Co jsou růstové akcie: Kompletní průvodce pro 2024

5
(1)

Investoři se aktuálně mohou setkat s mnoha různými kategoriemi, do kterých lze akcie zařadit. Lze tak udělat podle jejich regionu, tržní kapitalizace nebo třeba sektoru. Účastníci akciového trhu však rádi jednotlivé akcie společností rozdělují podle jejich výkonnosti nebo oblasti, do které spadají nebo které se věnují. Jedním z těchto typů jsou i růstové akcie, o kterých se dnes budeme bavit.

V tomto článku se zaměříme na důkladné prozkoumání růstových akcií, jejich charakteristik, výhod i případných rizik, a představíme vám několik příkladů úspěšných společností, které se řadí mezi špičku v tomto segmentu trhu.

Co jsou růstové akcie?

Jak už název napodívá, růstové akcie se vyznačují především silným růstem, větším než se kterým se můžeme setkat u akcií jiných společností. Hlavním důvodem, proč mohou investoři do těchto akcií investovat, je pak především to, že tyto společnosti nabízejí vysoký potenciál pro budoucí růst. Investory v tomto případě pak méně zajímají například dividendy.

Hlavním rozdílem je tedy fakt, že růstové společnosti ihned reinvestují své zisky zpět do svého podnikání (a zpravidla tak nevyplácejí investorům dividendy). Díky tomu mají větší prostor pro svůj budoucí růst a nové inovace.

Podle čeho hledáme růstové akcie?

Nalezení růstových akcií vyžaduje nejenom sledování trendů a dlouhodobě růstových společností, ale také pečlivou analýzu a sledování určitých indikátorů. Zde přikládáme kroky, které můžete provést za účelem nalezení kvalitních růstových akcií.

 1. Sledujte tržby a zisky:
  • Je dobré se zaměřit hned zpočátku na společnosti, které vykazují vysoký růst tržeb a zisků. Hledáme především stabilní růst po dobu několik čtvrtletí či let v řadě.
 2. Analyzujte tržní trendy:
  • Zaměřte se na odvětví s vysokým růstovým potenciálem – mezi těmi jsou především technologie, ale počítat můžeme i zdravotnictví, obnovitelné zdroje energie nebo e-commerce.
 3. Inovace a vývoj produktů:
  • Inovace jsou stěžejním kritériem pro budoucí růst společnosti. Je tak vhodné sledovat takové firmy, které přicházejí s novými produkty nebo službami a mají silný výzkum a vývoj.
 4. Finanční ukazatele:
  • P/E ratio (price-to-earnings): Růstové akcie zpravidla bývají dražší. P/E pod 20 zde málokdy nalezneme, nicméně i tak je dobré se na tento ukazatel podívat a vybrat takové společnosti, které mají P/E poměr rozumný ve srovnání s jejich růstovým potenciálem.
  • PEG ratio (price/earnings to growth): Tento ukazatel bere v úvahu růst zisků a pomáhá lépe ocenit růstové akcie.
  • P/S ratio (price-to-sales): Ukazatel ceny akcie k tržbám může být taktéž velmi užitečný – zejména pak u společností s nízkými nebo zápornými zisky.
 5. Finanční zdraví:
  • Podívejte se také na rozvahu vybraného podniku, zejména pak poměr dluhu k vlastnímu kapitálu. Pokud se bude jednat o silnou bilanci, společnost pravděpodobně lépe přežije v časech ekonomických krizí.
 6. Vedení společnosti:
  • Kvalitní a zkušený management je pro růstové společnosti ještě důležitější než u již zavedených korporací. Můžeme si vyhledat osoby na vedoucích pozicích a zjistit, zda již mají nějaké zkušenosti s chodem firem nebo odvětvím byznysu jako takového.
 7. Zprávy a analýzy:
  • Čtěte finanční zprávy, sledujte analýzy od renomovaných analytiků a hledejte názory odborníků. Je zde však třeba poznamenat, že tyto názory nelze brát stoprocentně vážně a stavět na nich své investice – berte je raději s rezervou a pouze jako první vhled do daného tématu nebo oblasti.
 8. Porovnání společnosti s konkurencí:
  • Konkurence mnohdy dokáže postupně zlikvidovat růstový a stabilní byznys. Je tak dobré vyhledávat takové firmy, které již mají určitou pozici na trhu (vezměme si např. takzvanou skupinu „Big Five”, která se skládá z Mety, Alphabetu (Googlu), Amazonu, Applu a Microsoftu).
 9. Budoucí potenciál:
  • Skvěle mohou posloužit také vize a plány společnosti, díky kterým budou investoři vědět, jakým směrem se bude společnost ubírat.
 10. Investiční nástroje a platformy:
  • Vyzkoušejte investiční platformy, které nabízejí analýzy růstových akcií – mezi ně můžeme zařadit například Yahoo Finance, TradingView nebo Bloomberg. Mnoho z brokerů tyto nástroje a analýzy taktéž poskytuje přímo na své platformě (eToro, XTB apod.).

