CFD obchodování – Co to je?

4.1
(8)

Zprávy a souhrny

Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu ve slavných dílech autorů jako jsou Adam Smith, David Ricardo a John Keynes. Více jak čtyři roky se věnuji technické analýze kapitálových trhů, k čemuž jsem později začal komplementárně využívat fundamentální analýzu. Zaobírám se makroekonomii, a především měnovou politikou. Jedná se totiž o zásadní disciplíny, které jsou třeba pro pochopení celého kontextu finančního trhu. Na všechna zmíněná témata už roky pravidelně publikuji. Především se snažím své čtenáře v těchto okruzích vzdělávat a poskytnout jim ucelenou myšlenkovou mapu, jak nad celým finančním světem přemýšlet. Osobně totiž preferuji komplexní znalostní základ, díky kterému může každý účastník trhu minimalizovat případná rizika.

CFD obchodování je poměrně novou formou, jak spekulovat na budoucí cenu podkladového aktiva. Contracts for difference (CFD) jsou totiž relativně mladým instrumentem, který se datuje teprve do 90. let minulého století. Původně se jednalo o instrument určený pro velké instituce. Což dnes neplatí a CFD se staly velmi oblíbeným nástrojem mezi drobnými spekulanty.

V dnešním článku si proto uvedený instrument charakterizujeme. V krátkosti si uvedeme, jak CFD obchodování vlastně funguje. Nezapomene si zmínit, která podkladová aktiva lze touto formou obchodovat.

Co je to finanční derivát?

Pojem derivát znamená, že je něco odvozeného. Finanční deriváty jsou proto instrumenty, jejichž hodnota je odvozena. Respektive je jejich hodnota odvozena od podkladového aktiva jako jsou akcie, komodity, měny, indexy a kryptoměny. Jejich vlastností je forma termínového obchodu. To znamená, že „fyzicky“ dojde k vypořádání obchodu až v budoucnosti. Tedy mezi obchodem a plněním uběhne jistý čas. Mají většinou podobu smlouvy mezi dvěma stranami. Respektive zde musí být vždy protistrana (kupující vs. prodávající).

CFD obchodování – podkladová aktiva derivátových instrumentů
Podkladová aktiva. Zdroj: Finanční trhy (Oldřich Rejnuš, 2014).

Co je CFD?

Contracts for Difference (rozdílové smlouvy), zkráceně CFD, jsou finanční deriváty, které umožňují obchodování s cenovými rozdíly mezi vstupní a výstupní cenou aktiva.

CFD umožňují obchodování s širokým spektrem finančních instrumentů, jako jsou akcie, komodity, měny nebo indexy, aniž byste vlastnili samotné aktivum. Místo toho, při obchodování s CFD, uzavřete smlouvu s makléřem na rozdíl mezi vstupní a výstupní cenou daného aktiva.

CFD umožňují investovat na pokles ceny aktiv. Což je obvykle složité nebo nemožné u různých investičních nástrojů. Díky tomu jsou CFD populární mezi spekulanty a obchodníky na krátkodobé investice. Na druhé straně však mohou být CFD rizikové. Jelikož jsou vystaveny relativně vysokému pákovému efektu. To zvyšuje potenciální zisk, ale zároveň zvyšuje i potenciální ztráty.

Co je CFD obchodování?

CFD jsou strukturované pákové instrumenty určené pro spekulaci na budoucí cenu podkladového aktiva. Dále je ještě možnost CFD používat pro tzv. hedging. Hlavní výhodou instrumentu spočívá v tom, že není nutné fyzicky vlastnit podkladové aktivum jako je například zlato, ropa nebo klidně akcie.

Jak to u smluv bývá, jsou zde dvě strany – spekulant/investor a poskytovatel. Smlouva se uzavírá otevřením obchodní pozice, kterou může spekulant kdykoliv uzavřít. Výhodou oproti futures kontratů spočívá v neomezeném čase držby pozice, protože CFD nemá žádnou splatnost. Proto je CFD obchodování mnohem oblíbenější než právě jiné deriváty jako je futures nebo opce s danou dobou splatnosti.

Instrument se nenazývá „rozdílovou smlouvou“ jen tak. Podstata CFD obchodování spočívá ve vyrovnání kurzových rozdílů, které vzniknou u podkladového aktiva od otevření obchodní pozice až do chvíle uzavření. Tím se právě CFD například liší od akciových swapů, které mají termín splatnosti.

Ve své podstatě je to ten samý derivát, ale s tím rozdílem, že zde dochází k tzv. rollování na následující obchodní den. Čemuž se říká „overnight swap“, za který si také poskytovatel bere od držitele pozice poplatek. Díky uvedenému fíglu je možné pozice teoreticky držet donekonečna.

