Co je to časový test akcie? Jak danit příjmy z akcií?

5
(5)
Pavel Sýkora
Pavel Sýkora
Ahoj, jmenuji se Pavel Sýkora a jsem redaktorem a překladatem na volné noze. Kryptoměnám a finančním trhům se věnuji již nějakou tu řadu let. Tato technologie se za tuto dobu stala jedním z mých koníčků a v současné době ji proto chci poznávat více do hloubky a přenášet její myšlenky a hodnoty dále.

Dnešní článek s názvem časový test akcie se bude zaobírat tématem, které může být pro nás jakožto české investory do akcií poměrně specifické – na rozdíl od některých jiných zemí. Informace obsažené v tomto článku vám pomohou lépe pochopit zdaňování investic do akcií nebo jejich samotné obchodování. Žádný investor by tak neměl tuto oblast investování přeskakovat, jelikož se tak vyhne případným zmatkům či dokonce komplikacím, co se daní a legislativní složky týče.

Co jsou to akcie?

Akcie představují aktiva, která vám přinášejí právo na vlastnictví určité procentuální části společnosti, jejíž akcie nakupujete. Osoba, která vlastní akcie, se stává tzv. akcionářem. Tento akcionář získává nárok na určitý podíl zisku společnosti, který je obvykle vyplácený ve formě dividend. Společně s tím roste hodnota jeho držených akcií s tím, jak roste i hodnota celé společnosti – respektive její tržní kapitalizace. Kromě toho má nárok také na hlasovací práva na valné hromadě společnosti. Existují dva hlavní typy akcií:

  • Běžné akcie umožňují akcionářům hlasovat na valných hromadách a obvykle mají právo na dividendy. Hodnota běžných akcií se může výrazně měnit v závislosti na výkonnosti a ziskovosti společnosti.
  • Preferované akcie mají obvykle vyšší prioritu pro výplatu dividend a mají pevnou dividendovou sazbu. Preferovaní akcionáři však obvykle nemají hlasovací práva.

Cena akcií se mění v reálném čase během obchodních hodin na burze cenných papírů, kde jsou tyto akcie obchodovány. Hodnota akcií je ovlivněna mnoha faktory, včetně finančního výkonu společnosti, obecných ekonomických podmínek a tržních trendů.

Investování do akcií může být ziskové, ale také s sebou nese určitá rizika. Ta mohou mít za následek ztráty investovaného kapitálu v případě, kdy investor správně neodhadne budoucí vývoj dané společnosti a dané společnosti klesne její tržní kapitalizace nebo dokonce celý podnik zbankrotuje.

Jak investovat do akcií

V této sekci si představíme možné způsoby, pomocí kterých můžete do akcií investovat. Každý z nich vyžaduje jiný přístup investora a zahrnuje také odlišné usilí, které musí tento investor vynaložit. Některé z těchto způsobů mohou být jednodušší – například otevření účtu u brokerských společností jako eToro, XTB nebo třeba Robomarkets, jiné mohou naopak vyžadovat navázání přímého kontaktu s danou společností za účelem nakoupení jejich akcií. Pojďme si nyní jednotlivé možnosti blíže představit.

  1. Přímý nákup akcií: Můžete investovat přímo nákupem jednotlivých akcií společností prostřednictvím brokerského účtu. Tato metoda vyžaduje výzkum a analýzu jednotlivých společností a jejich akcií, a také pochopení tržních trendů.
  2. Vzájemné fondy (mutual funds): Vzájemný fond je druh investičního nástroje, který shromažďuje peníze od mnoha investorů a investuje je do portfolia akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Vzájemné fondy jsou spravovány profesionálními manažery, kteří se rozhodují o tom, do kterých cenných papírů investovat. Nevýhodou těchto fondů však mohou být o něco vyšší poplatky než u níže zmíněných ETF fondů.
  3. ETF fondy (exchange-traded funds): ETF fondy sledují specifické tržní indexy, jako je S&P 500 či Dow Jones, nebo jiné indexy, které mohou být zaměřeny na specifickou oblast či zemi. Tyto fondy poskytují snadný způsob, jak dosáhnout diverzifikace a jsou obvykle levnější než vzájemné fondy, které jsou aktivně spravovány.
  4. DRIPs (Dividend Reinvestment Plans) a Direct Stock Plans: Některé společnosti nabízejí plány, které umožňují investorům nakupovat akcie přímo od společnosti a automaticky reinvestovat dividendy pro nákup dalších akcií.
  5. Platformy s automatickými algoritmy a boty: V současné době také existují platformy, které poskytují automatizované, algoritmicky řízené investiční služby. Na základě vašeho rizikového profilu a investičních cílů vám taková platforma navrhne a spravuje vaše investiční portfolio.
  6. Investiční aplikace: Existují mobilní aplikace, které umožňují jednoduché a nízkonákladové investování do akcií, často i s možností nakupovat zlomkové akcie (část akcie). Tyto aplikace jsou většinou produkty výše uvedených brokerských společností, které tak vychazejí vstříc investorům či obchodníkům a poskytují jim co možná nejjednodušší rozhraní k nákupu akcií nebo jiných aktiv.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Zvažte vaše investiční preference

Při výběru metody investování je důležité zvážit vaše investiční cíle, toleranci k riziku, časový horizont a množství času a energie, které jste ochotni věnovat správě vašeho investičního portfolia. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody, a je proto důležité tyto aspekty pochopit před tím, než začněte s investicemi do akcií se svými finančními prostředky.