Proč investovat do růstových akcií? Jsou lepší než hodnotové akcie?

Na otázku, zda investovat do růstových akcií spíše než do hodnotových akcií, si samozřejmě musí nalézt odpověď každý investor individuálně a dle své zvolené strategie. Kategorie růstových akcií však s sebou přináší určité vlastnosti, které bychom u odlišných akcií ne vždy úspěšně nalezli.

Z tohoto grafu si můžete všimnout, že v od roku 2019 se rozdíl mezi ETF pro růstové akcie (modrá linie) a ETF pro hodnotové akcie (žlutá linie) výrazně rozšiřuje. Za poslední dekádu tedy růstové akcie v čele s Nvidií, Microsoftem, Applem apod. z hlediska růstu jasně vedou, nicméně na druhou stranu fond pro hodnotové akcie vyplatil každým rokem dividendu v průměru okolo 2,5 %, zatímco pro růstové akcie se dividenda z více než 1 % snížila až na současných cca 0,49 %.

To samozřejmě růst samo o sobě nedožene, nicméně kromě vidiny tohoto výrazného zhodnocení je dobré počítat i s těmito (mnohdy méně viditelnými) aspekty a vlastnostmi, jako jsou právě dividendy, rizika z dopadů nesplnění analytických očekávání a celková vyšší volatilita, která je i z přiloženého grafu zřejmá.

Možnost mnohem větších kapitálových výnosů

Při položení otázky, jestli jsou růstové akcie lepší než ty hodnotové, je třeba v prvé řadě zmínit větší potenciál pro budoucí kapitálový výnos. Velké společnosti a korporace, jejichž akcie jsou často označované jako ty hodnotové, takových výnosů dosáhnout příliš nemohou, jelikož se častěji zaměřují spíše na stabilitu, pomalý, ale stálý růst a pravidelné vyplácení dividend, díky kterým se mohou zařadit do prestižních seznamů dividendových aristokratů nebo králů.

Technologický sektor

Růstové akcie v drtivé většině případů spadají do technologického sektoru. Neustálé inovace jsou zde na „denním pořádku”, přičemž aktuálně jsou žhavými tématy zejména cloudové infrastuktury, umělá inteligence nebo e-commerce.

Jako výborné růstové tituly z této kategorie můžeme v některých případech vybrat i menší společnosti, které se zabývají například výrobou polovodičů, kybernetickou bezpečností nebo třeba technologiemi pro zdravotní péči. Je tak čas od času vhodné se podívat i na tuto oblast, jelikož může obsahovat i prozatím neobjevené investiční příležitosti.

Růstové akcie nevyplácí dividendy, takže všechny zisky reinvestují do byznysu

Kvůli svému maximálnímu zaměření na inovace a růst nevyplácejí tyto společnosti dividendy. Prostředky, které by jinak měly podobu dividendy, ihned společnost reinvestuje do rozvoje svého podnikání. Tento přístup zahrnuje financování vývoje nových produktů, vstup na nové trhy, zvyšování výrobních kapacit a případné akvizice jiných firem. Reinvestice umožňuje růstovým společnostem rychle reagovat na změny v technologickém sektoru a udržet si svou konkurenční výhodu.

Investoři obecně při investicích do růstových společností obvykle očekávají spíše kapitálové zisky než pravidelné výplaty díky držení dividendových akcií. Z toho důvodu bývají ochotnější přistoupit k vyšší míře rizika a volatility – očekávají, že hodnota jejich akcií výrazně poroste.

Atraktivita růstových akcií je tak především založena na perspektivě vysokého budoucího růstu, který může přinést vyšší výnosy než tradiční dividendové investice. Nevyplácení dividend umožňuje růstovým společnostem soustředit se na dlouhodobé strategické cíle a dynamický rozvoj.

