Hodnotové akcie – Jaké to jsou a jak do nich investovat + příklady

5
(2)
Pavel Sýkora
Pavel Sýkora
Ahoj, jmenuji se Pavel Sýkora a jsem redaktorem a překladatem na volné noze. Kryptoměnám a finančním trhům se věnuji již nějakou tu řadu let. Tato technologie se za tuto dobu stala jedním z mých koníčků a v současné době ji proto chci poznávat více do hloubky a přenášet její myšlenky a hodnoty dále.

Investoři se v současné době mohou setkat s různými kategoriemi akcií – růstové akcie, dividendové akcie, „zelené” akcie nebo například právě hodnotové akcie. Ty představují skupinu, která je zejména oblíbená u dlouhodobých investorů s cílem nalézt vnitřní hodnotu dané společnosti. Pojďme si nyní tuto třídu akcií představit blíže, popsat si vlastnosti a výhody hodnotových akcií a v neposlední řadě si uvést i pár příkladů.

Co jsou to hodnotové akcie?

Hodnotové akcie (v anglickém originále “value stocks”) představují typ akcií společností, které jsou obvykle považovány za podhodnocené ve srovnání s jejich skutečnou hodnotou. Tato podhodnocení mohou být výsledkem různých faktorů, včetně dočasných problémů společnosti, změn v odvětví nebo širších ekonomických problémů, které mohou mít v daném momentě vliv na jejich cenu.

Hodnotové akcie často pochází od společností s pevným postavením na trhu, stabilními příjmy a dobrým výkonem. Jejich akcie však mohou být z nějakého důvodu nedoceněné. Investoři, kteří se specializují na hodnotové investice, hledají tyto “výhodné nákupy” a očekávají, že cena akcií se v budoucnu zvýší a promítne skutečnou hodnotu společnosti.

Pojďme si nyní uvést některé hlavní charakteristiky hodnotových akcií:

 1. Podhodnocení: Cena akcií dané společnosti je nízká ve srovnání s fundamentálními ukazateli společnosti, jako je například zisk, obrat nebo účetní hodnota.
 2. Výnosy: Tyto společnosti často vyplácejí atraktivní dividendy, což přitahuje dividendové investory.
 3. Zavedené a stabilní společnosti: Často se jedná o firmy s dlouhou historií a stabilní pozicí na trhu, což nám poskytuje informaci o tom, že byznysový model společnosti funguje a je dlouhodobě ziskový.
 4. Nižší růst: Tyto společnosti většinou nevykazují tak rychlý růst jako “růstové akcie” (growth stocks). To je však kompenzováno stabilitou a atraktivním vyplácením dividend.
 5. Nižší volatilita: Hodnotové akcie jsou obecně méně volatilní než růstové akcie, takže mohou být ideální volbou pro konzervativní investory.

Investoři do hodnotových akcií se poté snaží profitovat z korekce cen akcií těchto společnosti. Očekávají, že trh uzná hodnotu těchto firem a cena jejich akcií vzroste. Je důležité si uvědomit, že investování do hodnotových akcií vyžaduje detailní průzkum a analýzu dané společnosti, abyste mohli správně identifikovat ty skutečně podhodnocené firmy a ne takové, které čelí dlouhodobým problémům.

Jak najdu hodnotové akcie?

Nalezení hodnotových akcií vyžaduje důkladný výzkum a analýzu společností. Následující body vám mohou pomoci postup k vyhledání hodnotových akcií blíže přiblížit:

1. Výzkum a analýza

 • Fundamentální analýza: V rámci fundamentální analýzy je vhodné se zaměřit na finanční ukazatele společnosti, jako jsou cena/zisk (P/E), cena/prodej (P/S), cena/hodnota aktiva (P/B) a další. Podhodnocené společnosti často mají nízké hodnoty těchto ukazatelů, což vám může usnadnit jejich prvotní identifikaci.
 • Bilanční ukazatele: Analyzujte finanční zprávy, ziskovost, cash flow a další klíčové ukazatele. Ty lze většinou nalézt v účetních uzávěrkách zveřejňovaných na webových stránkách společností nebo na platformách jako například Yahoo! Finance či jiných screenerech.

