Co jsou akcie? A jak do akcií investovat?

4.3
(6)

Zprávy a souhrny

Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu ve slavných dílech autorů jako jsou Adam Smith, David Ricardo a John Keynes. Více jak čtyři roky se věnuji technické analýze kapitálových trhů, k čemuž jsem později začal komplementárně využívat fundamentální analýzu. Zaobírám se makroekonomii, a především měnovou politikou. Jedná se totiž o zásadní disciplíny, které jsou třeba pro pochopení celého kontextu finančního trhu. Na všechna zmíněná témata už roky pravidelně publikuji. Především se snažím své čtenáře v těchto okruzích vzdělávat a poskytnout jim ucelenou myšlenkovou mapu, jak nad celým finančním světem přemýšlet. Osobně totiž preferuji komplexní znalostní základ, díky kterému může každý účastník trhu minimalizovat případná rizika.

Akcie jsou zařazeny mezi klasické investiční cenné papíry, kam mimo jiné patří i dluhopisy. Když se v obecné rovině bavíme o tomto instrumentu, myslíme tím podnikové akcie. A když si tyto podnikové akcie koupíte, jedná se o majetkový vstup do daného podniku. A s tím souvisí i nabytí práv jakožto společníka, který právě vyplývá ze zakoupeného cenného papíru v podobě akcie.

Co jsou akcie a k čemu slouží?

Podnikové akcie jsou emitovány s cílem zajistit emitentovi (akciová společnost) nutné peněžní prostředky, které firma použije na samotný chod byznysu. K jejich prodeji dochází na primárním trhu, tedy ihned po emisi akcií. Určitě doporučuji si problematiku primárního a sekundárního trhu nastudovat. Všiml jsem si totiž, že různí rádoby odborníci vlastně nevědí, co uvedené pojmy znamenají. Nebo je mylně zaměňují. Jestli chcete na kapitálových trzích zůstat, je to znalostní základ.

Akcie oplývají oproti dluhopisům obrovskou výhodou. Peněžní prostředky, které firma jejich prodejem nabyde, nemusí následně vracet. Zas určitou nevýhodu můžeme spatřovat v tom, že podnik nemůže akcie emitovat, jak se mu zachce. Stávající akcionáři logicky nejsou nadšeni z toho, když akciová společnost začne ředit trh novou emisí. Proč? Protože to snižuje kapitálový výnos akcie.

Když proto firma potřebuje nové peněžní prostředky, raději si půjčí. Buď formou úvěru, nebo emituje dluhopisy. I pro samotnou firmu není moc dobré trh ředit, protože silné tituly se těší mnohem většího zájmu potenciálních investorů.

Akcie vs. dluhopisy
Akcie vs. dluhopisy. Zdroj: longtermtrends.com

Kromě toho se kalkuluje s tím, že si firma určitou část emise nechá i pro sebe. To je pro ně velmi výhodné, protože z dlouhodobého hlediska jsou tyto cenné papíry mnohem výnosnější. Jak i napovídá přiložený graf, akcie z dlouhodobější perspektivy dluhopisy doslova válcují.

Proto jsou natolik oblíbené. Kromě běžného výnosu formou dividendy totiž přináší vidinu zmiňovaného kapitálového výnosu. Leč málokterý akciový titul nese solidní kapitálový výnos a zároveň dobrou dividendu. Většinou si musíte vybrat. Jestli preferujete slušnou a jistou dividendu, nebo více zariskujete a zvolíte titul, který je spíše o těch kapitálových výnosech – růstové vs. hodnotové akcie.

Základní druhy akcie

Jak to u cenných papírů bývá, můžete narazit na mnoho odlišných druhů tohoto investičního instrumentu. Samozřejmě se liší vlastnostmi, mezi které patří různé druhy práv jejich držitelů. Ve všeobecnosti jsou rozlišovány na dva druhy. Konkrétně na kmenové a prioritní akcie.

V případě držby kmenového typu, má podílník právo se účastnit valných hromad akciové společnosti a předkládat na nich návrhy. Taktéž lze při hlasování uplatnit počet hlasů, které souvisí s počtem cenných papírů. Jednoduše řečeno, čím více papírů máte, s tím více hlasů disponujete.