Růstové akcie bývají dražší (vyšší multiply)

Z důvodu, že investoři očekávají vyšší budoucí zisky, bývají akcie v této kategorii také dražší. To se může projevit vyššími poměry jako cena k zisku (P/E ratio), cena k celkovému prodeji (P/S ratio) či cena k účetní hodnotě (P/B). Nebo price to cash flow (P/CF).

Obecně vyšší hodnoty těchto ukazatelů mohou značit výraznější optimismus a důvěru, nicméně na druhou stranu se může jednat o znak vyššího investičního rizika – v případě, že společnost nesplní očekávání trhu, propady mohou být hlubší.

Jaké jsou náklady při investování do růstových akcií?

Investování do růstových akcií s sebou přináší (jako u každé investice) určité náklady, které mohou být pro jednotlivé investory odlišné. V základu bychom je v tomto případě mohli rozdělit mezi finanční náklady a časové.

Finanční náklady mohou zahrnovat:

 • Transakční poplatky: Nákup a prodej akcií obvykle zahrnuje poplatky za obchodování, které si účtují brokerské společnosti. Tyto poplatky mohou být fixní nebo procentuální z hodnoty transakce.
 • Správcovské poplatky: Pokud investujete prostřednictvím podílových fondů nebo ETF zaměřených na růstové akcie, může být účtován roční správcovský poplatek. Tento poplatek se obvykle pohybuje mezi 0,1 % až 2 % z hodnoty investice.
 • Daňové náklady: Zisky z prodeje akcií jsou často zdaněny jako kapitálové zisky. Pokud prodáte akcie, které jste drželi méně než 3 roky nebo je jejich hodnota vyšší než 100 000 Kč, pak bude třeba tento prodej zdanit.
 • Náklady na výzkum a informace: Přístup ke kvalitním informacím a analýzám může vyžadovat předplatné specializovaných finančních služeb, reportů, webů nebo analytických nástrojů.
 • Alternativní investice: Peníze investované do růstových akcií nemohou být použity na jiné investiční příležitosti, které by mohly nabídnout stabilnější výnosy nebo nižší riziko.

Časové náklady pak mohou být například tyto:

 • Čas strávený výzkumem: Investování do růstových akcií vyžaduje důkladný průzkum a sledování trhu. To zahrnuje analýzu finančních výkazů, sledování tržních trendů a hodnocení výkonnosti společností.
 • Správa portfolia: Aktivní správa portfolia může být časově náročná, zejména pokud se rozhodnete diverzifikovat investice do několika růstových akcií nebo sektorů.
[/su_note]

Jaké jsou nejlepší růstové akcie pro rok 2024?

Pojďme si nyní představit pár titulů, které lze (prozatím) v tomto momentě zařadit do kategorie nejlepších růstových akcií pro 2024.

Akcie Nvidia

V roce 2024 zažila společnost Nvidia pozoruhodný růst, který výrazně ovlivnil její akcie. Akcie Nvidia dosáhly nových historických maxim, pohybovaly se nad hranicí 600 USD za akcii a zaznamenaly zhodnocení o více než 210 % během jednoho roku. Tento ohromující růst byl poháněn především poptávkou po čipech pro umělou inteligenci (AI), kde Nvidia na trhu i nadále dominuje​.

Pokud vás z grafu překvapila zničehonic nízká hodnota ceny akcií Nvidia, 10. června 2024 proběhl „split” akcií, který byl v poměru 10:1. Pokud nějaké držíte, jejich hodnota ve vašem portfoliu se nemění, akorát v tomto momentě máte akcií desetkrát tolik s desetkrát nižší hodnotou. Díky tomuto rozdělení si tak akcie může dovolit více investorů s nižším kapitálem.

Nvidia také oznámila různá strategická partnerství a produktové inovace, které přispěly k jejímu finančnímu výkonu. Společnost vykázala výrazný meziroční nárůst příjmů o 206 % a čistý zisk vzrostl o 588 %​. Meta Platforms pak například oznámila miliardové objednávky na AI čipy Nvidia pro své výpočetní infrastruktury, což podtrhuje významné postavení Nvidie v oblasti vysokovýkonného počítání a AI​​.

