Investování s doktorem – Co je to hodnotové investování?

4.8
(4)
Dr. Matěj Široký
Dr. Matěj Široký
O investování jsem se začal prvně zajímat v roce 2013, kdy jsem si poprvé koupil akcie. Díky studiu filosofie jsem se dostal k otázkám politiky. Právě tento zájem o politické dění mě dovedl k pochopení toho, co se děje na finančních trzích. Své úvahy jsem publikoval v různých českých (Euro, Česká pozice, Ekonom, Hospodářské noviny, Novinky) i zahraničních médií. Rozumět světu financí a dokázat ho interpretovat je dnes klíčové pro pochopení nejen tohoto světa, ale i toho kolem nás. Dávat věci do souvislostí a analyzovat dění z více úhlů je mojí vášní. Ve volném čase se věnuji popularizování filosofie na YouTube kanálu Přátelé filosofie.

Článek o hodnotovém investování začneme trochu netradičně. Filozoficky. Poslední dobou, i když to není úplně pravda, se často mluví o rozdělené společnosti. Jde jen o vousatou teorii manicheismu, která viděla svět zjednodušeně jako souboj mezi dobrem a zlem. Stejnou zkušenost lze zažít i u analytiků na burze, kteří se dělí na milovníky technických analýz a pak na ty, kteří jsou naopak zahledění do analýz fundamentálních. Každé z těchto dvou pojetí má své hvězdy a příběhy o tom, jak zbohatly. Jenomže svět není černobílý.

Jak na burze, tak i v životě se musíme dívat na svět a dění z více perspektiv. Ve skutečnosti se mohou fundamentální a technická analýza dobře doplňovat. Našim cílem tedy není hlásat neomylnost fundamentální analýzy, ale pochopit ji a využít při investování. Dobrý investor dokáže oba přístupy kombinovat a navíc přečíst současné makroekonomické prostředí a kontext. Tyto tři dovednosti představují zaručenou cestu k úspěchu.

Co je hodnotové investování?

Hodnotové investování je investiční filozofie, která stojí na principech zavedených Benjamínem Grahamem a později rozvinutých jeho slavným studentem, Warrenem Buffettem. Cílem hodnotového investování je najít a investovat do akcií, které jsou obchodovány za nižší cenu, než je jejich skutečná vnitřní hodnota. Tato metoda vyžaduje důkladnou fundamentální analýzu, trpělivost a disciplínu. Následující odstavce představují klíčové aspekty hodnotového investování do akcií.

Princip hodnotového investování

Myšlenka hodnotového investování je v podstatě jednoduchá. Investor se na základě různých ukazatelů, které se zakládají především na hospodářských výsledcích dané firmy, snaží najít akcii, kterou trh špatně ocenil. Zvolí si tedy z velké nabídky indikátorů a může se vydat na lov podhodnocených firem. Od toho se i odvíjí, že investor hledá tzv. hodnotové akcie. Jakmile jednu takovou najde, investuje do ní všechny prostředky jako do skrytého pokladu. Až jednoho dne trh akcie dané společnosti správně ocení a investor lehce pohádkově zbohatne.

Ano, z ní to jako z pohádky, protože to taky pohádka je. Hledání podhodnocených akcií není tak jednoduché. Stanovit vnitřní hodnotu akcie je poměrně obtížné. Za prvé jde o to zvolit si správné indikátory. Dva nejobvyklejší, jimiž jsou poměr ceny k zisku (P/E, price-to-earnings) a poměr ceny k účetní hodnotě (P/B, ratio or price-to-book) jsou používané a známé mezi všemi investory. Pokud má firma nízký poměr ceny k zisku, je k tomu jistě důvod a taky příčina, proč její akcie investoři nekupují. Každý indikátor má také své limity, které je potřeba vzít v potaz. Jednotlivým indikátorům se budeme věnovat v příštích dílech našeho seriálu.

Za druhé, fundamentální analýza vychází z minulosti. Co tím chci říct? Vždy se opíráme o to, co již daná společnost má za sebou. Minulé zisky automaticky neznamenají ty budoucí, bohužel nebo bohudík se burza vždy dívá dopředu. A proto je tato analýza sama o sobě nedostatečná.

Vnitřní hodnota versus tržní cena

Jádrem hodnotového investování je tedy koncepce vnitřní hodnoty – odhad skutečné hodnoty akcie založený na objektivních a měřitelných faktorech, jako jsou výnosy, zisky, růst a bilanční hodnoty. Hodnotoví investoři hledají rozdíly mezi vnitřní hodnotou a tržní cenou akcie. Pokud je tržní cena výrazně nižší než odhadovaná vnitřní hodnota, akcie může být považována za podhodnocenou a může představovat dobrou investiční příležitost.

Dlouhodobý horizont

Hodnotové investování je typicky dlouhodobá strategie. Hodnotoví investoři mají tendenci držet akcie po mnoho let, během nichž očekávají, že se tržní cena akcie vyrovná s jejich vnitřní hodnotou. To vyžaduje trpělivost a schopnost odolávat emocionálním reakcím na krátkodobé tržní volatilitě.

Disciplína a nezávislost

Investoři, kteří se řídí hodnotovým investováním, musí být disciplinovaní a schopni udržet si nezávislý pohled na trh. Často to znamená jít proti davu a kupovat akcie, když jsou ostatní pesimističtí, a prodávat, když je všeobecný optimismus.

Hodnotové investování není o hledání rychlého zisku. Je to o důkladném zkoumání a porozumění tomu, co kupujete, a o trpělivém čekání na to, až trh uzná skutečnou hodnotu vaší investice. To vyžaduje pevné přesvědčení a odhodlání sledovat dlouhodobou hru, i když krátkodobé tržní výkyvy mohou být svádějící.

Hodnotové nakupování akcií

Asi nejvýstižněji lze říct, že hodnotové nakupování akcií připomíná hledání výhodného zboží v nabídce supermarketu. Nesmíme však zapomenout, že cílem není kupovat co nejlevnější věci, ale takové, u nichž je výhodný poměr mezi cenou a kvalitou. Pro mě jsou metody hodnotového investování a fundamentální analýzy důležité, aby mi zabránily nakupovat špatné a předražené společnosti.

Je tedy potřeba najít si důvěryhodné indikátory vnitřní hodnoty a být schopní sledovat a číst hospodářské výsledky firem kótovaných na burze. Dále je důležité si položit otázku, zda jde o bezpečnou investici. Méně rizikové investice mají větší potenciál růstu ceny v čase. Bezpečné společnosti jsou méně náchylné k tomu reagovat na světové a makroekonomické dění. Důležité je soustředit se na dlouhodobý výhled. To je pro hledače hodnotných společností v současnosti velmi dobré pravidlo. Dnes existuje jen hrstka firem nabízejících investorům bezpečný výhled do budoucnosti.

Jak může hodnotové investování fungovat?

Kdo začne s tímto přístupem k investování, zjistí, že nejde vůbec o lehkou věc. Ačkoliv dnes investorskému světu vládne technická analýza, má i analýza fundamentální své příznivce. Experti v těch nejlepších hedgeových fondech se samozřejmě snaží najít podhodnocené akcie s velkou vnitřní hodnotou a následně je v tichosti vykupovat. Tito experti pracují v týmu a mají za sebou mnoho let zkušeností, takže je nejde jen tak jednoduše porazit. Jeden způsob však existuje.

Hodnotové investování vám umožní najít opěrné body, které jsou vzdáleny stádnímu myšlení. To je zároveň velká výhoda, ale i nesnáz tohoto přístupu. Člověk musí mít dost odvahy, charakteru, ale také peněz, aby šel proti většinovému trendu na trhu. Příležitost pro hodnotového investora většinou začíná silným poklesem ceny dané akcie. Nakupuje tak akcii, která se hodně propadla, a to nikdy není lehké.

Nejlepší příležitost pro hodnotového investora nastává ve chvíli, kdy se některý z velkých akcionářů začne zbavovat velkého množství akcií. Ne však proto, že by jim přestal věřit, ale z interních důvodů. Těmi mohou být například potřeba hotovosti pro jiné operace, změna celkové strategie fondu anebo ještě lépe „ideologický“ motiv jako prodej akcií společností nesplňujících ESG. Existují však i jiné důvody, proč je daná akcie podhodnocená, jako nepodložené negativní zprávy o dotyčné firmě či celém odvětví, cyklické výkyvy trhů, krátkodobé ekonomické problémy a silná obecná korekce trhů, která se netýká konkrétních akcií ani odvětví.

Výhody a nevýhody

Hodnotové investování je konzervativní přístup k akciovému trhu. Jeho výhoda je hlavně v tom, že nemusíte každý den sledovat trhy a být nervózní při každém větším pohybu směrem nahoru či dolů. Daleko důležitější než jednodenní zisk je budování strategického portfolia, které pak investor může odkázat svým dětem. Velkou výhodou tohoto přístupu k investování je možnost sklízet každé čtvrtletí nebo rok dividendy, které pak lze využít buď k navýšení stávající pozice, nebo nákupu úplně jiných podhodnocených akcií. Ze své podstaty by hodnotové investování mělo poskytovat stabilnější zisky.

Mezi nevýhody patří hlavně riziko nákupu málo oceněných společností, které jsou nízko ne kvůli tomu, že by byly podhodnocené, ale protože jsou na tom opravdu špatně. Jejich akcie jsou tudíž bezcenné. Toto riziko nesmíme podceňovat, a proto je lepší pro začátečníky nehledat podhodnocené akcie mezi small caps.

Další nevýhodou je časová náročnost tohoto přístupu. Podhodnocená akcie si může dát na čas, než najde svoji správnou hodnotu. Hodnotový investor by měl být připravený na to, že jeho kapitál může být blokovaný delší dobu. Posledním rizikem je subjektivita, kterou může způsobit přehnaná důvěra v indikátory pro hledání podhodnocených akcií. Investor nesmí zapomínat, že indikátor zůstává vždy jen úhlem pohledu, nikoliv absolutní hodnotou, která se nikdy neplete.

Závěr: Ikony hodnotového investování

Hodnotové investování má na burze velkou historickou tradici. Díky tomu existuje k tématu hodně literatury a hlavně příkladů investorských osobností. Mezi nejznámější patří Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger a Bill Ackman. Většinu z nich dnes lze pravidelně sledovat a učit se od nich.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.8 / 5. Počet hlasujících 4

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img