Hlavně máte právo na odpovídající podíl ze zisku, který všichni známe pod pojmem dividenda. A v poslední řadě má akcionář právo i na podíl z likvidačního zůstatku společnosti. Leč i tak investor nemá jistotu, že svou investici dostane zpět. Jelikož prvně se musí zaplatit dluhy podniku. A když něco zbyde, teprve ten zbytek se rozděluje mezi akcionáře.

Je třeba zdůraznit, že uvedená práva jsou časově neomezená. Samozřejmě do doby existence emitenta. Je poměrné běžné se setkávat s papírovými akciemi již dávno zaniklých firem, které mají maximálně tak historickou hodnotu. Většinou ale vůbec žádnou.

Prioritní akcie jsou mnohem méně rozšířeným typem a z jejich vlastností i pochopíte proč. Prioritní druh totiž kombinuje vlastnosti kmenových s obligacemi (dlouhodobé dluhopisy). Výhodou pro emitenta je, že se nijak nemění stávající poměr hlasovacích práv. Čili investor nemá žádná hlasovací práva, alespoň většinou tomu tak bývá.

Zas na druhou stranu má jejich držitel předem pevně stanovené dividendy. Například formou procenta z nominální hodnoty cenného papíru. Nebo se dividenda určuje dle nějaké referenční úrokové sazby. Navíc je do značné míry nemalou výhodou, že držitel má přednostní právo na výplatu z likvidačního zůstatku firmy.

Ostatní druhy akcií

Mezi ostatní druhy patří například kmenové listy, zatímní listy a zaměstnanecké akcie. Nejčastěji se ale můžete setkat s tzv. depozitními certifikáty, které můžete znát pod zkratkami, jako jsou ADR (American depository receipts) nebo GDR (Global depository receipts).

Tyto depozitní certifikáty v podstatě nahrazují přímé vlastnictví akcií. Čili nejde o žádný derivát. Depozitní certifikáty vydávají banky, které nakoupily balík cenných papírů mimo domovský stát. A de facto je tímto způsobem přeprodávají dál v podobě certifikátů. Což má své opodstatnění z důvodu nižších nákladů nebo nepřístupnost na domovský trh emitenta daného titulu.

Rozdělení akciových titulů dle odvětví

Existuje mnoho druhů akcií dle odvětví, z nichž některé jsou:

 1. Technologické akcie: patří sem akcie společností zabývajících se vývojem a prodejem technologií, jako jsou například akcie společností Apple, Microsoft, Facebook nebo Google.
 2. Finanční akcie: jsou to akcie společností, které se zabývají finančními službami, jako jsou například banky, pojišťovny a investiční společnosti.
 3. Průmyslové akcie: patří sem akcie společností, které vyrábějí zboží, jako jsou například automobilky, chemické a strojírenské firmy.
 4. Farmaceutické akcie: jsou to akcie společností, které vyrábějí léky a farmaceutické výrobky, jako jsou například Pfizer, Novartis nebo Roche.
 5. Spotřební akcie: jsou to akcie společností, které vyrábějí zboží pro spotřebitele, jako jsou například potravinářské firmy, kosmetické značky a módní značky.
 6. Energetické akcie: jsou to akcie společností, které se zabývají výrobou, distribucí a prodejem energie, jako jsou například ropné a plynové společnosti nebo výrobci obnovitelné energie.
 7. Telekomunikační akcie: jsou to akcie společností, které se zabývají poskytováním telekomunikačních služeb, jako jsou například mobilní operátoři a poskytovatelé internetového připojení.
 8. Realitní akcie: jsou to akcie společností, které se zabývají investicemi do nemovitostí a realitním trhem, jako jsou například developery a správci nemovitostí.
 9. Cestovní akcie: jsou to akcie společností, které se zabývají cestovním ruchem, jako jsou například aerolinky, hotelové řetězce a cestovní kanceláře.

Toto je jen krátký seznam a existuje mnoho dalších druhů akcií v různých odvětvích a sektorech.

Video: Jak investovat do akcií energetického sektoru?

Do kterých akcií se má investovat v době ekonomické krize?