Očekávání analytiků zůstávají optimistická, přičemž někteří předpovídají, že cena akcií by mohla dosáhnout až 150 USD, což by znamenalo další růst o 24 %​. Vysoká cena akcií Nvidia již nějakou tu dobu trvá, tudíž v případě, že by tato společnost nedokázala splnit očekávání, může následovat poměrně tvrdý pád.

Akcie AMD

Jako další společnost, která spadá do růstových akcií, si uvedeme rovnou přímého konkurenta Nvidie, tedy AMD. Růst i v tomto případě poháněly podobné faktory, jako tomu bylo i u Nvidie. AMD pak zahájilo rok velmi pozitivně, když cena jeho akcií vzrostla téměř o 50 % od začátku roku (viz. graf). Tento růst byl poháněn především očekáváním ohledně nové řady AI čipů MI300, které mají konkurovat vedoucí pozici Nvidie na trhu.

Přestože AMD pokračuje ve svém růstu a inovacích, její ocenění na trhu již nyní může počítat s potenciálními budoucími úspěchy, což znamená, že nesplnění těchto očekávání může vést k významné korekci ceny akcií. Proto někteří analytici doporučují opatrnost při investování do akcií AMD a provedení svého vlastního průzkumu.

Akcie Meta

Kdo by neznal akcie Mety. Akcie této společnosti jsou mainstreamem již nějakou tu řadu let a nic nenaznačuje, že by se měla pozice společnosti stojící za Facebookem, Instagramem a mnoha dalšími sítěmi měnit.

V prvním čtvrtletí roku 2024 Meta oznámila příjmy ve výši 36,455 miliard USD, což představuje výrazný nárůst oproti 28,645 miliardám USD ve stejném období předchozího roku. Čistý zisk společnosti dosáhl 12,369 miliard USD, což je více než dvojnásobek oproti 5,709 miliardám USD v prvním čtvrtletí 2023. Tento růst byl podpořen především zvýšeným zájmem o produkty spojené s umělou inteligencí, jako je Llama 3, a pokračujícími investicemi do metaverse, které se začaly v tomto roce více vyplácet.

Analytici z velké části očekávají, že Meta bude i nadále růst díky silné pozici v oblasti digitální reklamy a rostoucímu zapojení do generativní AI. Predikce naznačují, že akcie společnosti by mohly dosáhnout až 600 USD za akcii, což by společnosti umožnilo dosáhnout tržní kapitalizace 1,5 bilionu USD. Pozitivní vývoj podpořily také nové produkty jako Reels a nové monetizační strategie pro platformy jako Instagram a Threads. Mezi rizika jsou poté často uváděny potenciální regulace nebo změna makroekonomických podmínek.

Akcie Apple

Akciím Applu se v prvním čtvrtletí příliš nedařilo – na obrázku můžete pozorovat klesající trend až do začátku měsíce května, kdy se náhle směr zcela a velmi výrazně obrátil. Společnost však zaznamenala 2% meziroční růst v příjmech a rekordní příjmy ze služeb ve výši 23,87 miliard USD. Apple také oznámil nový program na zpětný odkup akcií ve výši 110 miliard USD a zvýšení dividend o 4%.

Mezi aktuální témata v rámci ekosystému Applu se nyní řadí nadcházející iOS 18 s vylepšenou Siri a umělou inteligencí. Je pravděpodobné, že právě ohlasy na tyto inovace budou mít na cenu akcií vliv, tudíž doporučujeme tohoto giganta sledovat.

Akcie Microsoft

Akcie Microsoft již od konce roku 2022 vykazují nemalý růst, kdy se jejich cena vyhoupla z 216 USD na aktuálních 438 USD. Investice do umělé inteligence a cloudových služeb neustále staví tuto společnost mezi lídry v této oblasti.

Co se týče predikcí, ty zůstávají ohledně budoucího vývoje akcií Microsoftu optimistické – cílové ceny se často pro rok 2024 odhadují na rozmezí 450 až 600 USD za akcii. Očekává se, že k růstu budou i nadále přispívat nové produkty jako Copilot nebo generativní umělá inteligence.

Na závěr této sekce můžeme říci, že všechny zmíněné společnosti se řadí na první příčky, co se svých technologických oborů týče, a konkurence mezi nimi je skutečně obrovská. Investice do nich by tak „neměla být špatnou investicí” v případě, že se zaměřujete na delší časový horizont. Toto tvrzení však samozřejmě nelze brát jako stoprocentní, a proto si vždy udělejte svůj vlastní průzkum a analýzu. Každý typ obchodníka nebo investora od svých investic totiž může očekávat odlišné výsledky a jinou míru rizika.

