Symetrical Triangle – Pattern

Symetrical Triangle (symetrický trojúhelník) je velmi oblíbený pattern. Doporučujeme obchodovat při předpokladu pokračování trendu u důležitých SR zon, které si určíme z vyššího časového pásma (timeframe).

symetricky-trojuhelnik-patternJedná se o nejčastěji se vyskytující pattern, který zároveň můžeme označit za nejméně spolehlivý. Má podobu symetrického nebo pravoúhlého trojúhelníku. Jde o pattern, který může být reverzní stejně jako pokračující. V trojúhelníku na cenu tlačí obě strany se zvyšující se intezitou až do doby, než jedna zvítězí, což vede k proražení ceny ven z trojúhelníku a jejímu pokračování ve směru proražení.

symetricky-trojuhelnik-graf

Anglický slovník #

triangle – trojúhelník
symetrical – symetrické

Doporučená literatura #

Thomas Bulkowski – Encyclopedia of Chart Patterns
Martin J. Pring – Technical analisys explained