Rectangle pattern

Některé trendové linie spolu vytvářejí vzory (patterny), které připomínají základní geometrické útvary typu obdélník, trojúhelník, kosočtverec … V rámci jednotlivých vzorů se rozvíjejí další odvětví technické analýzy jako například Elliotové vlny, které si vysvětlíme později.

rectangle-pattern

U vzorů, stejně jako u trendových linií, není nikdy zaručeno, kam se cena pohne. To je základní důvod, proč si lidé myslí, že technická analýza nefunguje. V technické analýze obzvlášť platí, že nic není na 100%, tak to automaticky nefunguje. Trendová linie nebo vzor zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti obchodu.

Kde najít patterny – vzory #

Vzory lze nalézt na jakémkoliv časovém rámci (time frame), jejich samotný dopad se ale samozřejmě liší. Proto vzory na měsíčním grafu budou daleko více důležitější než ty, které najdeme na 1 minutě. V praxi se velmi často stává, že nacházíme vzor ve vzoru, a to na různých časových rámcích.

Často se setkáváme s otázkou, zda je lepší používat aritmetický nebo logaritmický graf. Osobně používám logaritmický vždy, když je to možné, protože mi to osobně vyhovuje více. To však neznamená, že aritmetický je nesprávný nebo špatný. Z vlastní zkušenosti však více inklinuji k výsledkům z logaritmických dat.

Základní vzor – pattern #

Základním vzorem je obdélník, který může být reverzní (reverse) stejně jako pokračující (continuation nebo consolidation).

  • Reverzní (změní směr) znamená, že se aktivum přerozděluje od silných (informovaných) hráčů k těm slabým (neinformovaným) hráčům.
  • Pokračující (pokračuje ve směru).

Jak se rectangle pattern obchoduje #

Obchoduje se tak, že celý obdélník prodloužíme vertikálně. Velmi často se stává, že cena roste několikanásobně více (2-3x). Čím déle trvá než se pattern vytvoří, tím větší cenový efekt nastane.

rectangle

Anglický slovník:
rectangle – obdélník
pattern – vzor
continuation – pokračování
consolidation – konsolidace
time – čas
frame – rám
continuation/consolidation – pokračování/konsolidace

Doporučená literatura: 
Thomas Bulkowski – Encyclopedia of Chart Patterns
Martin J. Pring – Technical analisys explained