Investujte do růstových akcií na platformě XTB

Jde investovat do růstových akcií i skrze ETF?

Ano, investice do růstových akcií lze seskupit prostřednictvím ETF fondů. Díky tomu budete mít zaručeno, že bude tato investice okamžitě diverzifikována a zároveň nezaplatíte poplatek za každý nákup.

Obchodovat růstová ETF můžete například na platformě XTB, která zahrnuje tento typ fondů do své nabídky. Při výběru si buď můžete vybrat konkrétní ETF podle jména, nebo si jednoduše vyhledat pojem „growth” nebo „technology”. Výběr na XTB z růstových ETF je větší v rámci CFD než fyzických ETF, takže se skvěle hodí pro krátkodobější obchodníky.

Mezi oblíbená růstová ETF se řadí například:

 • Vanguard Growth ETF (VUG)
 • SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG)
 • iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)
 • iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)
 • iShares Core Dividend Growth ETF (Dist, USD) CFD (DGRO.US) – dostupné na XTB
 • Invesco S&P 500 Pure Growth ETF CFD (RPG.US) – dostupné na XTB

Investujte do ETF pro růstové akcie na platformě XTB

Podle čeho vybíráme nejlepší růstové akcie pro rok 2024?

Pojďme si nyní představit kritéria, která využíváme a která můžete taktéž zvážit pro výběr růstových akcií v současném roce.

Společnosti, které patří do silného technologického sektoru a AI

Tento aspekt jsme již mírně zmínili při popisu růstových akcií. Jelikož je technologický sektor zaměřen na inovace, vylepšování stávajících systémů nebo třeba zavedení systémů zcela nových, poskytuje toto odvětví obrovský prostor pro růst. Akcie tak často spadají právě do odvětví technologií nebo v těchto letech také do vývoje umělé inteligence.

Čas od času je dobré si připomenout, že svět nespěje pouze k záhubě, ale že velmi často vznikají i nové technologie, o kterých se často příliš nemluví nebo je náročnější si jich všimnout. Pojďme si proto uvést pár z nich:

 • Apple Vision Pro: Začneme hned jedním z dechberoucích produktů, který uvedl Apple na trh s virtuální a rozšířenou realitou. Vision Pro se kromě funkcí VR a AR může po technické stránce pyšnit například nejvyšším rozlišením displeje, jaké kdy bylo pro zařízení tohoto druhu vyrobeno.
 • Pokročilé geotermální systémy (EGS): Tyto systémy využívají nové vrtné techniky, které umožňují těžit více tepla z nitra Země i na místech, kde to dříve nebylo možné. Tato technologie má potenciál poskytovat čistou a neomezenou energii, což je klíčové pro budoucnost energetiky​.
 • Čiplety (chiplets): Vývoj v oblasti polovodičů vedl k vytvoření čipletů, malých specializovaných čipů, které lze propojit a vytvořit výkonnější a efektivnější počítače. Tato technologie překonává limity tradiční miniaturizace tranzistorů a umožňuje rychlejší výpočty a nižší spotřebu energie.
 • První léčba na bázi genové editace pomocí CRISPR: Nové léčby založené na technologii CRISPR dosáhly významného milníku, když byly schváleny v USA a Velké Británii pro léčbu srpkovité anémie. Tato technologie má potenciál měnit genetické kódy a léčit tak dosud neléčitelné nemoci.
 • Exascale computing: Nejrychlejší superpočítače na světě nyní dosahují výkonu přesahujícího exaflop (1 exaflop = 10^18 operací za sekundu). Tyto stroje umožňují vědcům provádět složité simulace v oblastech, jako je klimatologie, jaderná fyzika a turbulentní proudění, což přináší nové možnosti v oblasti vědy a techniky.

Finanční zdraví společnosti

Kromě produktů a inovací je však dobré se podívat také na finanční zdraví vybrané společnosti. Ne u všech totiž může být pokles ceny akcií znakem pouhé přeprodanosti nebo krátkodobých negativních událostí. Může se tak zdát, že investor kupuje klesající akcie za účelem postupného DCA a snižování nákupní ceny – v domnění, že se trend opět brzy otočí. Jenže ne vždy tomu tak skutečně bude.