2. Sektorový výzkum

 • Srovnání se sektorem: Porovnejte společnosti se svými konkurenty v sektoru. To vám může pomoci identifikovat, zda jsou nějaké ze společností výrazněji podhodnocené.
 • Analýza sektoru: Snažte se nalézt nebo rozpoznat aktuální trendy v daném sektoru. K tomu vám může pomoci i sledování grafů či indikátorů jako RSI či MACD apod. v rámci technické analýzy.

3. Dividendový výnos

 • Hodnotové akcie často poskytují stabilní dividendový výnos, který se jim daří úspěšně navyšovat. Tuto skupinu společností tak můžeme častokrát nalézt ve skupině dividendových aristokratů nebo dokonce králů. Samozřejmě pak členství v těchto prestižních skupinách není podmínkou, nicméně může vám pomoci k identifikaci dlouhodobě stabilních společností. Podívejte se tedy na dividendovou historii a výnos.

4. Kvalita managementu

 • Věnujte pozornost vedení společnosti a jeho kvalitě. Schopný management může znamenat, že je společnost schopna překonat výzvy a zvýšit svou hodnotu pro akcionáře.

5. Riziko

 • S investičním rizikem se u hodnotových akcií setkáte v menší míře než například u růstových akcií. Je však třeba si dát pozor na situaci, kdy mohou být podhodnocené akcie výsledkem skutečných problémů dané společnosti a ne pouze tržních anomálií.

6. Dlouhodobý výhled

 • Hodnotové investice často vyžadují dlouhodobý přístup. Podívejte se na dlouhodobý výhled a růstový potenciál společnosti. Ten lze například sledovat v rámci expanzí či akvizicí jiných společnosti, inovací, růstu celého odvětví či fundamentální analýzy vybrané společnosti.

7. Diverzifikace

 • Rozložte investice mezi více hodnotových akcií, abyste minimalizovali riziko a případně i rozprostřeli své investice mezi několik odvětví. Míra diverzifikace však závisí na vaší preferenci ohledně podstupování rizika v poměru k potenciálním výnosům. Přílišná diverzifikace totiž může výrazně omezit zisky, které byste jinak mohli získat v rámci menšího množství společností.

8. Pravidelná revize

 • Po prvotní analýze je nutné vybrané společnosti a vaše portfolio sledovat a případně jej balancovat a aktualizovat. Sledujte tak vývoj společností, do kterých jste investovali, a v případě nepříznivé situace proveďte ve vašem portfoliu změny.
Info
Nalézt vhodnou společnost k investici v rámci dlouhodobého horizontu může být poměrně náročné. Analýzu a průzkum společnosti tak není radno podceňovat a nenadarmo se zmiňuje opakované moudro: „Neinvestujte do společnosti, kterou neznáte”.

Výběr akcií, které jsou v dané situaci podhodnocené, může být poměrně náročný. Asi nejdůležitějším aspektem a zároveň výzvou pro investory může být vyhodnocení, zda je daná společnost skutečně podhodnocená, nebo se jí nedaří a nedosahuje dlouhodobě příznivých výsledků.

Jsou hodnotové akcie lepší než růstové akcie?

Odpověď na tuto otázku se může lišit dle typu investora. Hodnotové akcie vykazují nižší volatilitu a teoreticky i nižší zisky za kratší období, nicméně jsou stabilnější a ve většině případů vyplácejí dividendy, které slouží jako příjemný bonus k dlouhodobému zhodnocení.

Akcie z růstové kategorie ale na druhou stranu disponují o něco větším potenciálem ke zhodnocení, avšak zpravidla nevyplácejí dividendy a nejsou tak stabilní. Cena jejich akcií se tak může ze dne na den propadnou třeba i o 20 – 30 %, ne-li více. Takový propad je u stabilních společností, resp. našich hodnotových akcií, velice ojedinělý.

Růstové akcie tak může nakupovat někdo, kdo se soustředí na aktuální trend a vyhledává společnosti, které se po něm mohou svézt. Samozřejmostí je poté ochota podstoupit vyšší riziko. Co se týče hodnotových akcií, po těch většinou sahají dlouhodobí investoři, kteří hledají stabilní složky svého portfolia nebo hledají podhodnocené společnosti, u kterých věří v budoucí nárůst hodnoty.

Proč investovat do hodnotových akcií?

Na následujících řádcích si uvedeme některé z důvodů, proč byste mohli zvážit investici do hodnotových akcií.

