Jak na investice do kryptoměn: Nejjednodušší způsoby a jak to funguje

4.5
(4)

Obsah

Pavel Sýkora
Pavel Sýkora
Ahoj, jmenuji se Pavel Sýkora a jsem redaktorem a překladatem na volné noze. Kryptoměnám a finančním trhům se věnuji již nějakou tu řadu let. Tato technologie se za tuto dobu stala jedním z mých koníčků a v současné době ji proto chci poznávat více do hloubky a přenášet její myšlenky a hodnoty dále.

Každý člověk, který se pohybuje na internetu nebo si sem tam přečte nějaký ten ekonomický titulek, musel již termín kryptoměny bezpochyby zahlédnout nebo zaregistrovat. Pokud vám není jasné, jak kryptoměny fungují nebo jakým se zapojit do investice do kryptoměn v současném roce, přinášíme vám komplexní průvodce, který vám všechny oblasti okolo tohoto moderního odvětví jednoduše objasní. Pojďme na to.

Co jsou to kryptoměny a proč jsou tak populární

Hned zpočátku vás budeme muset trochu zklamat – vysvětlení kryptoměn totiž vůbec není snadná věc a pravděpodobně tuto technologii z plných sta procent nepochopíte (pardon). Není však třeba si s jejich plným pochopením lámat hlavu. Přesné procesy a mechanismy jejich fungování totiž nechápe 99 % jejich uživatelů a investorů – vyjma několika málo informatiků. A pro nás jakožto uživatele by stejně tyto informace byly zbytečné.

Základní definice kryptoměn
Kryptoměny představují formu digitální měny, která využívá kryptografii k zabezpečení transakcí a kontrole při vytváření nových jednotek.

Jak byly kryptoměny vytvořeny

První kryptoměna, která spatřila světlo světa, se nazývá Bitcoin. Bitcoin byl vytvořen v roce 2008 člověkem nebo skupinou osob, která se nazývá Satoshi Nakamoto. Nikdo však do této chvíle neví, kdo Satoshi Nakamoto je nebo kde se nachází.

Bylo to přesně 11. 2. 2009, kdy vydal Satoshi Nakamoto příspěvek o rané fázi Bitcoinu na internetovém fóru pro kryptografické nadšence. V tomto příspěvku zmiňuje, že vyvinul nový open source systém s názvem Bitcoin pro provádění Peer-to-Peer plateb (tedy plateb napřímo) pomocí virtuálních peněz. Tento systém nemá obsahovat žádnou centrální autoritu ani centrální server, který by platby ověřoval či schvaloval, jelikož vše je založeno na krypto záznamech namísto důvěry.

Důvěrou je zde myšlena důvěra bankám a institucím, že nebudou svou moc nad oblastí financí a nad peněžními tiskárnami zneužívat. Satoshi tak přichází s alternativou, která by nikomu nedala moc celý systém ovládat a zároveň by předešla postupnému znehodnocování měny – inflaci. Alternativa s názvem Bitcoin tak přesně z tohoto důvodu přináší mimo jiné omezenou zásobu svých jednotek a absenci jakékoliv centrální autority.

Hlavní vlastnosti kryptoměn

V této sekci vám představíme zásadní rysy kryptoměn, se kterými se můžeme během jejich používání setkat.

 1. Digitální povaha: Kryptoměny existují pouze ve formě digitálních záznamů. Na rozdíl od tradičních měn, jako jsou bankovky nebo mince, nemají fyzickou podobu.
 2. Decentralizace: Většina kryptoměn funguje na decentralizované síti peer-to-peer, což znamená, že nejsou kontrolovány žádným centrálním orgánem, jako je vláda nebo banka. Uživatelé tak provádějí transakce napřímo mezi sebou.
 3. Zabezpečení pomocí kryptografie: Kryptoměny využívají pokročilé kryptografické metody k zajištění bezpečnosti transakcí a ke kontrole vytváření nových jednotek.
 4. Blockchain technologie: Transakce s kryptoměnami jsou zaznamenávány v blockchainu, což je veřejný a distribuovaný účetní systém, který zaznamenává všechny transakce v chronologickém pořadí. To mimo jiné také znamená, že každý může do tohoto účetního systému nahlédnout.
 5. Omezený počet jednotek: Mnoho kryptoměn má pevně stanovený maximální počet jednotek, které mohou být vytvořeny, což je opatření proti inflaci. Celkový počet bitcoinů nikdy nepřesáhne více než 21 milionů.
 6. Anonymita a transparentnost: Kryptoměny často nabízejí vyšší úroveň anonymity než tradiční finanční systémy, přičemž poskytují transparentnost díky veřejnému blockchainu, který zaznamenává všechny transakce.

Jak je možné, že nyní existují kromě Bitcoinu tisíce dalších kryptoměn?

V současné době existuje více než 1,8 milionu různých kryptoměn. Díky open-source kryptoměnám jako Ethereum, které nabízejí díky smart kontraktům možnost vytvářet různé decentralizované aplikace, se tak vývoj nových kryptoměn stal ne příliš náročným. Je však třeba si hned na úvod říci, že Bitcoin ≠ jakákoliv jiná kryptoměna. Bitcoin je výjimečný a propracovaný systém, který dodržuje určité mechanismy. Díky těm je jedinečný a s odpovídající hodnotou, kterou u něho v současné době nalezneme. Pro jeho vysokou hodnotu tak existuje pádný důvod.

Tyto další kryptoměny se nazývají tzv. „altcoiny”. Altcoiny pak nabízejí většinou odlišné mechanismy a principy fungování. Jejich celková zásoba může být odlišná, jejich transakční rychlosti či velikosti se také od Bitcoinu mohou lišit anebo mohou tyto alternativní kryptoměnové projekty disponovat úplně jinými funkcemi či nástroji. Jedním z hlavních rozdílů může být také například typ konsenzu (mechanismu ověřování transakcí) – Proof of Work, Proof of Stake a jiné.

Mechanismy fungování kryptoměn a jejich vlastnosti

V této sekci si stručně představíme dva hlavní mechanismy, díky kterým jsou transakce v rámci blockchainu ověřovány. Jde o mechanismy Proof of Work a Proof of Stake.