Při výběru konkrétních akcií je doporučováno si finanční zdraví vyhodnotit a hledat důvod, kvůli kterému mohou akcie klesat. Jedná se skutečně pouze o jednorázový pokles z důvodu např. nenaplnění analytických očekávání pro kvartální zisky, nebo jde o vážnější problém, který může spočívat v neoptimálním managementu nebo podnikových financích?

Zde zmíníme faktory, které můžete sledovat pro stanovení finančního zdraví vybrané společnosti.

 • Ziskovost
 • Tržby a růst
 • Finanční stabilita
 • Likvidita
 • Cash flow
 • Valuační tržní ukazatele
 • Ziskovost
 • Čistý zisk: Ukazuje zisk po odečtení všech nákladů a daní.
 • Zisk na akcii (EPS): Kolik zisku připadá na jednu akcii.
 • ROE: Jak moc je společnost efektivní při využívání svého kapitálu
 • Tržby a růst
 • Růst tržeb: Indikátor rostoucí poptávky a podílu na trhu.
 • Marže: Hrubá, provozní a čistá marže ukazují efektivitu přeměny tržeb na zisky.
 • Finanční stabilita
 • Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (D/E ratio): Ukazuje zadluženost společnosti.
 • Pokrytí úroků (Interest coverage ratio): Schopnost platit úroky z dluhů.
 • Likvidita
 • Současný poměr (Current ratio): Schopnost splácet krátkodobé závazky.
 • Rychlý poměr (Quick ratio): Likvidita bez zahrnutí zásob.

 • Cash flow
 • Provozní cash flow: Peníze generované z hlavních činností.
 • Volné cash flow: Peníze zbývající po kapitálových výdajích.
 • Ukazatele trhu (valuace)
 • Poměr ceny k zisku (P/E ratio): Kolik investoři platí za dolar zisku.
 • Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B ratio): Porovnává tržní cenu akcie s její účetní hodnotou.

Dlouhodobě silné byznysy se silným postavením na trhu

Investicí do růstových akcií si pravděpodobně kupujete akcie poměrně silné společnosti, které již mají svou pozici na trhu. Tuto pozici si pak i nadále ještě více upevňují právě investicemi do inovací a vylepšování stávajících nebo nových produktů. Pro Apple to jsou iPhony, Microsoft získal své postavení především díky svým operačním systémům a Meta pak samozřejmě díky sociálním sítím jako Facebook či Instagram.

Druhou kategorií jsou poté tzv. small caps, tedy společnosti s nízkou tržní kapitalizací. V tomto případě si tyto společnosti svou pozici teprve upevňují a případně také hledají, přičemž investice do nich bude pravděpodobně rizikovější. Na druhou stranu však většinou nabízí vyšší zhodnocení.

Vyplatí se investovat do růstových akcií?

Investice do třídy růstových akcií se skvěle hodí pro investory, kteří vyhledávají vyšší zhodnocení za cenu vyššího rizika a zvýšené volatility. Tyto akcie mohou nabídnout významný růst své hodnoty zejména ve fázích hospodářské expanze, kdy trhy a spotřebitelská důvěra rostou.

Pokud byste měli vybírat akcie individuálně (tzv. stock-picking), pro správné vyhodnocení bude třeba udělat průzkum a vlastní analýzu – růstové akcie bývají dražší a v býčích trzích se poměrně snadno dostávají do pásma nadhodnocenosti. Určení vhodné nákupní ceny tak může být pro výnosnost celé investice klíčové.

Pokud se trefíte, růstové akcie přinášejí ohromně velká zhodnocení

Z grafů jste si mohli všimnout, že nakoupení akcií v době, kdy jsou podhodnocené a kdy se nacházejí na dně, může být do budoucna nadprůměrně výnosné. Zhodnocení, které by vám přinesly stabilní společnosti z tradičnějších odvětví jako energie, telekomunikace či spotřební zboží za několik let, můžete v tomto případě získat v řádu několika měsíců.

Pojďme si nyní představit pár strategií, které vám mohou pomoci k výběru vhodných nákupních momentů.

Dollar Cost Averaging (DCA)

Trefit správný okamžik může být poměrně náročné. Jednou z vhodných strategií proto může být tradiční Dollar Cost Averaging (DCA), tedy průměrování nákladů neboli nákupních cen daného aktiva. Pokud tuto strategii neznáte, můžete ji blíže poznat v článku pod odkazem výše – ve zkratce se jedná o pravidelné nákupy prostřednictvím stejné částky.

Každý měsíc tak můžete například nakoupit za zvolenou částku, čímž se vám nákupní ceny postupně zprůměrují (pokud trh klesá, budete nakupovat za stále nižší ceny). Výhodou je vyšší ochrana proti volatilitě a absence nutnosti sledovat trh, nevýhodou pak určitá ztráta potenciálních výnosů.

Supporty a rezistence

Jednou ze základních strategií může být sledování jednoduchých supportů a rezistencí na grafu dané akcie. Graf často opakuje své pohyby, což nám dává určitou znalost, od jakých cenových úrovní se cena zpravidla odráží. Pokud tomu tak je 2-3x za sebou, pak roste pravděpodobnost, že tomu tak bude i příště.

Pro vysvětlení, supporty jsou cenové hladiny (resp. linie na grafu), od kterých se cena odráží vzhůru. Rezistence na druhou stranu znamenají stejné vodorovné čáry, nicméně cena se od nich odráží směrem dolů.

Supporty a rezistence si blíže popíšeme v praxi na jednoduchém příkladu grafu akcií Microsoft.

 • 1 – Rezistence a přeměna na support (cena okolo 364 USD): Od této ceny se nejprve graf odrazil. V ten moment měli investoři informaci o tom, že z této cenové úrovně se může stát rezistence. Při následujícím růstu ji poté mohli sledovat – zda se zde cena odrazí opět dolů, nebo rezistenci prorazí a půjde nahoru (někteří tak mohli spekulovat na to, že přijde odraz a otevřít své krátké pozice na pokles). Růst však pokračoval a stal se poměrně častý jev – z této rezistence se následně stal support (vidíme zde celkem 3 odrazy, než cena pokračovala vzhůru).
 • 2 – Support (cena okolo 387 USD): Zde si můžeme všimnout pouze jednoho odrazu – může se tak jednat o potenciální budoucí support (čím více odrazů, tím očekáváme support/rezistenci silnější). Pokud se k tomuto supportu v budoucnu cena přiblíží, budeme sledovat a případně vytvářet predikce buď na udržení supportu a změnu směru, nebo na jeho proražení a pokračování v daném trendu.
 • 3 – Rezistence (cena 431 USD) – Zde opět vidíme, že cena otestovala tuto cenovou hladinu (rezistenci) několikrát – až nyní se ji však podařilo překonat. Do budoucna se z této rezistence opět může stát support, díky čemuž můžeme u této cenové hladiny očekávat potenciální odraz.

Rezistence a supporty vám tak mohou blíže přiblížit potenciální cenové hladiny, u kterých lze očekávat odraz, nebo pokračování v daném trendu. Je však vhodné je kombinovat ještě s další technickou analýzou nebo ukazateli, abyste si svou předpověď „potrvrdili” z více zdrojů.

Indikátor RSI

RSI indikátor (Relative Strength Index) indikuje, zda je akcie nadhodnocená, nebo podhodnocená. Hodnota pod 30 říká, že akcie je přeprodaná a může být v podhodnoceném stavu. Hodnota nad 70 pak sděluje, že je daná akcie překoupená a může být až příliš nadhodnocená.

V současném době se cena v rámci hodinového grafu nachází nad hranicí 70 bodů na RSI – to značí, že může v blízké době přijít korekce. V případě hodnoty méně než 30 (např. červená oblast na grafu RSI ze začátku června – Jun) byla znázorňována přeprodanost, kdy se následně trend otočil a začal růst.

Ať budete k technické analýze využívat jakékoliv indikátory nebo strategie, vždy je dobré je kombinovat a nespoléhat se pouze na jeden/jednu z nich.

Závěr: Poč investovat do růstových akcií?

V tomto článku si jsme si rozebrali odvětví růstových akcií a uvedli příklady pěti z nich, které jsou v současné době nejvíce vyhledávané a které také vykazují od začátku roku velmi atraktivní zhodnocení. Závěrem lze říci, že růstové akcie mohou skvělým hnacím motorem do portfolia, nicméně je u nich potřeba očekávat zvýšená volatilita.

Investujte do růstových akcií na platformě XTB

Často kladené otázky pro růstové akcie (FAQ)

Co jsou růstové akcie?

Jaké růstové akcie jsou nyní nejzajímavější?

Kde mohu investovat do růstových akcií?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 1

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img