Stabilní dividenda

Mezi jednu z hlavních výhod se řadí dividendy. Ty jsou společnosti, které mohou být nakupovány v rámci hodnotového investování, schopny vyplácet stabilně a zejména pak po dlouhou dobu. Jejich výše je samozřejmě závislá na dané společnosti, ale dalo by se říci, že průměr se pohybuje někde v rozmezí od 2 po 5 %.

Možnost reinvestice dividend

K předchozímu bodu se pojí i tzv. reinvestice získaných dividend. Ta může investorům nahrát ke zvyšování zisků v rámci složeného úročení – díky tomu, že své dividendy hned reinvestují a nevybírají, zvyšují svou investici v danou společnost a tím i své potenciální budoucí zisky.

Kapitálové výnosy

Jelikož se jedná o dlouhodobý investiční horizont a trhy se dlouhodobě ubírají právě směrem vzhůru, dá se očekávat, že v případě správné volby jednotlivých společnosti se v budoucnu hodnota jejich akcií zvýší nebo dokonce znásobí.

Jsou relativně levné oproti růstovým titulům (nízká P/E)

Poměr P/E je ukazatel, který vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii. Vyjadřuje tedy, kolik je ochoten investor zaplatit za zisk společnosti. Pokud tedy akcie stojí 200 Kč a společnost vykáže 20 Kč zisku na akcii, P/E poměr bude v tomto případě 200/20 = 10.

Obecně lze říci, že pokud je P/E u akcie vyšší než 15 – 20 bodů, je akcie nadhodnocená. P/E nižší než 15 naopak může značit podhodnocenou akcii, tedy potenciálně vhodnou k nákupu.

Info
Tento příklad je velmi zobecněný. Ukazatel P/E se bere v kontextu daného sektoru. Pokud jde o technologické akcie, tolerují se vyšší hodnoty. Když jde třeba o automobilní sektor nebo spotřebitelské odvětví, očekáváme naopak mnohem nižší hodnoty P/E.

Hodnotové akcie mají častokrát nízká P/E, což značí, že investoři za zisk společnosti nemusí platit mnoho. Růstové akcie jsou z pohledu tohoto ukazatele dražší, nicméně naopak nabízí potenciálně větší prostor pro svůj růst a vyšší zhodnocení.

Stabilní kurz akcií (nejsou tak volatilní)

Pro konzervativnější investory pak mohou být hodnotové akcie velice vhodné, jelikož se nemusí starat o přílišnou volatilitu a tedy i kolísání hodnoty svého portfolia. V době ekonomických krizí tyto akcie většinou zachovávají svou hodnotu, jelikož pochází z poměrně odolných sektorů (telekomunikace, zdravotnictví, maloobchod) apod. Díky tomu a svému dlouholetému fungování tak s větší pravděpodobností přečkají horší časy. V časech lepších však nemusí růst tak jako růstové akcie – přirozeně.

Jaké jsou náklady na investování do hodnotových akcií?

Při nákupech či prodejích akcií vybrané společnosti se nejspíše coby investoři setkáte s určitými náklady. Pojďme si je nyní popsat.

Poplatky

Standardní poplatky za nákup či prodej akcií jsou účtovány vaším brokerem. Při jeho výběru tak doporučujeme na výši těchto poplatků hledět, jelikož v případě, že zvolíte brokera s vysokými poplatky, můžete se o značnou část svých výnosů připravit. V současné době bývá nákup či prodej akcií u brokerů jako např. eToro nebo Robomarkets zdarma.

Poplatek, který však může být pro některé začátečníky méně nápadný, nese název spread. S tímto „poplatkem“ se můžete nejčastěji setkat například u směnáren klasických fiat měn, když si jedete směnit eura za koruny nebo naopak. Spread pak označuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou – tento rozdíl je určován samotným brokerem, který si jej může upravit např. dle aktuální situace na trhu.

Spread u CFD

Výše zmíněný spread pak lze nalézt také u CFD kontraktů. Ty se od klasického nakupování akcií liší tím, že představují smlouvy, které jsou vázané na podkladové aktivum. Toto aktivum tak přímo nenakupujete, avšak předmětou obchodu se stávají dá se říci právě tyto smlouvy.

U CFD také nalezneme spread, tudíž je třeba si jeho výši opět pohlídat.

Poplatek za swap u CFD (Overnight Fee)

Poplatek za swap znamaná, že je vám účtován určitý poplatek za držení otevřeného obchodu před noc. Aplikuje se tak na obchody, které jsou otevřené po delší dobu než jeden den. Každý broker jej opět má nastaven jinak a je tak třeba se s jeho výší a fungováním dopředu seznámit.