Proof of work versus proof of stake. Zdroj: medium.com

Proof of Work (PoW)

Konsenzus Proof of Work byl implementován poprvé přímo v rámci Bitcoinu a stává se tak tím nejstarším konsenzem, který u kryptoměn známe. Funguje následovně:

 1. Těžba: V procesu PoW uzly (těžaři) v síti řeší kryptografické úlohy (početní operace s cílem nalézt správné číslo), což vyžaduje výrazný výpočetní výkon. Tyto úlohy zahrnují výpočet hodnoty hash (velmi dlouhého čísla), která odpovídá nebo je nižší než cílová hodnota (tzv. “difficulty target”). Pokud těžař vypočte hash, který je nižší než tento difficulty target, vyhrává právo na potvrzení transakcí a odměnu v rámci daného bloku.
 2. Potvrzení transakcí: Těžař, který jako první najde správné řešení (správný hash), má právo přidat nový blok transakcí do blockchainu. Tímto způsobem jsou transakce potvrzeny a zaznamenány v účetní knize.
 3. Odměna za těžbu: Jako odměnu za úspěšné vyřešení „hádanky” a přidání bloku do blockchainu obdrží těžař odměnu ve formě nově vytvořených jednotek kryptoměny (např. nových bitcoinů) a poplatků za transakce, které jsou obsažené v tomto daném bloku.
 4. Zabezpečení sítě: Díky vysokým nárokům na výpočetní výkon je velmi obtížné (a ekonomicky velmi nevýhodné) jakkoliv nekale manipulovat s blockchainem (podrobněji níže v sekci „Zabezpečení Bitcoinu”).
 5. Energetická náročnost: PoW je často kritizován kvůli své vysoké energetické náročnosti.

Proof of Stake

Proof of Stake představuje druhý nejrozšířenější konsenzus, který můžeme nalézt například u kryptoměn jako Solana, Ethereum, Cardano či Polkadot a mnoho dalších. U Proof of Stake pak naleznete tyto vlastnosti:

 1. Podstata Proof of Stake: Na rozdíl od Proof of Work, kde těžaři používají výpočetní výkon pro řešení složitých matematických úloh a tím ověřují transakce a vytvářejí nové bloky, v Proof of Stake jsou nové bloky vytvářeny nebo “těženy” na základě podílu (stake) jednotlivých uživatelů v síti.
 2. Výběr validátorů: V Proof of Stake jsou validátoři (ekvivalentní těžařům v PoW) vybíráni na základě množství kryptoměny, kterou si “zablokovali” jako zástavu (stake). Čím vyšší je stake, tím větší je šance, že bude uživatel vybrán pro vytvoření nového bloku.
 3. Odměny a rizika: Když je validátor vybrán k vytvoření nového bloku, obvykle dostane odměnu v podobě transakčních poplatků nebo nově vytvořených tokenů. Pokud však validátor jedná nepoctivě nebo nedbale, může přijít o část nebo dokonce celý svůj stake.
 4. Menší energetická náročnost: PoS je často považován za ekologičtější alternativu k PoW, protože nevyžaduje obrovské množství výpočetního výkonu a tedy i energie. V této oblasti se však stále vedou diskuze. Protiargumentem může být například nejasnost původu energie pro provoz PoS sítě, zatímco u PoW jsme přesně schopni říci, odkud energie pochází a zda je tzv. „zelená” či nikoliv.
 5. Bezpečnost a decentralizace: Zatímco PoS může snížit riziko centralizace výkonu, která je charakteristická pro PoW (například velké těžební farmy), může na druhou stranu vést k určité míře centralizace vlastnictví, protože ti, kteří mají více kryptoměny, mají větší moc v síti díky exponenciálně se zvyšujícímu kapitálu plynoucího z odměn za staking. Čím více kapitálu pak takový uživatel stakuje, tím větší odměny začne exponenciálně získávat, což má opět za následek jakési zvětšování jeho pozice a vlivu oproti ostatním.
 6. Rozdíly mezi různými PoS systémy: Existují různé varianty Proof of Stake, a to např. Delegated Proof of Stake (DPoS), kde uživatelé delegují svůj stake na jiné validátory, nebo Liquid Proof of Stake, který umožňuje flexibilnější delegování a odvolání stake.

Zabezpečení Bitcoinu

bezpečnost bitcoin

Bezpečnost Bitcoinu představuje taktéž oblast, která se neustále diskutuje a dá se říci i testuje. Celý ekosystém je však v základu chytře postavený tak, aby v něm nikdo neměl zájem nebo motivaci cokoliv narušovat nebo se jakkoliv obohacovat.

Samozřejmě v případě, kdy mluvíme o jiných kryptoměnách, bude pak bezpečnost řešena u jednotlivých projektů odlišně (zda funkčně či nefunkčně, to je již otázka druhá). Bitcoin používá v oblasti bezpečnosti následující mechanismy:

 1. Proof of Work (PoW): Bitcoin používá konsensus mechanismu Proof of Work, který jsme si popsali výše. Těžaři používají výpočetní výkon svých počítačů k řešení složitých matematické „hádanky”. První těžař, který úspěšně vyřeší úlohu, může přidat nový blok transakcí do blockchainu, za což následně získá odměnu v podobě nových bitcoinů. Tento proces zajišťuje, že k ověření a zaznamenání transakcí dojde spravedlivě a transparentně.
 2. Kryptografické hashování: Bitcoin využívá kryptografický hash algoritmus SHA-256 pro zabezpečení bloků a transakcí. Každý blok obsahuje unikátní hash předchozího bloku, což vytváří řetěz (blockchain). Jakákoli změna v jednom bloku by vyžadovala znovu vyřešit PoW pro tento blok a všechny následující bloky. A to je prakticky nemožné. Z hlediska bezpečnosti se poté zavádí „veličina” s názvem hloubka, která uvádí, kolik bloků je nad vybraným blokem. Transakce se poté uvádí jako definitivně potvrzená při hloubce 6 bloků.
 3. Veřejné a soukromé klíče: Bitcoinové transakce jsou zabezpečeny pomocí kryptografie s veřejným a soukromým klíčem. Soukromý klíč umožňuje uživateli podepisovat transakce a prokazovat vlastnictví bitcoinů, zatímco veřejný klíč lze použít k ověření tohoto podpisu. Bez přístupu k soukromému klíči nemůže nikdo utrácet bitcoiny.
 4. Decentralizace: Bitcoinová síť je decentralizovaná, což znamená, že není ovládána žádnou centrální autoritou. Tato decentralizace zvyšuje bezpečnost, protože není jediný bod selhání, který by mohl být napaden nebo manipulován.
 5. Omezená nabídka: Bitcoin má pevně stanovený maximální počet mincí, který bude kdy existovat (21 milionů). Toto omezení pomáhá chránit síť před inflací a znehodnocováním měny.
 6. Síťová konsenzus: Pravidla a protokoly Bitcoinu vyžadují, aby většina těžařů (podle výpočetního výkonu) souhlasila s jakoukoli změnou v síti. To zajišťuje, že žádná skupina těžařů nebo uživatelů nemůže snadno manipulovat s blockchainem.
 7. Ověření transakcí: Uživatelé a těžaři mohou nezávisle ověřovat a auditovat transakce a bloky, což zvyšuje transparentnost a zabezpečení sítě.