Podkladová aktiva pro CFD obchodování a finanční páka

Podkladová aktiva pro CFD obchodování jsou očekávaně hlavně akcie. Na druhé příčce jsou akciové indexy jako je S&P 500 a Nasdaq. Taktéž jsou CFD velmi oblíbená u měnových párů. Mimo jiné se rozdílové smlouvy hojně využívají při obchodování s komoditami. Komodity se ostatně ani jinak, než skrze finanční deriváty obchodovat nedají. Skrze rozdílové smlouvy je ovšem i možné obchodovat i jiné deriváty – nejběžněji jsou CFD na futures.

Leč akcie a forex lze obchodovat i bez nutnosti derivátu. V čem je proto tento instrument natolik lákavý? Jak jsme si již řekli, jde o pákový nástroj. Čili tu jde o možnost maržového obchodování, díky kterému lze otevírat obchodní pozice s mnohem větším kapitálem, než je disponibilní zůstatek na obchodním účtu.

Přestože je páka evropskými regulačními orgány zastropována, obecně lze říct, že rozdílové smlouvy stále nabízí velkou páku. Záleží ale na aktivu. Například krypto aktiva lze u regulovaných brokerů obchodovat s maximální pákou 1:2. Zatímco u velkých měnových párů je to až 1:30.

CFD obchodování přesto nabízí vůbec nejvyšší finanční páku a hlavně se vyznačuje nejnižšími obchodními náklady. Proto se rozdílové smlouvy těší obrovské oblibě.

Jak funguje CFD obchodování?

Když chce obchodník spekulovat na vzestup ceny podkladového aktiva, CFD koupí a tím vstoupí do dlouhé pozice. Když cena podkladového aktiva v průběhu času skutečně vzroste, poskytovatel obchodníkovi při uzavřený pozice vyplatí rozdíl vstupní ceny a aktuální tržní ceny. Díky tomu má obchodník zisk. Jestli ale cena podkladového aktiva klesne, rozdíl musí zaplatit spekulant. Čili mu vznikne ztráta.

Když však obchodník spekuluje na pokles ceny, CFD prodá a tím vstoupí do krátké pozice. Jestli cena podkladového aktiva v průběhu trvání kontraktu klesne, poskytovatel obchodníkovi vyplatí rozdíl a dosáhne tak zisku. Jestli však cena vzroste, rozdíl zaplatí spekulant.

CFD obchodování rozdílové smlouvy
Zdroj: Monfex.com

Přestože CFD obchodování lze považovat za formu investice, není to úplná pravda. Nejčastěji se používají ke krátkodobým spekulacím, které mohou být díky vysoké páce velice výnosné. Navíc rozdílové smlouvy s sebou nesou nemalé udržovací náklady, které naopak nejsou třeba u futures kontraktů. V podstatě každý den musí spekulant/investor poskytovateli vyplácet „swap“ za přerolováni kontraktu na další den.

Proto úplně nedává smysl držet pozice dlouhodobě. Když už však kdokoliv drží v CFD dlouhodobé pozice, pravděpodobně to bude na velkých trzích. Jako je zlato nebo akciové indexy. Z důvodu menší volatility – zisk přichází až s delším časovým odstupem. Mimoto se ještě za otevření obchodu platí tzv. spread, což je de facto poplatek placený poskytovateli.

Kromě spekulace mají rozdílové smlouvy užitek jako hedge. Otevíráním krátkých pozic se mohou investoři a spekulanti zajišťovat proti potenciálnímu cenovému poklesu aktiv, které drží ve svém portfoliu. Pokud tedy investor drží balík akcií a věří, že jejich cena půjde dolů, nemusí je nutně prodávat. Místo toho otevře krátkou pozici, která skutečně ztráty vykompenzuje. Využívá se proto pro hedging v případech, kdy investor z jakéhokoliv důvodu nechce redukovat své portfolio aktiv, u kterých ví, že jejich hodnota nejspíš klesne.

79 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

Co je spread u rozdílových smluv?

Spread se na finančních trzích obvykle definuje jako rozdíl mezi kupní (bid) a prodejní (ask) cenou určitého finančního nástroje.

Kupní cena (bid) je nejvyšší cena, za kterou jsou kupující ochotni koupit daný finanční nástroj. Zatímco prodejní cena (ask) je nejnižší cena, za kterou jsou prodejci ochotni prodat daný finanční nástroj. Rozdíl mezi těmito cenami tvoří spread.

Spread je důležitý pro investory, protože při nákupu nebo prodeji finančního nástroje musí investor spread zaplatit. Spread může být fixní nebo proměnlivý a jeho výše závisí na řadě faktorů, jako je likvidita trhu, poptávka a nabídka, volatilita trhu, atd.

Makléři a brokeři obvykle vydělávají na spreadu. Brokeři si totiž k tržnímu spreadu ještě přidávají malou marži. Uvedeme si příklad. Bid je běžně na trhu za akcii 100 USD a ask za 101 USD. Ale u brokera vydělávajícího na tomto spreadu může třeba činit bid 102 USD a ask 99 USD. Prostě si připlatíte další 2 USD.

Výhody CFD obchodování

Technicky je CFD obchodování velmi jednoduché a můžete díky tomuto derivátu obchodovat prakticky jakékoliv podkladové aktivum. Tím se hodně zjednodušil přístup na trhy, kam měli dříve přístup pouze profesionálové v podobě parketových obchodníků a institucí s velkým kapitálem. Kontrakty nemají totiž žádný stanovený termín expirace jako je tomu u futures a stejně tak nepotřebujete tolik kapitálu pro otevření obchodu. Obchodování CFD nabízí brokeři jako je eToro s nulovými poplatky.

Hlavní výhody CFD obchodování jsou:

  • Snadný přístup na všechny trhy
  • Okamžité a snadné vypořádání obchodů
  • Možnost spekulovat i na pokles podkladového aktiva
  • CFD nemá dobu splatnosti
  • Můžete obchodovat s malým kapitálem
  • Můžete obchodovat s finanční pákou
  • Nízké obchodní náklady

Nevýhody CFD obchodování

CFD obchodování s sebou logicky nese i jisté nevýhody. Nic není prostě dokonalé. První věc je, že kurz CFD na libovolné aktivum se může mírně lišit od futures trhu a spotu. Důvodem je, že broker do ceny již započítává spread. Spread představuje rozdíl mezi nákupní (ask) a prodejní (bid) cenou finančního instrumentu. Čím vyšší je spread, tím větší náklady.

Jedná se v podstatě o variabilní obchodní poplatek, který se liší broker od brokera. Leč nesmí být v žádném případě schovaný. Například broker eToro má na svém webu naprosto transparentně uvedeno, jak se spread počítá. Existují bohužel brokeři, kteří svou metodiku vůbec neuvádějí. Dokonce vám předem neuvedou, že spread platíte. A takovým je lepší se vyhnout.

Bohužel spread není jediný náklad u CFD obchodování. Pokud chcete svou obchodní pozici držet přes noc, broker vám naúčtuje tzv. overnight swap. Neboli poplatek za držení přes noc. Stejně jako u spreadu se výše swapu liší broker od brokera. A taktéž dle tržních sil (nabídky a poptávky). Proto se nevyplatí držet CFD pozice příliš dlouho.

Hlavní nevýhody CFD obchodování jsou:

  • Relativně vysoká páka, velké riziko ztráty kapitálu
  • Nejednotnost pravidel pro stanovení spreadu a swapu, každý broker to má jinak
  • Regulace CFD je v EU volnější

Závěrem

CFD obchodování je hrozně jednoduché, protože vypořádání je prakticky okamžité. Stačí kliknout na tlačítko a obchod je otevřený. Navíc u rozdílových smluv není ani žádná doba splatnosti, takže si spekulant nemusí lámat hlavu s tím, aby se kontraktu včas zbavil. Přesto může být instrument rizikový. Hlavně díky své vysoké páce. Na což si musí každý obchodník dávat pozor. Proto se CFD kontrakty snaží i regulační orgány omezovat.

79 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

Často kladené otázky (FAQ)

Co je to CFD?

CFD je zkratkou pro tzv. rozdílové smlouvy (Contracts for Difference), které se řadí mezi pákové derivátové investiční instrumenty. CFD slouží pro spekulaci na růst nebo pokles ceny podkladového aktiva.

Jaké jsou výhody CFD obchodování?

Díky CFD se můžete dostat na trhy, kam neměli drobní spekulanti přístup. Navíc vám stačí mnohem méně kapitálu na otevřené obchodní pozice narozdíl od futures trhu. Formou CFD můžete spekulovat na pokles nebo růst podkladového aktiva. Ale je možné se díky rozdílovým smlouvám i hedgovat.

Jak obchodovat CFD?

Rozdílové kontrakty se obchodují u specializovaných CFD brokerů jako je eToro, kde neplatíte žádné poplatky za vypořádání obchodů.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.1 / 5. Počet hlasujících 8

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
3 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Azgard
Hodnocení článku :
     

“Skrze rozdílové smlouvy je ovšem i možné obchodovat i jiné deriváty – nejběžněji jsou CFD na futures.”…..A to jsem si myslel,že největší podivnosti jsou v kvantové mechanice….-:) .Dík za další nálož na přemýšlení…!

dada

kdyz pominu forex, tak CFD pouzivam velmi aktivne prave pro hedging na BTC. No jestli to tak dela hodne lidi, nedivim se, ze 80%+ lidi na CFD trati. Ale to o CFD jako takovych nic nerika …

Poslední editace 11 měsíců před přes dada
Miloš

A jak vytěžit něco z hedgingu BTC, teď to řeším poslední dobou ,ale nevím jak to uchopit.
Jo CDF je fakt úžasnej nástroj díky němu výtáhli bankéři pořádnej balík z obyčejnejch lidí rádoby obchodníků a traderů ve skutečnosti především gamblerů a kdo další vydělal prodavači okolo, forex je nejhorší, když vidím ty lidi co jsou na tom závislý 10 a víc let a ještě nezbohatli jen do toho většinou cpou prachy a hlavně čas zbytečně.

Reklama: