Nejlepší dluhopisové ETF – Jak fungují a kde je kupovat? + příklady

4.3
(10)
Pavel Sýkora
Pavel Sýkora
Ahoj, jmenuji se Pavel Sýkora a jsem redaktorem a překladatem na volné noze. Kryptoměnám a finančním trhům se věnuji již nějakou tu řadu let. Tato technologie se za tuto dobu stala jedním z mých koníčků a v současné době ji proto chci poznávat více do hloubky a přenášet její myšlenky a hodnoty dále.

Dluhopisy, neboli obligace či bonds, představují typ cenného papíru, který mohou investoři zahrnout do svého portfolia. Jedná se v podstatě o způsob financování bez toho, aniž by si jejich vydavatel musel žádat o tradiční půjčku. V klasické podobě dluhopisy určitě všichni známe, nicméně v dnešní době již existují instrumenty – dluhopisové ETF fondy, které dovolí investorům nakoupit velké množství různých dluhopisů doslova kliknutím jednoho tlačítka. Vysvětlíme si, jak tyto konkrétní ETF fungují. Ty nejlepší dluhopisové ETF si tak v tomto článku podrobně rozepíšeme a představíme vám pár populárních příkladů. Pojďme na to.

Co jsou dluhopisové ETF fondy?

Dluhopisové ETF fondy v sobě podobně jako ty akciové zahrnují hned několik různých dluhopisů. Tento fond investuje exkluzivně do vybraných dluhopisů, čímž investorům vůči těmto titulům přináší expozici. Fondy zaměřené na dluhopisy mohou obsahovat jak krátkodobé či dlouhodobé dluhopisy, tak i například dluhopisy státní či high yield (s vysokým výnosem).

Info
Co je to dluhopis? Jedná se o cenný papír, který zavazuje emitenta (strana, která dluhopisy nabízí) k vyplacení určitého obnosu majiteli daného dluhopisu ve stanoveném termínu. Tento obnos se skládá jak z dlužné částky, tak i úroku. Na rozdíl od akcií mají dluhopisy předem stanovený finanční výnos.

Před tím, než se pustíme do rozdělení samotných dluhopisových ETF, pojďme se pustit do rozdělení samotných dluhopisů.

Nástroje peněžního trhu (krátkodobé dluhopisy se splatností do 1 roku)

Nástroje peněžního trhu odkazují na krátkodobé dluhové cenné papíry, které mají obvykle dobu splatnosti jednoho roku nebo méně. Tyto nástroje jsou vysoce likvidní a obvykle mají nízké riziko, tudíž se skvěle hodí pro krátkodobější investory, kteří tak vědí, že investovanou částku získají do roka zpět. Peněžní trh hraje klíčovou roli v poskytování krátkodobého financování pro podniky, banky a vlády.

Mezi nástroje peněžního trhu můžeme zařadit následující položky:

 1. Pokladniční poukázky (Treasury bills): Krátkodobé dluhopisy vydávané státní vládou. Tyto cenné papíry jsou považovány za velmi bezpečné, protože mají záruku státní vlády.
 2. Komunální směnky: Krátkodobé dluhové cenné papíry vydávané městskými a místními vládami.
 3. Bankovní akceptace: Dluhový nástroj, který je bankou akceptován, garantován a slouží k financování mezinárodního obchodu.
 4. Komerční směnky: Krátkodobé nezajištěné dluhové cenné papíry vydávané společnostmi s cílem získat finanční prostředky na financování krátkodobých potřeb, jako je zásobování či další rozvoj. U těchto dluhopisů doporučujeme opatrnost, jelikož ne všechny firmy je nemusí být schopné splácet z různých důvodů.
 5. Repo operace (Repo smlouvy): Krátkodobé půjčky, při kterých jeden subjekt prodává cenný papír druhému subjektu s dohodou o zpětném odkupu tohoto cenného papíru za určitou cenu v určeném datu.
 6. Vkladové certifikáty: Vkladové účty nabízené bankami s pevnou dobou splatnosti a obvykle za vyšší úrokovou sazbu než běžné spořicí účty.
 7. Fondy peněžního trhu (MMMF): Investiční fondy, které investují do krátkodobých dluhových cenných papírů, jako jsou pokladniční poukázky a komerční směnky.