Hypotetické scénáře útoků na sít Bitcoinu

I přes své vysoké zabezpečení a chytře vymyšlené provádění transakcí a rozdělování odměn existují teoretické a spíše hypotetické scénáře, jak by někdo mohl sítě Bitcoinu zneužít. Mezi ty nejznámější se řadí především:

 • 51% útok: Tento útok se odehraje, když jedna skupina těžařů získá kontrolu nad více než 50% výpočetního výkonu sítě. S takovou kontrolou by mohli potenciálně provádět dvojité výdaje (opětovné utrácení stejných bitcoinů) a blokovat nebo reverzovat transakce. Kvůli vysokému výpočetnímu výkonu a energetickým nákladům, které by byly potřebné pro takový útok, je však velmi nepravděpodobné, že by se někdo o tento úrok pokusil. Zejména pak u velkých sítí, jako je Bitcoin (potřeboval by výkon o hodnotě přes 2 miliony dolarů za hodinu, jak uvádí Crypto51.app).
 • Sybilův útok: V tomto útoku útočník vytváří velké množství falešných identit v síti, aby ovlivnil síťový konsensus. Bitcoin je však chráněn proti Sybilovým útokům díky PoW, kde váha hlasu závisí na výpočetním výkonu, nikoli na počtu uzlů.
 • Útok prostřednictvím směnáren nebo peněženek: Bitcoinové směnárny a peněženky, které uchovávají velké množství bitcoinů, mohou být cílem hackerů. Útoky na tyto služby mohou vést ke krádežím kryptoměn uživatelů, ale nepředstavují přímé ohrožení celé Bitcoinové sítě.
 • Selhání soukromí: Bitcoinové transakce jsou pseudonymní, ale ne zcela anonymní. Pokud útočník dokáže spojit adresy s reálnými identitami, mohl by dojít k narušení soukromí uživatelů.
 • Kvantové počítače: Teoreticky by vývoj dostatečně výkonných kvantových počítačů mohl ohrozit zabezpečení Bitcoinu tím, že by bylo možné rychle rozlousknout jeho kryptografii (hádanku čísla hash). Avšak technologie kvantových počítačů je stále v raném stadiu a Bitcoinová komunita již diskutuje o možných způsobech, jak se proti takovému vývoji chránit.
 • Regulační rizika: V tomto případě se nejedná o přímý útok na Bitcoinovou síť. Regulace nebo zákazy ze strany vlád však mohou ovlivnit také celkovou adopci a použití Bitcoinu a jiných kryptoměn.

Rozdíl investice do kryptoměn a spekulace

Před tím, než se pustíme do nákupů kryptoměn, je třeba si uvést dva základní termíny, se kterými se můžete setkat. Je důležité tyto dva rozdílné přístupy rozlišovat, jelikož se při každém z nich chováte při nákupech kryptoměn odlišně.

Investování do kryptoměn

Investice představují nákup aktiva za účelem jeho dlouhodobého zhodnocení. Při výběru takového aktiva vás zajímají především 3 složky:

 • Dlouhodobý horizont – Vybíráte si taková aktiva, u kterých věříte, že zde budou i za desítky let.
 • Fundamentální analýza – Fundamentální analýza znamená důkladné prozkoumání projektu, a to včetně jeho technologického vývoje, tržního potenciálu, současné konkurence nebo třeba finanční výsledků (v případě akcií společností).
 • Riziková tolerance a diverzifikace: V rámci investování chcete obvykle diverzifikovat své portfolio, abyste omezili rizika ztrát. Krátkodobé cenové výkyvy vás v podstatě nemusí vůbec zajímat, jelikož se zaměřujete na dlouhodobý horizont (za situace, že se nezmění fundament daného aktiva – u společností např. produkt nebo finanční výsledky za uplynulá léta).

Spekulace/obchodování kryptoměn

Spekulace jsou na druhou stranu prováděny v rámci mnohonásobně kratšího časového horizontu (od několika minut až po pár let), než jak je tomu u dlouhodobého investování. Spekulanti se snaží trefit okamžik, kdy se cena aktiva pohybuje na nízkých úrovních, a v tuto chvíli také nakoupit za podpory technické analýzy a různých indikátorů (supporty a rezistence, indikátory MACD a RSI nebo třeba Fibonacciho retracement apod).

Mezi výhody častějšího obchodování s daným aktivem můžeme zařadit např. potenciálně vysoké zisky, kterých lze spekulacemi dosáhnout. Za to však podstupují obchodníci obecně zvýšené riziko a nutnost provádět častější průzkum trhu a aktuálního trendu.

Před investováním do kryptoměn je tedy vhodné si jeden z přístupů osvojit a vybrat si, zda chcete nakupovat kryptoměny zejména díky jejich hodnotě a inovacím, které přinášejí, nebo za účelem sledování trendu a častějšího vybírání zisku pomocí krátkodobějších obchodů.

Vlastnosti kryptoměn z investičního hlediska

Kryptoměny na rozdíl od jiných finančních instrumentů jako akcie či komodity představují aktiva, která tu s námi existují pouze cca 15 let (od vzniku Bitcoinu). Vzhledem ke svému odlišnému způsobu fungování a chování u nich tak můžeme nalézt následující vlastnosti.

Volatilita

Volatilita je pro kryptoměny asi nejvíce typickou vlastností. Znamená, že se jejich hodnota může měnit mnohem výrazněji než u aktiv jako akcie nebo třeba forex. Tato volatilita může být atraktivní pro spekulativní obchodníky, ale také zvyšuje riziko potenciálních neúspěšných obchodů.

Nepředvídatelnost

Vliv zpráv na kryptoměny je obrovský – vemte si například současné potenciální schválení bitcoinového ETF, díky čemuž vzrostla cena této kryptoměny o cca 30 %. Díky publikovaným zprávám nebo událostem ze světa může cena přes noc vystřelit hned o několik procent. Kvůli tomu se kryptoměny prozatím zařazují do kategorie rizikových aktiv.

Samozřejmě existují pro předvídání cenového vývoje různé teorie či predikce. Při jejich sledování je však třeba brát s rezervou jejich přesnost.

Nejznámější a často citovaná cenová předpověď pro Bitcoin je tzv. model “stock-to-flow” (S2F), který vytvořil analytik známý pod pseudonymem PlanB. Tento model se zaměřuje na poměr mezi stávajícími zásobami Bitcoinu (stock) a ročním přísunem nových Bitcoinů (flow).

Mezi další známé modely a indikátory pak patří například:

 • NVT Ratio – Podobné jako P/E u akcií, tedy říká nám, zda je Bitcoin nadhodnocený nebo podhodnocený.
 • PlanB’s Rainbow Chart – Rainbow Chart je grafický nástroj, který používá logaritmickou stupnici k předpovídání dlouhodobých trendů cen Bitcoinu.
 • Metcalfův zákon – Tento model aplikuje Metcalfeův zákon na Bitcoin, který naznačuje, že hodnota sítě (a tedy i cena Bitcoinu) je úměrná kvadrátu počtu jejích uživatelů.
 • Teorie Elliotových vln (Elliot Wave) – Zaměřuje na identifikaci opakujících se vzorů tržního chování, které jsou považovány za vlny. Tyto vlny jsou pak používány k předpovídání budoucích cenových pohybů.

Neregulovatelnost

Neregulovatelnost kryptoměn je klíčovým aspektem, který ovlivňuje jejich fungování, adopci a vnímání na globální úrovni. Tento termín ve vztahu ke kryptoměnám odkazuje na skutečnost, že kryptoměny jako Bitcoin a Ethereum operují na decentralizovaných sítích, které nejsou kontrolovány žádnou centrální autoritou, jako je vláda nebo finanční instituce.

Díky použití blockchainové technologie a kryptografie jsou kryptoměnové transakce zabezpečeny a ověřeny samotnými uživateli sítě, což eliminuje potřebu tradičního prostředníka.

Tato decentralizace znamená, že regulace kryptoměn ze strany jednotlivých států nebo centrálních bank je velmi složitá. Zatímco vlády mohou regulovat používání kryptoměn uvnitř svých hranic, například prostřednictvím zákonů o praní špinavých peněz nebo daňového zákonodárství, samotnou síť a transakce nelze snadno kontrolovat nebo regulovat kvůli její decentralizované a mezinárodní povaze.

Výhody a nevýhody investování do kryptoměn

Jako u každého aktiva se i u investování do kryptoměn se setkáte jak s výhodami, tak i s určitými nevýhodami. Pojďme si je nyní představit.

Výhody investice do kryptoměn

Mezi výhody můžeme zařadit zejména:

 1. Vysoký potenciál výnosu: Jedním z hlavních bodů, kvůli kterému jsou tato aktiva tak atraktivní, je potenciál pro vysoké výnosy. Mnoho kryptoměn zažilo obrovský růst hodnoty, což přilákalo a při každém takovém růstu (ale i propadu) znovu naláká mnoho investorů.
 2. Diverzifikace portfolia: Kryptoměny často vykazují nízkou korelaci s tradičními finančními trhy, což znamená, že mohou poskytnout dobrý způsob diverzifikace portfolia.
 3. Transparentnost a bezpečnost: Díky blockchainové technologii jsou transakce s kryptoměnami transparentní a zabezpečené. Jedná se tak o nesmazatelný záznam, se kterým je obtížné jakkoliv manipulovat.
 4. Přístupnost a likvidita: Investování do kryptoměn je přístupné téměř komukoli s internetovým připojením. Mnoho kryptoměn má navíc vysokou likviditu, což umožňuje snadné nákupy a prodeje.
 5. Inovace a dlouhodobý potenciál růstu: Kryptoměny jsou na čele technologických inovací, zejména v oblasti decentralizovaných financí (DeFi) a smart kontraktů.

Nevýhody investic do kryptoměn

A u nevýhod pak nalezneme obecně tyto body:

 1. Vysoká volatilita: Kryptoměny jsou známé svou extrémní volatilitou, což může vést k velkým cenovým výkyvům a zvýšenému riziku ztráty nebo propadu hodnoty investice.
 2. Riziko regulace: Tato aktiva jsou stále relativně neregulovaná, nicméně to se může rychle změnit. Regulační změny mohou mít výrazný dopad na hodnotu a celkovou použitelnost kryptoměn.
 3. Technologická a bezpečnostní rizika: Investoři mohou čelit rizikům souvisejícím s hackováním, ztrátou soukromých klíčů a technologickými chybami v kryptoměnových peněženkách a na burzách. Ne nadarmo se tak můžete setkat s výrokem „Not your keys, not your coins”, který cílí na NEbezpečné držení kryptoměn na burzách.
 4. Nedostatek ochrany spotřebitele: V porovnání s tradičními finančními systémy poskytují kryptoměnové trhy méně ochrany pro investory, což může zvyšovat riziko různých podvodů.
 5. Nepředvídatelnost trhu: Jak již bylo zmíněno výše, trh s kryptoměnami je velmi ovlivněn sentimentem, spekulacemi a externími faktory.
 6. Omezené přijetí a porozumění: Přestože kryptoměny rychle získávají na popularitě, stále jsou relativně novou a složitou technologií, kterou mnoho lidí a institucí zcela nepochopilo nebo nepřijalo.
 7. Ekologické otázky: Těžba některých kryptoměn, zejména Bitcoinu, je energeticky náročná a může mít významný dopad na životní prostředí.

Jak investovat do kryptoměn?

Způsobů, pomocí kterých můžete v současné chvíli investovat do kryptoměn, existuje mnoho. Pokud jste ve světě kryptoměn nováčkem, pak výběr správné platformy pro investování do kryptoměn může být klíčový – jednak z hlediska poplatků, druhak z hlediska složitosti celého procesu.

V následujících odstavcích vám přiblížíme 4 nejčastější metody, pomocí kterých můžete investovat do kryptoměn. U každé z nich naleznete detailnější popis a její výhody či případné nevýhody.

Kryptoměnové směnárny

Kryptoměnové směnárny nabízí jeden z nejsnazších způsobů, jak na investice do kryptoměn. V současné době existuje již mnoho směnáren, které vám poskytnout možnost investovat do kryptoměn v řádu několika málo minut a bez vynaložení příliš vysokého úsilí.

Mezi tyto směnárny patří Fastchange a Anycoin.

Tyto online směnárny, dá se říci, fungují podobně jako ty ve fyzickém světě. Běžně si stačí pouze vytvořit váš účet, vyplnit pár osobních údajů a následně provést směnu vybrané fiat měny za zvolenou kryptoměnu. Při zadávání objednávky pak vyplňujete také adresu kryptoměnové peněženky, na kterou má směnárna vaši zakoupenou kryptoměnu zaslat. A to je v podstatě celé.