Akcie a jejich danění

Nákup a především poté prodej akcií spadá do kategorie kapitálových zisků. Podobně tedy jako příjem z jiných aktiv musí jejich držitelé danit zisk z dividendových akcií či samotného prodeje akcií. V České republice podléhají akcie dani 15 %.

Samotný příjem z akcií by poté měl být zahrnutý do daňového přiznání v momentě, kdy přesahuje určité výjimky. Je důležité si také uvědomit, že i když jsou některé příjmy osvobozeny od daně nebo zdaněny u zdroje, mohou být stále povinně hlášeny v daňovém přiznání.

Je důležité také zmínit daňové zvýhodněné investiční účty, které nepodléhají dani. Česká republika nabízí možnost využití těchto daňově zvýhodněných investičních účtů ve formě například “investičního životního pojištění” nebo “doplňkového penzijního spoření”. Tyto účty umožňují určité daňové výhody pro dlouhodobé investice, a to právě včetně investic do akcií. Výnosy generované prostřednictvím těchto účtů mohou být za určitých podmínek osvobozeny od daně.

Jak zamezit zdanění zisků z akcií?

V této sekci si představíme možné způsoby, jak se můžete danění zisků z akcií vyhnout. Je však důležité zmínit, že daňové zákony se mohou čas od času měnit, takže je vhodné konzultovat aktuální předpisy s odborníky a možná se také poradit s daňovým poradcem.

Zde jsou hlavní možnosti, kterých investoři z České republiky nejvíce využívají.

Časový test akcie

Časový test akcie představuje situaci, kdy investor drží dané akcie déle než 3 roky. Dlouhodobé držení akcií tak může být efektivní strategií pro zamezení zdanění kapitálových zisků z akcií, což může investory motivovat k zaměření se na dlouhodobý horizont (nutno podotknout, že to může být pro některé investory více přínosné, než kdyby sledovali horizont krátký).

Využití daňově zvýhodněných účtu

Jak jsme si zmínili výše, existují daňově zvýhodněné účty pro např. doplňkové penzijní spoření, které mohou být osvobozené od daně. Je však třeba na každém investorovi, aby zvážil, zda se mu takové investice vyplatí a zda se hodí pro jeho investiční strategii.

Automatické reinvestice dividend

Pokud investujete do ETF fondů, které jsou tzv. Accumulating (Acc), dividendy z držených akcií prakticky nedostáváte. Jsou vám totiž automaticky připisovány do velikosti vaší pozice – váš účet se s nimi nesetká a vy je nemusíte uvádět do daňového přiznání a ani se nimi nikterak zabývat. Je však dobré pamatovat na to, že jsou zdaněny přímo u zdroje, takže se vám do vaší pozice připíšou již zdaněné.

Daňové ztráty

Můžete využít kapitálové ztráty k vyrovnání kapitálových zisků. To znamená, že pokud v jednom daňovém roce prodáte některé akcie se ztrátou, můžete tuto ztrátu odečíst od jakýchkoli zisků z jiných investic, čímž snížíte svůj zdanitelný příjem.

Info
V praxi to funguje tak, že na konci roku prodáte ztrátové pozice, čímž vznikne daňová událost. Realizací ztrátových pozic si snížíte daňový základ a následně můžete tyto pozice zase ihned nakoupit. Jde o daňovou optimalizaci a proto tato praktika není nijak zákonem zakázaná. Ne vždy se to ovšem zcela vyplatí, protože s nákupem a prodejem jsou samozřejmě spojeny různé poplatky.

Výše zobchodovaných akcií za rok

V České republice taktéž není nutné danit příjmy z akcií v případě, že jste neprodali akcie přesahující hodnotu 100 000 Kč (za zdaňovací období – nejčastěji rok). Této strategie taktéž využívá mnoho investorů.

Dividendy a daně

Dividendy mohou investorům přinést pasivní příjem, který se v případě dividend tomuto často zmiňovanému slovnímu spojení nejvíce přibližuje. Co se týče dividend, ty spadají do stejné kategorie jako akcie – tedy kapitálových zisků. Je důležité rozlišovat z jakého zdroje dividendy přicházejí.