Získám dividendu i u CFD na dividendové akcie?

Ano, u CFD na dividendové akcie máte nárok na dividendu, která je vám vyplacena klasicky na váš obchodní účet.

Pozor – Pokud držíte krátkou pozici (akcie shortujete), dividenda je účtována vám, takže je to pro vás ztráta na pozici.

Jaké jsou ty nejlepší hodnotové akcie pro rok 2023?

Na následujících řádcích si představíme tipy na hodnotové akcie pro rok 2023. Pojďme na to.

1. Akcie Coca-Cola

základní informace o akcii coca-cola

Kdo by neznal popularitu akcií Coca-Cola coby často zmiňované složky hodnotového portfolia. Pro Warrena Buffeta se také mimo jiné jedná o velice oblíbenou společnost. Akcie této společnosti jsou populární mezi investory hledajícími stabilní dividendový výnos, protože firma má historii pravidelného vyplácení dividend. Coca-Cola je také považována za defenzivní akcii, což znamená, že její výkon je často odolný vůči ekonomickým výkyvům. Investoři oceňují její globální přítomnost, značkovou hodnotu a dlouhodobou udržitelnost na trhu.

V současné době (říjen 2023) tato společnost zažila poměrně neočekáváný pád – jedná se tak o vhodnou příležitost k nákupu? Mnozí jsou o tom přesvědčeni.

2. Akcie Exxon Mobil

základní informace o společnosti exxon mobil

Exxon Mobil je známý pro svou robustní infrastrukturu, technologické inovace a dlouhodobou přítomnost v energetickém sektoru. Mezi jednu z hlavních výhod držení akcií u této společnosti můžeme zařadit především stabilní vyplácení dividend. Jelikož se jedná o společnost z energetického sektoru, její akcie mohou být citlivé na fluktuace cen ropy a plynu a regulační změny, nicméně i přesto je Exxon Mobil považován za jednoho z klíčových hráčů v odvětví, se silnou finanční strukturou a globální působností.

3. Akcie Pepsi

základní informace o společnosti Pepsi

Jako třetí příklad uvádíme společnost PepsiCo. Ta je známá pro svoji diverzifikaci v oblasti snacků, nealkoholických nápojů a dalších druhů potravin, což jí poskytuje konkurenční výhodu a odolnost vůči fluktuacím trhu. PepsiCo je také ceněna za své inovace a globální distribuční síť. Investoři často hodnotí akcie PepsiCo jako atraktivní pro dlouhodobé držení díky její stabilní výkonnosti a silnému postavení na trhu.

V současné době podobně jako akcie Coca-Cola se cena akcií PepsiCo nachází ve výrazném poklesu, což může pro některé investory opět představovat vhodnou dobu na nákup.

4. Akcie Johnson & Johnson

základní informace o společnosti Johnson and Johnson

Johnson & Johnson se specializuje na výrobu farmaceutických produktů, zdravotnických zařízení a spotřebitelského zboží, což dělá její portfolio velmi diverzifikované. Investoři oceňují akcie této společnosti pro její stabilní dividendové výnosy, jelikož má Johnson & Johnson dlouhou historii konzistentního a rostoucího vyplácení dividend a řadí se mezi dividendové aristokraty. Johnson & Johnson je také známý pro svou odolnost vůči ekonomickým výkyvům, díky čemuž je považován za defenzivní akcii. Dlouhodobá strategie, silné postavení na trhu a inovační potenciál Johnson & Johnson činí akcie této společnosti atraktivními pro investory hledající dlouhodobý růst a stabilní výnosy.

5. Akcie McDonald‘s

základní informace o společnosti McDonald's

Mezi další velice oblíbené společnosti dividendových investorů můžeme zařadit akcie McDonald’s. McDonald’s Corporation je známá samozřejmě pro své produkty z řad burgerů a občerstvení, nicméně tento řetězec je stejně a ne-li ještě více úspěšný ve svém franchisingu. Společnost vykázala v posledních letech plynulý růst, což můžete vidět i na přiloženém grafu. Ještě před pár týdny jsme mohli pozorovat dosažení nového all-time high, nicméně cena je nyní již opět v poklesu a akcie McDonald’s se mohou opět nacházet ve vhodné pásmu pro nákup.