Záleží pak na konkrétní směnárně, nicméně poměrně často se také skrze směnárny setkáte se směnou kryptoměn bez nutnosti provést ověření totožnosti (KYC). Absence KYC je poté zpravidla možná do určitého limitu (např. celková směna kryptoměn za více než 1 000 EUR). Jakmile tento limit překročíte, směnárna po vás bude vyžadovat dokončení KYC, tedy nahrání průkazu totožnosti, aktuální fotografie a případně také důkazu o adrese (Proof of Address).

VýhodyNevýhody
Jeden z nejjednodušších způsobů, jak investovat do kryptoměnNabídka kryptoměn zpravidla menší než u kryptoměnových burz
Často bez nutnosti provést ověření KYCNa směnárně zpravidla nelze držet kryptoměny – jsou automaticky odesílány do uvedené krypto peněženky (ale existují vyjímky)
Kryptoměny jsou po nákupu bezpečně odeslány do vaší krypto peněženkyVyšší poplatky než při obchodování na burzách
Některé aplikace směnáren umožňují i platby pomocí kryptoměnAbsence doplňkových služeb jako staking, půjčování kryptoměn nebo P2P platby (peer-to-peer)

Kryptoměnové burzy

Krypto burzy jsou již o něco složitějšími platformami, které ale na druhou stranu nabízí uživatelům více možností a pokročilejší rozhraní než výše uvedené směnárny. Dovolují vkládat fiat měny na váš obchodní účet, provádět P2P obchody, zadávat obchodní příkazy a upravovat grafové okno zvolené kryptoměny nebo třeba využívat další služeb podle nabídky dané burzy.

Mezi jednu z výhod burz můžeme zařadit možnost mít kryptoměny na svém obchodním účtu přímo na dané burze. Není tak nutné si ihned po nákupu kryptoměnu přeposílat do své krypto peněženky a platit transakční poplatek těžařům. Pokud se rozhodnete pro pravidelné nákupy, můžete si kryptoměny akumulovat na svém obchodním účtu a až s větším obnosem si je přeposlat do své krypto peněženky.

Varování
Pozor – Držet kryptoměny na burzách ve velkých částkách se obecně velmi nedoporučuje. Vystavujete se tak zbytečně riziku hackerského útoku na samotnou burzu a tím pádem i potenciálnímu odcizení vašich kryptoměn. Výše uvedená informace o držení kryptoměn na burze proto platí, avšak není dobré na vašem obchodním účtu držet všechny kryptoměny, které máte. Vůbec nejbezpečnější místo představují hardwarové peněženky, které zmiňujeme v rámci tohoto článku.

Vzhledem k jejich mírně vyšší složitosti se burzy příliš nehodí pro úplné nováčky, které svět kryptoměn teprve poznávají. Mnoho burz však už nabízí službu rychlého a jednoduchého nákupu kryptoměn, takže i nový uživatel snadno provede směnu kryptoměn za své fiat peníze.

Uživatelé burz také často vypichují další služby, které největší burzy jako Binance, Coinbase, Crypto. com, Bybit, Coinmate, Bitstamp a Bitfinex nabízejí. Na burzách tak můžete narazit na nástroje, služby či produkty jako například:

 • obchodní platforma pro kryptoměnové obchodníky,
 • staking,
 • lending (krypto půjčky),
 • obchodování s finanční pákou,
 • tržiště s NFT předměty,
 • vzdělávací materiály,
 • nativní krypto peněženka burzy
 • mining pool
 • nebo třeba přístup na web 3.0 a tzv. DApps (decentralizované aplikace) a mnoho dalšího.
VýhodyNevýhody
Pokročilejší platformy včetně rozhraní pro obchodování s kryptoměnamiKYC je zpravidla povinné již při registraci
Většinou nižší poplatky než u směnárenPro nováčky může být příliš složité
Obecně velká nabídka kryptoměnRiziko potenciálních hackerských útoků
Další služby či produkty uvedené výše

Bitcoinmaty a automaty pro nákup kryptoměn

Jako další způsob můžeme uvést kryptoměnové automaty, které postupem času plní obchodní centra. Jedná se o metodu, pomocí které můžete většinou nakoupit kryptoměny jako Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Tether a podobné nejznámější kryptoměny. Jednotlivé automaty jsou však stále dostupné pouze ve větších městech České republiky.

U kryptoměnových automatů nalezneme jednu hlavní výhodu. Jedná se o nákup kryptoměn bez jakékoliv registrace a tím pádem i bez ověření KYC. Nákup je rychlý a bez žádných dalších procesů či složitostí. Určitou nevýhodou však může být vyšší kurz než u směnáren a burz, tudíž za tuto okamžitou metodu si nejspíše něco málo připlatíte.

VýhodyNevýhody
Rychlá směna fiatu za kryptoměnyVyšší kurz než na směnárnách nebo burzách
Bez ověření totožnosti (KYC)Pro nováčky může být nepřehledné
Vysoká bezpečnost nákupuJe třeba již mít kryptoměnovou peněženku

Pozor – V současné době využívají kryptoměnových automatů pro své nekalé úmysly internetoví podvodníci. Proto, pokud vás někdo bude navádět k provedení transakce skrze krypto automat (např. ke vkladu na váš rádoby obchodní účet na jeho platformě), nejspíše se bude jednat o podvod. Vaše peníze tímto způsobem posíláte na jeho krypto adresu a už je nikdy nemusíte vidět. Stejně tak nemusí být na škodu v případě, kdy uvidíte třeba postaršího člověka s telefonem v ruce u tohoto automatu, se jej zeptat, zda chce opravdu kryptoměny nakoupit a vložit na svou krypto adresu a zda jej k tomu jen někdo nenavádí.

Peer-to-peer platby (P2P)

Peer-to-peer platby představují jeden z těch náročnějších způsobů, jak lze kryptoměny nakoupit nebo jak do nich investovat. Jedná se o přímé transakce mezi stranami, kdy jedna z nich kryptoměny prodává a druhá pak nakupuje. Pro peer-to-peer platby existují v současné době stránky, které nabízejí přehledná a především pak férová rozhraní pro jejich uskutečnění (např. Binance).

Výhodami peer-to-peer plateb mohou být nižší nebo nulové poplatky, decentralizace či široké rozpětí platebních metod. Mezi nevýhody pak můžeme zařadit nižší likviditu než na burzách a teoretické zpoždění transakce ze strany jedné z účastněných stran.

Jak bylo uvedeno výše, peer-to-peer platby můžete provádět přes platformy určitých kryptoměnových burz. V rámci jejich rozhraní máte k dispozici většinou jakousi úschovu, která poskytuje bezpečnost oběma stranám před tím, než se transakce uskuteční.

VýhodyNevýhody
Přímé a decentralizované platbyNízká likvidita
Velmi nízké nebo nulové poplatkyTransakce může být z různých důvodů zúčastněné strany zpožděna nebo zrušena
Přístup na globální trh prodejců kryptoměn

Kde kryptoměny držet?

Nyní, když víme, jak kryptoměny nakupovat, pojďme si představit možné způsoby jejich úschovy. Pokud jste v kryptoměnovém světě úplným nováčkem, pak doporučujeme projít všechny zmíněné možnosti – dozvíte se tak, jaký způsob pro vás může být ten nejvhodnější podle vašich potřeb a preferencí (kryptoměny může na určitém médium uchovávat investor s dlouhodobým horizontem a na jiném pak obchodník s kryptoměnami, který uskutečňuje nákupy a prodeje častěji).

Burzy/směnárny

Burzy či směnárny představují jeden z nenáročných způsobů držení kryptoměn. Na burzách nebo některých směnárnách můžete kryptoměny nakoupit a následně je držet na svém obchodním účtu. Díky různým možnostem a službám ze strany burzy lze pak nakoupené kryptoměny různě využívat třeba v rámci stakingu, copy tradingu nebo třeba k přístupu na NFT trh.

Výše uvedené služby lze běžně používat v rámci burz, nicméně držet kryptoměny lze v některých případech také přímo na účtu krypto směnárny – např. Anycoin. Jako jedna z mála směnáren implementuje Anycoin do své aplikace možnost placení skrze Lightning Network (LN). Výhoda držení určitého množství kryptoměn na účtu této směnárny tak s sebou přináší i jednoduchý způsob, jak lze kryptoměnami platit bez nutnosti využívání dalších aplikací.

Obecně se však držení kryptoměn na obchodních účtech nedoporučuje. Je to především z důvodu, že databáze burz mohou být (v podstatě kdykoliv) hacknuty a kryptoměny tak mohou být odcizeny – viz. například nedávný hack burzy FTX v roce 2022, kdy bylo z peněženek odcizeno přes 600 milionů dolarů.

Samozřejmě se hacky burz neodehrávají na denní bázi. Velké společnosti jsou proti nim čím dál více zabezpečené, nicméně stát se může kdykoliv cokoliv. Proto, pokud budete investovat do kryptoměn se záměrem jejich dlouhodobého držení, burzy nejsou tím vhodným místem.

Pokud si však alokujete určitou část vašich kryptoměn k obchodování na burze, pak samozřejmě účet na burze k držení těchto kryptoměn využívat budete. Pokud navíc vybraná burza disponuje peněženkou, na které můžete mít svůj zůstatek k obchodování uložený, pak jenom dobře.

Softwarové peněženky

Softwarové peněženky pro kryptoměny jsou digitální platformy, které slouží k ukládání, odesílání a přijímání různých kryptoměn, jako jsou Bitcoin, Ethereum a další. Tento typ peněženek může existovat v mnoha formách – jako desktopové či mobilní aplikace nebo jako peněženky, které si přidáte skrze rozšíření do vašeho prohlížeče. Celkově jsou navrženy tak, aby poskytovaly uživatelům pohodlný a přístupný způsob k jejich kryptoměnám.

V základu můžeme softwarové peněženky rozdělit na 2 hlavní typy:

 • Non-custodial peněženky: U těchto peněženek má uživatel plný přístup a kontrolu nad svými privátními klíči. Vzhledem k tomu nabízejí tyto peněženky vyšší úroveň bezpečnosti a soukromí, jelikož klíče nejsou sdíleny s žádnou třetí stranou. Nevýhodou je pak zvýšená zodpovědnost uživatele, jelikož si za své privátní klíče zodpovídá sám a v případě, že je ztratí, kryptoměny mu nemá kdo obnovit.
 • Custodial peněženky: Custodial peněženky jsou poté spravovány třetí stranou (provozovatelem), který uchovává privátní klíče uživatele. Tyto peněženky často nabízejí pohodlnější přístup k prostředkům a dodatkové služby, jako je výměna měn, obchodování, nebo dokonce úrok z uložených prostředků. S předáním privátních klíčů třetí straně však samozřejmě přichází i rizika, jako je potenciál hacků nebo zneužití prostředků. Je také možné potenciální omezení v přístupu nebo používání uložených kryptoměn v případě technických problémů.
Info
Kryptoměny jako Bitcoin však byly vynalezeny přesně z důvodu, aby uživatelům poskytli kompletní decentralizaci a kontrolu nad svými kryptoměnami. Custodial peněženky tuto ideu tak trochu nabourávají, a proto doporučujeme každému raději dvakrát zvážit používání tohoto typu peněženky pro držení svých kryptoměn.

Samotná volba mezi non-custodial a custodial peněženkou tedy závisí na individuálních preferencích uživatele v oblasti bezpečnosti, kontroly a pohodlí. Non-custodial peněženky jsou vhodné pro ty, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad svými prostředky a jsou si vědomi potřeby zabezpečení a správy svých klíčů. Pokud o ně přijdou, ztratí přístup k svým kryptoměnám. Na druhé straně, custodial peněženky jsou výhodné pro uživatele, kteří s kryptoměnami operují na různých platformách, jako jsou třeba NFT tržiště, nebo kteří hledají pohodlí a jsou ochotni přijmout určité riziko spojené s předáním kontroly nad svými klíči třetí straně.

Hardwarové peněženky

Jako vůbec nejbezpečnější způsob pro držení kryptoměn označujeme hardwarové peněženky. Tyto peněženky představují fyzická zařízení určená k bezpečnému uchovávání kryptoměn, poskytující významnou úroveň bezpečnosti tím, že izolují privátní klíče od internetově připojených zařízení. Tím minimalizují riziko kybernetických útoků a online hacků. Hardwarové peněženky, často podobné USB flashdiskům, umožňují uživatelům provádět transakce v online prostředí, zatímco mají privátní klíče uloženy offline právě na těchto zařízeních.

Při provádění transakce podepisuje hardwarová peněženka tuto transakci uvnitř svého zabezpečeného čipu a posílá ji do sítě bez vystavení privátního klíče jakýmkoliv online rizikům. Tento přístup, známý jako „cold storage”, je považován za jednu z nejbezpečnějších metod uchování kryptoměn, zvláště pak pro dlouhodobé držení nebo pro uživatele s výraznějším množstvím kryptoměn. Navzdory jejich bezpečnosti je však důležité pečlivě zálohovat privátní klíče a obnovovací fráze, jelikož podobně jako u softwarových non-custodial peněženek, i v tomto případě si za ně zodpovídáte sami.

Pro ukázku vám zde krátce představíme 2 nejrozšířenější společnosti, které se zabývají produkcí hardwarových peněženek do celého světa.

Český Trezor

Nákupem kvalitní hardwarové peněženky nikdy neuděláte chybu a my v České republice a na Slovensku zde zrovna jednu takovou společnost s kvalitními peněženkami máme. Pokud byste ji ještě neznali, jedná se o český Trezor, který dodává kryptoměnové hardware peněženky do celého světa a řadí se ke světové špičce (nebo spíše jedničce). Firma sídlí v Praze a svá zařízení dodává na trh již od roku 2014.

V současné době si můžete vybrat z celkem 3 produktů, respektive modelů:

 • Trezor Model One,
 • Trezor Safe 3,
 • a Trezor Model T.
Zařízení se odlišují podporou kryptoměn, displejem nebo třeba dostupností Shamir backup.
Zařízení se odlišují podporou kryptoměn, displejem nebo třeba dostupností Shamir backup. Zdroj: Trezor

Každý z modelů je postaven trochu jinak, ať už se jedná o typ displeje nebo třeba podporu služby Shamir backup. Chybu však neuděláte koupí jakéhokoliv ze zařízení. Podrobnější informace o každém produktu si můžete prohlédnout na srovnávací stránce přímo na webu Trezoru.

Francouzský Ledger

Druhá nejrozšířenějších společnost se jmenuje Ledger. Ta byla založena v roce 2015 v Paříži a v současné době dodala svá zařízení do více než 200 zemí světa.

Společnost Ledger

Podobně jako Trezor má i Ledger k dispozici celkem 3 zařízení:

 • Ledger Nano S Plus
 • Ledger Nano X
 • Ledger Stax

Rozdíly mezi modely pak tkví v tomto případě například v připojení pomocí Bluetooth, upravitelnou zamykací obrazovkou, bezdrátovým nabíjením nebo displejem.

Jak na investování do kryptoměn na směnárně FastChange?

V této sekci si představíme postup, jak lze investovat do kryptoměn skrze směnárnu FastChange. Tato směnárna dovoluje nakupovat kryptoměny bez KYC do určité výše a nabídku tvoří poměrně široké rozpětí jednotlivých kryptoměn. Směna je rychlá a jednoduchá, tudíž se hodí i pro úplné začátečníky.

Postup je i pro jiné směnárny z velké části podobný, takže pokud chcete nakoupit kryptoměny skrze některou z nich, následujte tyto kroky.

Krok 1 – Vytvořte si účet na směnárně FastChange

První krok zahrnuje vytvoření vašeho účtu na FastChange. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko „Založit účet”, přičemž po vás bude vyžadováno vložení vašeho celého jména, e-mailové adresy a hesla.

Do vaší e-mailové schránky následně dorazí aktivační e-mail, ve kterém je pouze třeba kliknout na aktivační odkaz. Tím byste měli mít účet vytvořený.

Krok 2 – Ověřte svůj bankovní účet nebo svou totožnost

Kryptoměny lze na FastChange nakupovat bez nutnosti ověření totožnosti, tedy KYC. Čemu se však nevyhnete je ověření vašeho bankovního účtu, u kterého musí směnárna vědět, že jste jeho majitelem. V sekci vašeho profilu přejděte do záložky „Bankovní účet” a klikněte na tlačítko „Přidat bankovní účet”.

Následuje vyplnění čísla účtu a měny. Poté je třeba nahrát také důkaz o tom, že se vaše jméno shoduje se jménem majitele účtu – nejlépe poslouží výpis z účtu.

Ověřit si pak můžete svůj účet také na další úrovně jako level 2 (pokročilá) – pro běžné uživatele, a 3 (nadlimitní) – určené spíše pro společnosti. K tomu je již přirozeně nutné vyplnit KYC (a v případě 3. úrovně pak doložit i zdroj příjmů).

Pro první úroveň bez KYC je poté limit směny omezen na 1 000 euro nebo 25 000 Kč. Po překročení tohoto limitu po vás bude platforma vyžadovat KYC.

Krok 3 – Přejděte na stránku se směnou a proveďte směnu

Jakmile máte svůj účet ověřený, můžete přejít k samotné směně. Přejděte na stránku se směnou a zvolte si fiat měnu k objednávce a následně také kryptoměnu, kterou chcete nakoupit. Směnárna FastChange vám poté nabídne také možnost pravidelných nákupů. Ve spodní části stránky se poté bude nacházet výběr bankovního účtu a řádek, do kterého vložíte adresu vaší kryptoměnové peněženky a zvolíte síť kryptoměny (např. Bitcoin).

FastChange poté zašle kryptoměnu na uvedenou adresu v momentě, kdy dorazí vaše peníze na její bankovní účet. Pro rychlejší zpracování doporučuje směnárna používat stejnou banku nebo zvolit možnost instantní platby.

Směňujte krypto na FastChange

Jak investovat do kryptoměn na směnárně Anycoin?

V této sekci vám představíme návod, jak můžete investovat do kryptoměn skrze směnárnu Anycoin. A je to právě Anycoin, který poskytuje službu placení pomocí Lightning Networku, tudíž uživatelé mohou využít jeho aplikaci nebo webové rozhraní k provádění rychlých plateb pomocí této sítě. Pojďme se však přesunout k samotnému nákupu kryptoměn a postupu, jak to u této směnárny funguje.

Nakupovat kryptoměny na Anycoin lze také bez přihlášení a nutnosti vyplnit KYC. Opět se zde setkáte s limitem 25 000 Kč (nebo 1 000 euro), po jehož překročení vás vyzve směnárna k ověření totonosti (KYC) e-mailem.

Krok (1) – Vytvořte si účet (nebo přejděte rovnou ke směně)

Podobně jako u výše zmíněné směnárny máte i zde možnost nakoupit kryptoměny bez ověření totožnosti (a dokonce i bez samotného založení účtu). Pokud však víte, že budete Anycoin využívat opakovaně a nechcete žádné limity řešit, pak doporučujeme vytvoření účtu.

Pro vytvoření účtu přejděte na webové stránky Anycoin a klikněte na tlačítko „Zaregistrovat se”. Registraci je také možné provést skrze aplikaci Anycoin.

Máte-li svůj účet otevřený, ověřit svou totožnost není od prvního momentu povinné. Podobně jako neregistrovaní uživatelé můžete vyplnit KYC až po přesáhnutí výše uvedeného limitu. Pokud si však proces dokončit, ať jej máte hotový, stačí přejít do nastavení svého profilu a kliknout na tlačítko „Zahájení ověření totožnosti” v kolonce Oveření totožnosti.

Uživatelé si následně mohou vybrat ze dvou možností verifikace – nahrání fotografií a dokumentů, nebo využití služby Bank ID. V případě první možnosti je třeba si vybrat si dva průkazy totožnosti a nahrát fotografii, na které držíte jeden z vašich průkazů. Dále stačí vyplnit zbylé řádky a odeslat požadavek.

Krok 2 – Zadejte objem objednávky

Jakmile jste připraveni provést směnu, stačí kliknout na tlačítko „Směna” v horní navigační liště. Zobrazí se vám stránka, na které vyplníte, zda se jedná o nákup či prodej kryptoměny, zvolíte typ příkazu (tržní, aktuální nebo vlastní), vyberete si typ platby (z Anycoin účtu, nebo bankovním převodem) a následně si zvolíte, zda chcete kryptoměny ponechat na vašem účtu Anycoin, nebo je přeposlat do své kryptoměnové peněženky.

Ke směně si můžete zvolit jak české koruny, tak i eura.

Krok 3 – Zaplaťte za kryptoměny a vyčkejte na dokončení transakce

V současné době podporuje Anycoin pouze platby pomocí bankovního převodu. Kryptoměny následně směnárna odesílá do 24 hodin, nicméně záleží také na délce zpracování vašeho bankovního převodu (při použití instantních plateb či plateb ze stejné banky jsou poté převody nejrychlejší).

Směňujte krypto na Anycoin

Jak investovat do kryptoměn na burze Binance?

Pro uživatele burz v rámci tohoto článku přikládáme také návod pro nákup kryptoměn pomocí krypto burz. Jako příklad použijeme Binance, která se řadí mezi největší a nejpopulárnější kryptoměnové burzy na světě. Mezi jednu z hlavních výhod pro nové uživatele se řadí například možnost přepínat si rozhraní Binance na Lite – jednodušší verze, a Pro, která je určená pro pokročilejší uživatele a obchodníky.

Krok 1 – Registrace na Binance

První krok se od směnáren nemění a zahrnuje registraci vaší osoby na platformě burzy. Přejděte na webovou platformu Binance, nebo si stáhněte aplikaci Binance do svého zařízení a následně klikněte na tlačítko s registrací. Na webu se vám zobrazí tato registrační stránka, která vám umožní se registrovat pomocí e-mailu či telefonu, nebo si zvolit možnost registrace skrze účty Google či Apple.

Jak na investice do kryptoměn na Binance

V případě, že zvolíte možnost registrace skrze e-mail či telefon, dorazí vám aktivační e-mail nebo zpráva. Následně stačí zadat heslo a účet byste měli mít připravený. V případě registrace skrze účet Google či Apple nemusíte nic vyplňovat a pouze potvrdit přihlášení přes vybraný účet ve vyskakovacím okně.

Krok 2 – Ověření totožnosti (KYC)

Pro obchodování kryptoměn na Binance je třeba mít ověřený profil již od založení vašeho účtu. Toto ověření vám platforma nabídne buď sama, nebo přejděte do záložky svého profilu a klikněte na tlačítko „Verifikace”.

Následně si vyberete zemi vašeho bydliště, přičemž vám následně Binance představí potřebné dokumenty. Ty budete postupně podle pokynů platformy nahrávat (v tomto momentě je možná efektivnější provést verifikaci pomocí telefonu, jelikož dokumenty můžete efektivně nafotit).

Po dokončení všech kroků by mělo ověření trvat cca 48 hodin, nicméně obvykle bývají verifikace zpracované dříve – záleží vždy na vytíženosti v daný moment. Maximální limit ze strany Binance je pak nastaven na 10 dní.

Krok 3 – Nákup kryptoměn/vklad na obchodní účet

Jakmile máte svůj účet ověřený, můžete přejít k samotnému nákupu kryptoměn. Nyní máte více možností:

 • Nákup pomocí kreditní či debetní karty (VISA či Mastercard,…)
 • Bankovní převod/vklad
 • P2P platby (nedoporučujeme začátečníkům)
 • Vklad jiné kryptoměny a její následná směna

Platby pomocí platební karty jsou instantní a kryptoměny tak máte na svém obchodním účtu okamžitě, nicméně nevýhodou jsou vyšší náklady na pořízení kryptoměn než u jiných způsobů. I přesto, že se jedná o jeden z nejnižších poplatků za instantní nákupy kryptoměn na trhu, jeho výše činí 2 %.

Pokud si zvolíte vklad pomocí bankovního převodu, je možné, že si pár dní počkáte. Náklady však budou buď nulové nebo velmi nízké – vklady EUR pomocí SEPA platby obsahují poplatek pouze 1 euro.

Vklady kryptoměn jsou pak zdarma a jejich výběry jsou zpoplatněné fixní částkou, která zahrnuje poplatek těžařům (u BTC skrze SegWit např. 0.0005 BTC, u Lightning Networku pak 0.000001 BTC).

Krok 4 – Potvrzení objednávky

Máte-li vybraný platební způsob, stačí potvrdit objednávku kryptoměn a následně vyčkat, než se vám připíší na váš obchodní účet. Nakoupené kryptoměny si samozřejmě kdykoliv můžete převést do své kryptoměnové peněženky.

S kryptoměnami pak můžete využívat na Binance také další doplňkové služby jako program Earn, obchodní boty, P2P převody nebo třeba nakupovat vybraná NFT skrze tržiště s NFT kolekcemi.

Investujte do kryptoměn na Binance

Závěrem: Investice do kryptoměn jsou odlišné

Investování do kryptoměn s sebou přináší úplně odlišnou oblast investic, než na kterou jsme zvyklí u tradičních akcií, komodit nebo třeba měn. V tomto článku jsme si detailně kryptoměny popsali, uvedli principy jejich fungování, rozlišili strategie obchodování a investování a v neposlední řadě také zmínili výhody či nevýhody kryptoměn z investičního hlediska. Doufáme, že vám tento článek pomohl kryptoměny lépe pochopit a přinesl vám mnoho nových informací z této oblasti.

Často kladené otázky (FAQ) pro investice do kryptoměn

Co je to kryptoměna?

Jak investovat do kryptoměn?

Jsou kryptoměny bezpečné?

Jaký je rozdíl mezi obchodováním kryptoměn a investováním?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.5 / 5. Počet hlasujících 4

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
2 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Juraj Zámek

💯

Rado

Díky za článek, zajímalo by mne srovnání poplatků, např. u koho nakupovat do, nebo od jaké výše.

spot_img