Dividendy z českých společností

Dividendy vyplácené českými společnostmi rezidentům České republiky jsou obvykle zdaněny u zdroje sazbou 15 %. To znamená, že společnost, která dividendy vyplácí, odvede daň státu před vyplacením dividendy akcionáři.

Akcionář obdrží dividendy již po odečtení daně, a proto nemusí tyto příjmy zvlášť uvádět v daňovém přiznání, pokud jsou to jeho jediné příjmy z kapitálového majetku.

Dividendy zahraničních společností

Dividendy vyplácené zahraničními společnostmi českým rezidentům mohou být také zdaněny v zemi původu dividendy. Sazba daně může být ovlivněna daňovou dohodou mezi Českou republikou a zemí, ve které je společnost rezidentem.

V České republice může být na tyto dividendy uplatněna sazba daně 15%, přičemž je možné si uplatnit daňovou úlevu za daň již zaplacenou v zahraničí, aby se předešlo dvojímu zdanění (nejčastěji smlouva o zamezení dvojímu zdanění). To znamená, že pokud jste již zaplatili daň z dividend v jiné zemi (respektive vám dividenda přistála na účet již zdaněná), je třeba ji stále uvést do daňového přiznání, nicméně další daň z ní již neuvádíte (v případě, že u zdroje je také sazba 15 % jako v ČR – pokud je tato sazba nižší, např. 10 %, pak je třeba zbývajících 5 % doplatit v rámci ČR v daňovém přiznání).

Varování
Jsou státy, které příjmy zahraničních investorů z dividend vůbec nedaní, což je příklad Velké Británie. Pokud máte akcie a ETF s domicilem ve VB, musíte příjmy zdanit 15 %. To samé platí pro tzv. ADR pro čínské a brazilské tituly.

Jak zamezit dvojímu zdanění dividend

Aby se zabránilo dvojímu zdanění dividend v České republice v momentě, kdy jsou dividendy vypláceny zahraničními společnostmi českým rezidentům, lze využít následující možnosti:

  1. Daňové smlouvy: Česká republika má uzavřené daňové smlouvy s mnoha zeměmi, které mají za cíl zabránit dvojímu zdanění a stanovují maximální sazby daně, které může zdrojová země na dividendy účtovat. Pokud byla na dividendy zaplacena vyšší daň v zahraničí, než je stanoveno daňovou smlouvou, můžete mít nárok na vrácení přeplatku.
  2. Uplatnění daňové úlevy: Pokud jste zaplatili daň z dividend v zahraničí, můžete si tuto zaplacenou daň odečíst od daňové povinnosti v České republice. Tento postup se nazývá “daňová úleva” a znamená, že na výši dividendy se aplikuje česká daňová sazba, ale od této částky se odečte již v zahraničí zaplacená daň. Tímto způsobem se zamezuje dvojímu zdanění téže částky a vy tak nic v ČR již nedaníte – do daňového přiznání je však nutné obdržené dividendy uvést.

Například pro americké akcie nabízí mnoho brokerů vyplnění formuláře W-8BEN, který představuje právě smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Časový test neplatí pro kryptoměny

Časový test neplatí pro investice do kryptoměn, kde je daňová úprava celkově nedostatečná. Vývoj jde však v tomto ohledu velmi rychle dopředu a třeba se časem nějaké obdoby časového testu dočkáme i u kryptoměn.

Časový test akcie vám ušetří spoustu peněz

V tomto článku jsme vám představili možnosti, jak se lze zcela legálně vyhnout danění zisků z akcií a dividend. Mezi nejpoužívanější a nejpraktičtější způsoby, které mohou čeští investoři využívat, patří časový test akcie a nepřesáhnutí limitu příjmů ve výši 100 000 Kč za zdaňovací období, čemuž se přezdívá hodnotový test akcie. Tyto dvě metody také mohou investory motivovat k dlouhodobému držení akcií. Pro aktuální a především pak personalizované informace doporučujeme investorům se poradit s daňovým poradcem, který jim poskytne vše potřebné.

Varování
Informace v tomto článku jsou pouze informativní a nemusí být úplné. Pro aktuální a odborné informace vyhledejte daňového poradce.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Často kladené otázky pro téma časový text akcie (FAQ)

Co je to časový test akcie?

Časový test akcie představuje způsob pro investory z České republiky, jak se mohou vyhnout danění zisků z dividend. Stačí, když nakoupené akcie budou držet déle než 3 roky a tento časový test splní.

Jak mohu investovat do akcií?

Investice do akcií lze zpravidla provést skrze investiční brokery. To jsou společnosti, které vám umožní přístup na akciové trhy skrze své platformy či aplikace. Mezi nejoblíbenější brokery patří např. XTB nebo eToro.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 5

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img