6. Akcie Procter & Gamble

základní informace o společnosti Procter and Gamble

Ačkoliv název společnosti Procter & Gamble nemusí být mezi běžnou populací tak známý, značky, které vlastní, zcela jistě každý pozná. Jedná se například o Pantene, Gillete, Old Spice, Head & Shoulders, Oral-B a dokonce i Pringles. Můžete si tak všimnout, že portfolio zahrnuje poměrně širokou škálu každodenně užívaných produktů po celém světě. Z toho důvodu jsou akcie P&G kategorizovány jako defenzivní akcie a vyhledávaný opět investory, kteří v této společnosti vidí stabilní a dividendovou složku (3,6 %) svého portfolia.

7. Akcie Chevron

základní informace o společnosti Chevron

Chevron Corporation operuje v oblasti těžby, zpracování a distribuce ropy či zemního plynu. Tato společnost je známá pro svou silnou bilanci, značnou kapitálovou strukturu a schopnost generovat stabilní cash flow, což je atraktivní pro investory hledající dividendové výnosy. Cena akcií Chevron může být náchylná na změnu cen ropy či zemního plynu, avšak i přesto se jedná o velice vyhledávanou společnost z hlediska budování dividendového příjmu.

Lze investovat do hodnotových akcií i pomocí ETF?

ETF fondy sdružují akcie společností a investorům tak umožní investovat do celého balíčku společností pouze pomocí jednoho kliknutí. Pokud byste si nebyli jisti, co to jsou ETF, můžete si přečíst tento náš článek o ETF, ve kterém toto téma podrobně popisujeme.

Na platformě vašeho brokera si tedy stačí vyhledat ETF spojená s hodnotovým investováním (value investing ETFs) či se společnostmi, které lze do této kategorie zařadit, a nakoupit požadované množství vybraného ETF.

Prozkoumejte ETF na platformě XTB

Podle jakých ukazatelů vybíráme ty nejlepší hodnotové akcie pro rok 2023?

Abyste nalezli v současné době vhodné hodnotové akcie, které jsou skutečně podhodnocené, a vyvarovali se společnostem, které se pouze nenachází v příznivé situaci. Pojďme si nyní popsat vlastnosti a ukazatele, které při výběru sledovat.

Dlouhodobě stabilní dividendový výnos

Mnoho společností, které spadají do kategorie hodnotových akcií, jsou zařazeny v prestižních skupinách dividendových aristokratů nebo dokonce králů. Členství v těchto skupinách je podmíněno dlouhodobě stabilním vyplácením dividend a především pak jejich neustálým zvyšováním. Pro skupinu dividendových aristokratů je tato doba podmíněna podmínkou minimálního 25letého vyplácení dividend a pro krále pak 50letého vyplácení.

To samozřejmě neznamená, že by společnosti, které vyplácejí dividendy „pouze” po dobu např. 10 let nebyly důvěryhodné a stabilní. I v tomto případě se může jednat o solidní a zaběhlou společnost, avšak jednoduše řečeno, čím déle společnost vyplácí dividendy, tím lépe pro investory.

Finanční zdraví společnosti

Pokud bychom se zaměřili na analýzu finančního zdraví společnosti, můžeme sledovat data jako například pozitivní cash flow, růst tržeb a zisku, investice do inovací a výzkumu, vyplácení či zvyšování dividend a nebo třeba využívání dluhu k financování svých operací. Tyto a další ukazatele nám pomohou vytvořit si poměrně přesný obrázek o tom, zda se společnosti z finančního hlediska daří.

Dlouhodobě stabilní byznys, který přečká i krizová období

Díky tomu, že si pro naše hodnotové investování vybíráme společnosti z mnoha různých odvětví, která jsou ještě navíc brána jako defenzivní, je velká pravděpodobnost, že snáze přečkají období krizí. Mezi tato odvětví můžeme zařadit např. zdravotnictví, potravinářský průmysl, telekomunikaci či energetiku. Čím déle pak firma úspěšně funguje a čím více krizí ve zdraví přečkala, tím spíše ji můžeme charakterizovat jako stabilní společnost.

Relativně jednoduché produkty a služby

V teoretickém seznamu hodnotových akcií bychom nalezli jen velmi málo (nebo možná spíše skoro žádné) společností, které by patřily do technologického sektoru. Je tomu tak z důvodu, že toto odvětví je velice dynamické, proměnlivé a především pak mladé. Naopak výše uvedené firmy se spíše řadí do tradičnějších odvětví, ve kterých se ale staly za roky svého provozu dominantními – viz. Coca Cola či Pepsi se svými nápoji, Procter and Gamble s hygienickými a kosmetickými produkty nebo třeba Johnson and Johnson a jeho farmaceutické produkty.

Je rozumné investovat do hodnotových akcií?

Investování do hodnotových akcií může být pro někoho vhodnou volbou a jinému tyto akcie naopak vyhovovat nemusí. Jak jsme již zmínili v tomto článku vícekrát, akcie nakoupené pro hodnotové investování jsou drženy za účelem jejich stabilního zhodnocování v budoucnu. Zejména by se pak mělo (teoreticky) jednat o zhodnocování spíše pomalejšího rázu než nějakých přehnaných výstřelů vzhůru. K tomu se pojí i postupně vyplácené dividendy.

Větší odolnost vůči recesi, inflaci, obecně vůči makroekonomické nestabilitě

Obecně bychom mohli říci, že hodnotové investování představuje typ investování, při kterém je daný investor zaměřen na dlouhodobý horizont. Snaží se přitom nalézt v aktuálním momentě podhodnocené akcie, u kterých předpokládá, že by se jejich hodnota v budoucnu měla zvýšit. Z toho důvodu bychom uvedli, že tyto akcie se příliš nehodí pro krátkodobější obchodníky, jelikož na nich nenaleznou potřebnou volatilitu. Přidat tyto defenzivní akcie do portfolia by však nemělo být na škodu v žádném případě.

Jak se vyhnout dvojímu zdanění u dividend plynoucí z USA?

V případě, že získáváte dividendy od společnosti, která sídlí v USA, přicházejí vám dividendy již zdaněné 15% sazbou. V ČR byste je však do daňového přiznání od určité výše (za rok 2023 pro zaměstnance 20 000 Kč/rok, pro OSVČ od 50 000 Kč/rok) uvést měli.

Pozor – u započítávání dividend počítejte s jejich hrubou výší – tzn. před jejich zdaněním v USA nebo jiném státě.

Pokud tedy vaše vyplácené dividendy přesahují tyto výše zmíněné roční limity, do daňového přiznání je máte povinnost uvést. Abyste je však nedanili znovu, u vašeho brokera vyplňte formulář W-8BEN. Ten představuje dohodu mezi ČR a USA o zamezení dvojího zdanění. Vyplněné dividendy v daňovém přiznání tak mít budete, nicméně danit je podruhé již nebudete.

Závěr pro hodnotové akcie

V dnešním článku jsme si popsali vlastnosti a aspekty hodnotového investování. Tento druh investování jsme si představili a uvedli příklady společností, po kterých bychom se mohli poohlížet. Před investory do těchto ale i jiných společností, které si pro své investice vyberou, stojí úvodní a poměrně náročná výzva – provést prvotní analýzu společnosti a ceny jejích akcií. Následně je nutné vývoj držených akcií sledovat v průběhu času a případně své portfolio rebalancovat nebo upravit. Skrze vyplácené dividendy a stabilitu těchto společností se však může jednat o velice solidní tituly pro dlouhodobé držení.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Často kladené otázky

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”@id”:”https://kryptomagazin.cz/hodnotove-akcie/”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Co jsou to hodnotové akcie?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Hodnotové akcie představují akcie společností, které si za dobu svého působení zajistily své postavení na trhu díky svému dlouholetému úspěšnému byznysovému modelu. Může se jednat například o akcie Coca-Cola, Pepsi či McDonald’s. “}},{“@type”:”Question”,”name”:”Jak mohu do hodnotových akcií investovat?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Stačí si otevřít účet u brokera jako například <a href=\”https://med.etoro.com/B15347_A116704_TClick.aspx\” target=\”_blank\” rel=\”noreferrer noopener\”>eToro</a> a vybrat si akcie společností, které chcete přidat do svého portfolia. Stačí následně provést vklad pomocí některé z platebních metod. “}},{“@type”:”Question”,”name”:”Jakými výhodami disponují hodnotové akcie? “,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Mezi hlavní výhody můžeme zařadit stabilitu, zajeté a dobou prověřené podnikání, vyplácení zvyšujících se dividend a odolnost vůči recesi vzhledem k defenzivnějším odvětvím, ve kterých se pohybují. “}}]}

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 2

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img