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy představují dluhové cenné papíry vydávané státem k financování veřejných výdajů. Majitelé těchto dluhopisů jsou v podstatě věřiteli státu. Dluhopisy obvykle přinášejí pravidelný úrokový výnos a jsou splatné v předem stanoveném datu. Jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investičních nástrojů, protože mají záruku státní vlády.

V České republice jsou příkladem státních dluhopisů například dluhopisy s pevným nebo proměnným úrokem vydávané Ministerstvem financí.

Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy jsou pak vydávané společnostmi k získání kapitálu pro financování jejich činnosti. Majitelé těchto dluhopisů se stávají věřiteli dané společnosti. Dluhopisy obvykle přinášejí pravidelný úrokový výnos a jsou splatné v předem stanoveném datu. V porovnání se státními dluhopisy mohou mít vyšší riziko, ale také většinou vyšší potenciální výnos, který se může pohybovat okolo 8 až 12 % ročně – záleží vždy na konkrétní společnosti.

V Česku mnoho velkých firem vydává korporátní dluhopisy k financování svých projektů a expanze. Aktuálně nabízené korporátní dluhopisy si můžete prohlédnout například na stránkách Dluhopisomat.cz.

Jaké jsou dluhopisové ETF?

Dluhopisové ETF fondy můžeme rozdělit do několika druhů podle doby splatnosti pro držené dluhopisy.

Dluhopisové ETF s krátkodobými splatnostmi (0-1 rok)

Tyto fondy investují do dluhopisů s krátkou dobou splatnosti. Tu bychom mohli označit v tomto případě do jednoho roku. Tyto fondy obvykle nabízejí nižší výnos, ale také menší cenovou volatilitu v porovnání s dluhopisy s delší dobou splatnosti.

Mezi ETF, která se soustředí na dluhopisy s krátkou dobou splatnosti, můžeme zařadit například:

 • iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (IB01)
 • Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH)
 • Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO)

Dluhopisové ETF se střednědobými splatnostmi (1-10 let)

Tyto fondy investují do dluhopisů se střední dobou splatnosti a to až do 10 let. Mají tendenci nabízet vyšší výnosy než krátkodobé dluhopisové ETF, ale také mohou mít vyšší volatilitu, protože jsou citlivější na změny úrokových sazeb.

Příklady ETF se střednědobými dluhopisy:

 • iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)
 • Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT)
 • SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI)
 • iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)

Dluhopisové ETF s dlouhodobými splatnostmi (10+ let)

A nakonec tu máme dluhopisová ETF, která se soustředí na dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti. Už jste si nejspíše všimli i určitého vzorce, co se výnosu a volatility týče. Tyto ETF fondy nabízejí nejvyšší potenciální výnosy, nicméně mají tendenci být nejcitlivější na změny úrokových sazeb.

Opět přikládáme příklady těchto ETF fondů:

 • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
 • Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT)
 • SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL)

Investujte do dluhopisového ETF na platformě XTB

Jak dluhopisové ETF fondy fungují?

Dalo by se říci, že dluhopisová ETF fungují stejně jako jiné ETF fondy. Díky jednomu nákupu akcií společností, která tato ETF nabízí, se stáváte „vlastníkem” všech obsažených dluhopisů. Obchodování těchto ETF fondů probíhá podobně jako klasických akcií na burzách, na kterých jsou kótovány. To znamená, že si je můžete přehledně filtrovat a zobrazovat u vašich brokerů na rozdíl od jednotlivých dluhopisů, které je třeba většinou zdlouhavě hledat.

Výplaty z dluhopisů jsou poté investorům vypláceny v podobě dividend, podobně jako například nájemné u REIT fondů. Díky tomu si můžete vytvořit poměrně stabilní pasivní příjem a to z bezpečné složky vašeho portfolia, kterou se dluhopisová ETF mohou stát.

Sledování konkrétního trhu

ETF fondy jsou navrženy tak, aby sledovaly konkrétní dluhopisový trh nebo index. Index může zahrnovat stovky nebo dokonce tisíce různých dluhopisů. Dluhopisová ETF se pak snaží toto složení a výkonnost vybraného indexu kopírovat tím, že nakoupí dluhopisy, které jsou v indexu zahrnuty.

Aby se udržel soulad se sledovaným indexem, dluhopisová ETF pravidelně “rebalancují” své portfolio. To znamená, že upravují složení svého portfolia tak, aby odpovídalo aktuálnímu složení indexu.

Dluhopisové ETF s krátkodobými splatnostmi připisuje pouze průběžný výnos (kupón)

V případě, že si koupíte dluhopisové ETF, které se soustředí na dluhopisy s krátkou splatností, bude vám připisován průběžný výnos z kupónových plateb – formou dividendy.

Pokud vlastníte ETF fond typu „Accumulating” (například IB01 od iShares), tedy akumulující (zkratka Acc). To znamená, že tyto potenciální dividendy vám nejsou vypláceny na váš obchodní účet, ale jsou automaticky přidávány do hodnoty vaší pozice (díky tomu žádné dividendy oficiálně „nezískáváte” a tím pádem je nemusíte danit).

Dluhopisové ETF s dlouhodobějšími splatnostmi inverzně koreluje s vývojem tržních výnosů (úroků)

Pokud budete držet dluhopisové ETF, které vlastní dlouhodobější dluhopisy, pak se nejspíše setkáte s potenciálně vyšším ziskem, avšak ceny těchto ETFek budou více citlivé na změny úrokových sazeb. Pokud tedy tržní úrokové sazby stoupnou, očekává se, že hodnota tohoto ETF klesne více než hodnota ETF investujícího do dluhopisů s kratšími splatnostmi.

Durace u dluhopisů
Durace u dluhopisů. Zdroj: měšec.cz
Info
Durace je ukazatel citlivosti ceny dluhopisu nebo jiného dluhového instrumentu na změnu úrokových měr. Durace se dá velmi snadno splést se splatností, protože se obě veličiny vyjadřují v letech. Nejde však o to samé. Durace vyjadřuje, o kolik procent se změní cena dluhopisu, když vzrostou úrokové sazby o 1 procentní bod.

Čím větší duraci dluhopisy mají, tím větší je tedy citlivost na pokles/růst v úrokových sazbách. Proto se vyplývá kupovat dluhopisy v době, kdy je vrchol úrokových sazeb. Graf níže ilustruje výnosy, jakmile americká centrální banka skončila s růstem v úrokových sazbách. Dlouhodobé splatnosti nesly největší výnosy.

Výhody investice do dluhopisových ETF fondů

Pojďme si nyní představit blíže hlavní výhody, které ETF dluhopisové fondy nabízí.

Pasivní investování

ETF fondy obecně poskytují značnou pasivitu, co se samotného investování týče. Jednoduše sledují určitý index, který se skládá z většího množství dluhopisů a nevybírají tak jednotlivé dluhové cenné papíry. Díky tomu, že dluhopisové ETF fondy sledují určitý index, můžete do něj investovat na pravidelné bázi s vědomím, že pokaždé nakupujete ty stejné dluhopisy a zvyšujete svou pozici.

Diverzifikace portfolia

S jedním ETF můžete investovat do celého portfolia různých cenných papírů, což vám poskytuje diverzifikaci a snižuje potenciální riziko spojené s dluhopisy jednotlivých společností.

Velká likvidita

Likvidita aktiv na akciových trzích je vskutku obrovská, a tak tuto výhodu uvádíme i zde. Podobně jako u klasických akcií se i u dluhopisových ETF setkáte s vysokou likviditou, jelikož otevřené pozice můžete v okamžiku uzavřít pomocí jednoho kliknutí a své investované prostředky si tak jednoduše vybrat.

Přístup na nejvýznamnější dluhopisové trhy

Díky dluhopisovým ETFkám získáte expozici vůči nejvýznamnějším dluhopisovým trhům. Mezi ně se může řadit trh americký, evropský, japonský nebo třeba britský. Pokud váš broker podporuje dluhopisová ETF z tzv. emerging markets (rozvíjejících se trhů), můžete si nakoupit i tyto aktiva.

Nízké poplatky

ETF často mají nižší správní poplatky ve srovnání s tradičními podílovými fondy. Vzhledem k pasivní a nenáročné správě ETF fondů jsou tak poplatky mnohem nižší než u aktivně řízených fondů (např. 0,03 až 0,2 % za rok).

Investujte do dluhopisového ETF na platformě XTB

Náklady na investici do dluhopisových ETF

Investice do dluhopisových ETF mohou obsahovat hned několik nákladů, se kterými se mohou investoři setkat. Zde je přehled některých z nich:

 • Náklady na správu (Expense Ratio): Tyto poplatky reprezentují procento z celkových aktív fondu, které jsou ročně účtovány za správu a provoz ETF. Tato částka je automaticky odečtena z výnosů fondu, takže investoři ji nevidí jako samostatný poplatek. Expense ratio představuje jeden z nejdůležitějších faktorů, který byste měli zvážit před investicí do dluhopisového ETF, jelikož může výrazně ovlivnit celkový výnos vaší investice.
 • Poplatky za nákup a prodej: U vašeho brokera se taktéž nejspíše setkáte s poplatkem za nákup a prodej vybraného aktiva. Mnoho platforem jako třeba eToro však nabízí nákupy či prodeje bez poplatků a investoři by se tak měli setkat maximálně se spreadem.
 • Daňové povinnosti: V závislosti na množství získaných dividend coby kupónových zisků vám může vzniknout daňová povinnost.
 • Ztráta z nedodržení indexu (Tracking Error): I když ETF obvykle sledují určitý index, stále se může objevit malá odchylka mezi výkonností ETF a výkonností indexu, který sleduje. Tato odchylka se nazývá “tracking error” a může opět ovlivnit výnos vaší investice.
 • Riziko likvidity: Některá dluhopisová ETF mohou mít nižší obchodní objemy, což může vést k širším spreadům. Obecně tak platí, že čím likvidnější aktivum, tím těsnější (menší) spread se u něho nachází.

Kumulativní dluhopisové ETF a redistribuční dluhopisové ETF

Pojďme si nyní představit 2 typy ETF, se kterými se můžete při výběru vašich investic setkat. Tyto dva typy se týkají dividend, které ETFka vyplácejí. Jedná se o:

 • Kumulativní dluhopisové ETF – Typ kumulativních ETF znamená, že tyto fondy dividendy investorům „nevyplácejí”, avšak přidávají je do celkové hodnoty vaší pozice. Díky tomu tak můžete získat dvě hlavní výhody – jednak se vám pozice automaticky zvětšuje, což má za následek i zvyšování celkové částky z vašich dividend (tzv. složené úročení), a druhak není třeba dividendy danit, jelikož je fakticky nezískáváte. V případě, že splníte následně časový test akcie (držení déle než 3 roky) nebo hodnotový test (pozice, respektive prodej pozice nesmí přesáhnout hodnoty 100 000 Kč/rok), nemáte povinnost tento prodej akcií danit.
 • Redistribuční dluhopisové ETF – Redistribuční ETF na druhou stranu dividendy vyplácí. Ty vám zdaněné přicházejí klasicky na váš obchodní účet a záleží pak už pouze na vás, jak s nimi naložíte. Nutno podotknout, že pro investory se redistribuční ETF vyplatí ve fázi, kdy si chtějí dividendy vybírat na bankovní účty. Pokud se však snažíte o vybudování vašeho portfolia a zvětšování vašich pozic, pak doporučujeme využít spíše kumulativní ETF. Už jenom z daňového hlediska je to mnohem výhodnější.

Nejlepší dluhopisové ETF fondy

V této sekci si uvedeme některé z nejpopulárnějších ETF fondů, do kterých můžete v současné době investovat nebo je obchodovat.

iShares USD Treasury Bond 20+yr (TLT a IDTL)

iShares USD Treasury Bond 20+yr ETF je dluhopisový fond, který poskytuje expozici širokému portfoliu amerických státních dluhopisů s dobou splatnosti 20 let a více. Tento fond sleduje výkonnost indexu, který se skládá z dlouhodobých amerických státních dluhopisů, a je navržen tak, aby odrážel celkovou výkonnost tohoto segmentu trhu. S dlouhou dobou do splatnosti jsou dluhopisy v tomto fondu obvykle citlivější na úrokové sazby, což znamená, že mohou vykazovat vyšší míru volatility než kratší dluhopisy. Tuto situaci můžeme v hodnotě tohoto fondu sledovat v posledních letech, kdy byly úrokové sazby zvyšovány za účelem regulace inflace.

Info
Dluhopisové ETF s tickerem TLT kvůli regulacím na spotu nekoupíte (pouze jako CFD kontrakt), protože má US domicil. Existuje však ekvivalent obchodovaný v USD s tickerem IDTL s domicilem ve VB. Všechny dluhopisové ETF s domicilem ve VB jsou dostupné ke koupi na platformě brokera XTB.

Expense ratio (poplatek) = 0,15 %

iShares USD Treasury Bond 7-10yr (IEF)

iShares USD Treasury Bond 7-10yr ETF představuje fond, který nabízí investorům přímý přístup do amerického dluhopisového trhu reprezentovaného státními dluhopisy s dobami splatnosti mezi 7 a 10 lety. Toto ETF replikuje výnosy svého benchmarkového indexu prostřednictvím diverzifikovaného portfolia, které je postaveno z 12 složek. S umírněným úrokovým rizikem, fond slouží jako potenciální zdroj pravidelného příjmu s moderovanou citlivostí na úrokové sazby ve srovnání s kratšími či delšími dluhopisy.

Expense ratio (poplatek) = 0,15 %

iShares USD Treasury Bond 1-3yr (SHY)

Poslední fond od iShares s názvem iShares USD Treasury Bond 1-3yr sleduje krátkodobé dluhopisy se splatností do maximálně 3 let. Fond poskytuje nízko rizikovou investici s malou citlivostí na změny úrokových sazeb, což činí jeho hodnotu relativně stabilní i v nestabilních tržních podmínkách. S vysokou likviditou umožňuje investorům flexibilitu snadného vstupu a výstupu z investice. Obvykle nabízí nižší výnosy vzhledem k krátkodobé povaze držených dluhopisů a nízkému úrokovému riziku.

Expense ratio (poplatek) = 0,15 %

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Vanguard Total Bond Market ETF představuje veřejně obchodovaný fond, který poskytuje širokou expozici celému americkému trhu s dluhopisy a to včetně státních, hypotečních a podnikových dluhopisů různých splatností. Fond sleduje benchmarkový index, který zahrnuje široké spektrum dluhopisových sektorů a tříd, což poskytuje diverzifikaci a snižuje riziko jednotlivých dluhopisů. S pasivní správou investiční strategie se toto ETF snaží reprodukovat výkonnost sledovaného indexu s nízkými náklady, což je typické pro produkty od společnosti Vanguard.

Expense ratio (poplatek) = 0,03 %

iShares USD Corp Bond ETF (LQDE)

Fond s názvem iShares USD Corp Bond ETF poskytuje investorům možnost investovat do amerických korporátních dluhopisů. Díky tomu získají diverzifikaci v oblasti jak průmyslových odvětví, tak i úvěrové kvality. Fond tak poskytuje potenciální vyšší výnosy než státní dluhopisy, nicméně za cenu zvýšeného rizika. Celkové množství jednotlivých držených dluhopisů dosahuje až 2663, tudíž investoři mohou vyhledávat tento fond především za účelem rozsáhlejší diverzifikace.

Expense ratio (poplatek) = 0,2 %

Další dluhopisové ETF fondy

Samozřejmě můžete narazit i na další fondy, které se mohou soustředit na americký, ale také třeba evropský nebo rozvojový trh. Jak jsme si výše popsali, u dluhopisových fondů můžeme nalézt dvě velmi důležité závislosti, na které je dobré při výběru dluhopisových ETF myslet:

 • Čím delší doba splatnosti u držených dluhopisů, tím volatilnější a na změny úrokových sazeb náchylnější fond, respektive dluhopis.
 • Korporátní dluhopisy jsou rizikovější než dluhopisy státní.
 • Dluhopisy z rozvíjejících se států jsou rizikovější než ze stabilních ekonomik.

Pojďme si nyní uvést příklady některých dalších dluhopisových fondů, po kterých se můžete poohlédnout.

Dluhopisové ETFExpense ratio (poplatek)Výnos do splatnosti
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)0,03 %5,5 %
iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)0,06 %5,8 %
iShares Aaa – A Rated Corporate Bond ETF (QLTA)0,15 %5,9 %
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH)0,04 %4,9 %
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR)0,03 %4,1 %

Jak se výnosy z ETF fondů daní a zamezení dvojího zdanění v případě US ETFek

Danění zisků z akcií či kryptoměn patří mezi témata, o kterých je dobré si pár materiálů pročíst. V této části vám přiblížíme danění zisků z ETF fondů. Pro kompletní informace však doporučujeme si zajistit schůzku z daňovým poradcem nebo účetním.

Jak jsme uvedli výše v článku, z pohledu daní je potřeba u ETF fondů sledovat, zda se jedná o fond, který dividendy vyplácí na investorův účet (Distributing), nebo o fond, který je reinvestuje (Accumulating). Dividendy rovnou reinvestované tak není třeba danit, jelikož vám nejsou prakticky vyplaceny.

Pro pochopení je třeba také uvést, že dividendy, na které máte nárok, jsou zdaněny již v zemi dané společnosti (např. USA). Na váš obchodní účet tedy přicházejí dividendy již zdaněné. V případě, že jsou dividendy vypláceny na váš obchodní účet, je třeba je od určité roční částky danit (za rok 2023 pro zaměstnance 20 000 Kč/rok, pro „nezaměstnance“ od 50 000 Kč/rok). Do limitu se však započítávají všechny příjmy z investic, nikoliv pouze dividendy.

Dividendy obdržené z jiných zemích je vždy nutné uvádět do daňového přiznání.

Varování
Pro aktuální limity a podmínky kontaktujte odborníka v podobě daňového poradce nebo si najděte příslušný zákon. Informace zde jsou pouze informační.

Zamezení dvojího zdanění

Pokud výše uvedené částky přesáhnete, pak je již třeba je uvést do daňového přiznání. Abyste však nebyli povinni dividendy danit dvakrát (původně v USA, a poté vy v ČR), státy mezi sebou uzavřely tzv. smlouvy o zamezení dvojího zdanění. To znamená, že pokud vyplníte u vašeho brokera tuto smlouvu (pro USA je to formulář W-8BEN), do vašeho daňového přiznání je sice třeba je uvést, avšak samotnou daň za ně již platit nebudete.

Pro úplnost ještě dodáme, že tyto smlouvy nemá ČR uzavřené pouze s USA, ale také s jinými státy světa. V těchto jiných zemích pak může být daň z dividend odlišná od té, kterou máme v ČR (v ČR dosahuje 15 %). Pokud tedy nastane situace, kdy získáte dividendy od společnosti ze země, kde je daň nižší než v ČR (např. 10 %), pak je třeba zbylých 5 % doplatit v rámci české daně skrze vámi podané daňové přiznání. USA má také 15 %, takže zde není třeba nic řešit.

Závěr pro nejlepší dluhopisové ETF

V dnešním článku jsme pro vás rozebrali a popsali dluhopisové ETF fondy. Sdělili jsme vám, jak tyto fondy fungují a do jakých druhů dluhopisů mohou investovat. Při výběru dluhopisových ETF je třeba především sledovat, zda fond investuje do státních, nebo korporátních dluhopisů a také, zda se jedná o dluhopisy dlouhodobé, nebo krátkodobé. To vše může ovlivnit riziko, volatilitu a vaše potenciální výnosy.

Investujte do dluhopisového ETF na platformě XTB

FAQ (Často kladené otázky)

Co jsou to dluhopisová ETF?

Kde si mohu koupit dluhopisové ETF?

Jaké poplatky naleznu u dluhopisových ETF?

Jaký je rozdíl mezi distribučním ETF a akumulačním ETF?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hlasujících 10

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
1 Komentář
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Juraj Zámek

👋

spot_img