Investování v době ekonomické krize je vždy spojeno s určitým rizikem. Nicméně, existují určité odvětví, které se obecně osvědčují být odolnější vůči krizím a mohou být dobrým místem pro investice v době krize. Zde je několik možností:

 1. Zdravotnický sektor: V době krize se obvykle zvyšuje poptávka po zdravotnických službách a produktech, takže společnosti působící v oblasti zdravotnictví mohou být dobrým místem pro investice.
 2. Potravinářský sektor: Lidé v době krize stále potřebují jíst, takže společnosti působící v oblasti potravin mohou být stabilní volbou pro investice.
 3. Společnosti poskytující základní služby: Společnosti poskytující služby, jako je například dodávka vody, plynu a elektřiny, mohou být dobrým místem pro investice, protože jsou to služby, které lidé potřebují každý den.
 4. Obranný průmysl: V době krize může být zvýšený zájem o obranný průmysl, což zahrnuje například zbrojní společnosti, které vyrábějí zbraně, munici a další vybavení pro obranu.
 5. Společnosti poskytující online služby: V době, kdy se lidé více zaměřují na práci z domova, se zvyšuje poptávka po online službách a digitálních technologiích, což může být dobrým místem pro investice.

Je však třeba poznamenat, že žádné odvětví není zcela odolné vůči krizi a každá investice má své rizika. Je důležité provádět důkladnou analýzu trhu a investovat pouze část svého portfolia do jednoho odvětví.

Růstové a hodnotové akciové tituly

Hodnotové a růstové akcie jsou další dvě základní kategorie akciových titulů na trhu. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, jak se investoři dívají na hodnotu společností a jaké faktory jsou pro ně důležité při výběru akcií.

Hodnotové akcie jsou obvykle obchodovány za cenu, která je nižší než hodnota společnosti. Což znamená, že jsou považovány za podhodnocené. Investoři, kteří se zaměřují na hodnotové akcie, hledají společnosti, které jsou stabilní a mají nízké ceny, ale zároveň mají potenciál růstu. Tito investoři se často dívají na základní fundamentální ukazatele, jako jsou poměry P/E, P/B a dividendový výnos. Typické příklady hodnotových akcií jsou akcie z tradičních odvětví, jako jsou banky, utility, spotřební zboží a podobně.

Růstové vs. hodnotové akcie
Růstové (oranžová) vs. hodnotové (modrá) akcie

Na druhé straně jsou růstové akcie, které jsou obvykle obchodovány za cenu, která převyšuje hodnotu společnosti, což znamená, že jsou považovány za předražené. Investoři, kteří se zaměřují na růstové akcie, hledají společnosti, které mají vysoký růst tržeb a zisků, ale často jsou obchodovány s vyššími cenovými multiplikátory. Tito investoři se obvykle dívají na růstové ukazatele, jako jsou růst tržeb, růst zisku na akcii a růst tržního podílu. Typické příklady růstových akcií jsou akcie z technologických, zdravotnických nebo internetových odvětví.

Large caps, middle caps a low caps akcie

Middle caps, low caps a large caps jsou kategorie akcií, které se liší velikostí tržní kapitalizace společnosti, která vydává akcie.

Large caps jsou největší společnosti na trhu a mají nejvyšší tržní kapitalizaci. Tyto společnosti jsou obvykle velké a etablované a mají vysokou likviditu, což znamená, že je snadné nakupovat a prodávat jejich akcie na trhu. Příklady large caps zahrnují společnosti jako Apple, Amazon, Microsoft a další.

Middle caps jsou středně velké společnosti s tržní kapitalizací mezi large caps a low caps. Tyto společnosti mohou být již etablované, ale také mohou být ve fázi růstu a rozšiřování svého podnikání. Tyto společnosti mají nižší likviditu než large caps, ale větší než low caps. Příklady middle caps zahrnují společnosti jako Gartner, Lam Research a další.

Low caps jsou nejmenší společnosti na trhu s nejnižší tržní kapitalizací. Tyto společnosti jsou obvykle malé a mohou být ve fázi růstu nebo se nacházet v menším, méně vyspělém odvětví. Tyto společnosti mají nejnižší likviditu ze všech tří kategorií. Příklady low caps zahrnují společnosti jako Axon Enterprise, Rapid7 a další.

Jak investovat do akcií?

Investování do akcií je jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak vydělat peníze na kapitálových trzích. Zde je několik kroků, jak začít investovat do akcií:

 1. Získejte základní znalosti: Než začnete investovat do akcií, je důležité získat základní znalosti o tom, jak fungují kapitálové trhy a jaké jsou základní investiční strategie. Zvažte čtení knih, návštěvu seminářů nebo konzultaci s odborníkem.
 2. Určete své investiční cíle a rizikový profil: Zvažte, co chcete svými investicemi dosáhnout a jaký rizikový profil jste ochotni akceptovat. Mějte na paměti, že vyšší výnosy jsou často spojeny s vyšším rizikem.
 3. Vyberte si investiční platformu: Existuje mnoho investičních platforem, které vám umožní investovat do akcií online jako jsou eToro a Robomarkets. Zvažte, jaké jsou vaše potřeby a preference a najděte si platformu, která vám bude vyhovovat.
 4. Proveďte výzkum společností: Před investicí do konkrétní společnosti je důležité provést důkladný výzkum a zjistit, jak si společnost vede na trhu, jaké jsou její finanční výsledky a jaké jsou její vyhlídky do budoucna.
 5. Investujte: Po provedení výzkumu a výběru investiční platformy můžete začít investovat do akcií. Mějte však na paměti, že investování do akcií je spojeno s určitým rizikem a může být náchylné k výkyvům na trhu.
 6. Sledujte své investice: Až budete mít několik investic v portfoliu, je důležité pravidelně monitorovat vývoj trhu a výkonnost vašich investic. V případě potřeby upravte svou investiční strategii.

Jak analyzovat akcie?

Analyzování akcií je proces zkoumání finančních údajů a trendů, které pomáhají investorovi rozhodovat se, zda mají danou akcii koupit, prodat nebo držet. Existuje několik přístupů k analýze akcií. Z nichž nejčastější jsou technická analýza a fundamentální analýza.

Technická analýza se zaměřuje na studium grafů a trendů akcií, aby odhalila opakující se vzorce a signály. Které mohou teoreticky naznačovat budoucí vývoj cen. Ale hlavně jde o identifikaci klíčových likvidních poolů. K čemuž slouží například volume profile. Technická analýza využívá různé technické ukazatele, jako jsou například klouzavé průměry, RSI nebo MACD.

Fundamentální analýza se zaměřuje na studium finančních a ekonomických faktorů společnosti, jako jsou například tržby, zisky, dividendy, růst, konkurence, makroekonomické trendy a další. Tento přístup využívá různé metody, jako jsou například poměry jako P/E, P/B, P/S nebo DCF metoda.

Kromě technické a fundamentální analýzy existují další metody, jako je sentimentální analýza, která se zaměřuje na analýzu názorů investorů a obecného tržního sentimentu jako je Kostolanyho psychologická analýza. Pak jsou ještě modely kvantitativní analýzy, která využívají matematické modely pro predikci budoucích vývojů cen.

Celkově lze říci, že neexistuje žádný zaručený způsob, jak správně analyzovat akcie. Každý investor může použít svůj vlastní přístup a metody, které mu vyhovují nejvíce, a to v závislosti na jeho cílech, averzi vůči riziku a investiční strategii.

Závěrem

Pro začáteční seznámení se s akciemi bohatě stačí výše uvedené informace. Pravdou je, že s největší pravděpodobností se s ničím jiným na trzích vlastně ani nesetkáte. Pokud vás ale uvedené téma přesto zajímá mnohem více, můžete zkusit zdroj poznání, který je uveden v referencích.

Reference:

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Partners. ISBN 978-80-247-3671-6.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hlasujících 6

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
2 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Azgard
Hodnocení článku :
     

Díky moc za další článek. Vím, že dáváš reference a odkazy, ale pomalu tady vyvstává otázka, jestli i ty se nechystáš něco publikovat tiskem….. Já bych si tedy určitě od tebe něco koupil…. Jsem prostě na ten psaný text…

Libor

No neviem či by našiel knižného vydavateľa. Vydavateľ však požaduje minimálne množstvo predaných publikácií, najlepšie ak to bol potenciálny bestseller. Ale môžeš ho požiadať aby ti vytvoril e-book / kompilát už publikovaných článkov na internete / a pošleš mu na účet 100 Kč. Prípadne nech si zriadi účet na donorské príspevky za tvorbu pre svojich fanúšikov, alebo v modernom krypto štýle nech namintuje svoje NFT “Jarda” a bude to “in”.

[ue_partner_posts title="Články našich partnerů" count=2 layout=strip-post-list]

Reklama: