Jak na investice do zlata: Kde zlato bezpečně koupit v roce 2024

4
(2)
Pavel Sýkora
Pavel Sýkora
Ahoj, jmenuji se Pavel Sýkora a jsem redaktorem a překladatem na volné noze. Kryptoměnám a finančním trhům se věnuji již nějakou tu řadu let. Tato technologie se za tuto dobu stala jedním z mých koníčků a v současné době ji proto chci poznávat více do hloubky a přenášet její myšlenky a hodnoty dále.

Zlato hrálo v dějinách lidstva vždy velice důležitou roli především v podobě univerzální měnové jednotky, která mohla být využita téměř v každém koutu světa. Účel a využití tohoto drahého kovu však nepředstavuje pouze výše uvedený druh měny, ale lze jej u zlata nalézt také v podobě elektronického průmyslu a klenotnictví. Z investičního hlediska pak existuje celá řada možností, jak na investice do zlata.

V rámci tohoto článku si tyto metody představíme, sdělíme vám strategie a výhody investic do zlata a v neposlední řadě popíšeme také brokerské společnosti, pomocí kterých můžete do tohoto drahého kovu investovat. Pojďme na to.

Základní informace o zlatě

Tento drahý kov se dá v současné době považovat (a mnohými investory) je také považován za jakýsi bezpečný přístav, co se investičních aktiv týče. V dnešní době se tržní kapitalizace zlata odhaduje na cca 13 bilionů dolarů a hodnota jedné unce přesahuje 2 000 $, čehož tato komodita dosáhla ke konci roku 2023. Je dobré také zmínit, že historicky pouze málo aktiv dokázalo investorům přinést takové zhodnocení jako právě zlato.

Jako jedna z největších výhod zlata se často zmiňuje jeho odolnost vůči inflaci – tzv. hedge proti inflaci. Investoři jej tak mohou často vyhledávat právě z tohoto důvodu, jelikož si tak zajistí ochranu svého majetku. Zlata je na světě také omezené množství a nelze jen tak vytvořit nové – to můžeme sledovat například u klasických fiat peněz, které se tak postupem času znehodnocují.

V čem spočívá investice do zlata?

Investice do zlata znamená alokaci finančních prostředků do zlata nebo aktiv, které se zlatem operují nebo jej sledují, s cílem zachovat hodnotu investice nebo dosáhnout zisku. Zlato je považováno za bezpečný investiční nástroj, zejména v dobách ekonomické nejistoty nebo inflace, kdy může jeho cena růst – na rozdíl třeba od akcií nebo dluhopisů.

Investovat do zlata je možné hned několika způsoby:

 1. Fyzické zlato: Tento přímý postup může zahrnovat nákup zlatých mincí, slitků nebo šperků. Fyzické vlastnictví zlata je tradiční formou investice, ale je spojeno s náklady na bezpečné skladování a případně také pojištění. Společně s ním může být tato forma zlata spojená s nižší likviditou.
 2. Zlaté fondy a ETF: Investovat lze také do fondů obchodovaných na burze (ETF) nebo do podílových (mutual) fondů, které se zaměřují na zlato nebo těžařské společnosti. Tato forma investice nevyžaduje fyzické vlastnictví zlata, a je proto pohodlnější a méně nákladná. Zpravidla je spojena také s vysokou likviditou, jelikož svůj podíl ve fondu můžete téměř kdykoliv, respektive v obchodních hodinách prodat skrze svého brokera.
 3. Akcie zlatých společností: Lze také zvážit nákup konkrétních akcií společností, které se zabývají těžbou zlata nebo se zlatem nějakým způsobem operují. Hodnota těchto akcií je částečně závislá na ceně zlata, ale také na výkonnosti dané společnosti, která je ovlivněna zisky, sentimentem na trhu nebo třeba také samotným vedením společnosti, na které se často zapomíná a které hraje v potenciálním budoucím úspěchu společnosti zásadní roli.
 4. Zlaté certifikáty a digitální zlato: Investice do zlatých certifikátů nebo digitálního zlata umožňuje investorům vlastnit zlato na papíře nebo elektronicky, aniž by museli vlastnit fyzické zlato.

Investice do zlata může být atraktivní zejména díky jeho historické roli jako uchovatele hodnoty a ochraně proti inflaci. I investice do tohoto drahého kovu s sebou však přináší určitá rizika, jako je třeba volatilita nebo riziko neúspěšného fungování těžařské společnosti, do které se investor rozhodne investovat.

Proč investovat do zlata?

Důvodů, proč by mohli investoři chtít investovat do zlata, může být přirozeně více. Každý si také může zvolit ty své, které jsou relevantní pro jeho investiční cíle a strategii. Někteří chtějí se zlatem obchodovat, jiní v něm vidí potenciál, jak zvýšit hodnotu svého majetku v horizontu desítek let. Pojďme si nyní uvést důvody, proč se investoři obrací právě k tomuto drahému kovu:

 1. Ochrana proti inflaci: Zlato je často vnímáno jako efektivní zajištění proti inflaci. Historicky se ukázalo, že hodnota zlata roste v dobách, kdy kupní síla fiat měn (zejména amerického dolaru) klesá.
 2. Bezpečný přístav: V časech geopolitického napětí, ekonomické nejistoty nebo finančních krizí zlato obvykle slouží jako bezpečný přístav (safe heaven) pro investory, kteří hledají ochranu svého kapitálu.
 3. Diverzifikace portfolia: Zlato často vykazuje nízkou korelaci s jinými finančními aktivy, jako jsou akcie a dluhopisy (jedná se často o korelaci spíše zápornou). To znamená, že jeho přidáním do investičního portfolia může dojít k lepší diverzifikaci a potenciálně nižšímu riziku výraznějšího snížení hodnoty celého portfoila.
 4. Hodnota uchovávána po dlouhou dobu: Zlato má historii dlouhou tisíce let, kdy jej lidé využívaly jako formu měny, bohatství a uchování hodnoty. Z dlouhodobého hlediska se tedy jedná o velice stabilní volbu (i když v některých momentech značně volatilní).
 5. Poptávka v průmyslu a šperkařství: Zlato je nejen cenné jako investiční a finanční aktivum, ale jeho využití nalezneme také v různých průmyslových odvětvích (například elektronika nebo kosmonautika) a je vysoce ceněné ve šperkařství.
 6. Likvidita: Zlato je obecně vysoce likvidní aktivum, což znamená, že jej lze poměrně snadno a rychle prodat za tržní cenu. Zde záleží, v jakém měřítku se na danou likviditu díváme – s cihlou zlata si nejspíše v místním obchodě rohlíky nekoupíte, nicméně ať už budete kdekoliv na světě, tato vaše cihla bude mít svou hodnotu.
 7. Ochrana proti měnovému riziku: Jelikož je cena zlata obvykle denominována v amerických dolarech, může být investice do zlata způsobem, jak se chránit před oslabením místní měny vůči dolaru.
 8. Fyzické aktivum: Na rozdíl od papírových aktiv nebo digitálních investic je zlato tangibilní (hmatatelné, fyzické) a nemůže být znehodnoceno vládními zásahy nebo počítačovými hackery.

Investujte do ETF pro zlato na platformě XTB

Vyplatí se investice do zlata?

Jako u každé investice do jakéhokoliv aktiva je vhodné, aby měl investor určenou svou strategii a věděl, jaký druh obchodování preferuje. Bez této strategie, kterou je přirozeně třeba dodržovat, se tak může snadno stát, že investor učiní ne zrovna ideální rozhodnutí a prodá nakoupené zlato v nevhodné době. To ho může přirozeně stát jeho vynaložené prostředky z menší (nebo naopak větší) části.

Je tak třeba zvážit mnoho různých faktorů, mezi které se řadí časový horizont, ekonomická situace, míra diverzifikace celého portfolia, náklady a poplatky spojené s nákupem zlata v preferované formě nebo také měnové riziko, které jsme zmínili výše.

Rizika investice do zlata

Každá investice s sebou přináší určitá rizika a zlato není výjimkou. Mezi potenciální investiční rizika spojená se zlatem lze označit:

 • Cenová volatilita – Cena zlata může být poměrně volatilní v porovnání s akciemi stabilních společností nebo třeba dluhopisy. V krátkodobém měřítku tak může být náročné správně odhadnout směr vývoje ceny.
 • Riziko inflace – Někteří investoři kupují zlato za účelem ochrany proti inflaci. V reálném světě však neexistuje žádná záruka toho, že cena zlata poroste úměrně inflaci – je dobré myslet také na to, že i zlato může v době vysoké inflace klesat.
 • Politické riziko – Cena zlata může být ovlivněna politickými událostmi, jako jsou například války, volby nebo změny v legislativě.
 • Náklady na uchovávání a pojištění – V případě fyzického držení zlata je nutné, aby si jeho držitelé zajistili bezpečné místo k jeho uchovávání. Tyto náklady mohou v konečném důsledku výrazně snížit celkovou návratnost této investice.
 • Potenciálně příliš vysoké poplatky za pořízení: Opět se jedná o riziko spojené s fyzickým zlatem (i když v některých případech také s tím digitálním). Společnosti, které fyzické zlato nabízejí, si mohou účtovat až příliš vysoké poplatky (spread nebo zkrátka poplatek za zprostředkování).

Jak investovat do zlata?

Investovat do zlata je v současné době možné hned několika způsoby. Investoři tak nemusí nutně kupovat fyzické zlato v podobě např. mincí, šperků nebo zlatých slitků, jako tomu bylo v dobách minulých. V současné době se tak lze rozhodnout pro způsoby investování do zlata, které mohou být na zlato přímo i nepřímo navázané nebo které mohou buďto vyžadovat větší míru aktivity ze strany investora, nebo naopak nabízejí spíše pasivnější přístup. Pojďme si nyní jednotlivé cesty představit.

Jak koupit zlato skrze CFD?

CFD jsou takzvané Contracts for difference, neboli česky rozdílové smlouvy. Koupit zlato tímto způsobem je tak možné skrze brokerské platformy, které tento typ instrumentů uvádějí do své nabídky aktiv (např. eToro, XTB).

Jak CFD fungují?

Jedná se o smlouvy, které jakožto uživatel či obchodník uzavíráte se svým brokerem. V rámci těchto obchodů se vlastníkem daného aktiva (tzv. podkladového aktiva) nestáváte, nicméně máte možnost spekulovat nad jeho cenou v rámci dlouhé a krátké pozice. CFD mohou být uzavírány s mnoha podkladovými aktivy jako měny, kryptoměny, akcie nebo třeba ETF. Tento typ nákupu zlata je používán spíše krátkodobými obchodníky a zahrnuje také možnost využít finanční páky.

 • V případě, že obchodník očekává růst ceny, nakupuje (buy) a otevírá tak dlouhou pozici (long).
 • Pokud však očekává, že cena klesne, zvolí si prodej (sell) a vstupuje do krátké pozice (short).

Jakmile se cena aktiva pohne jedním či druhým směrem, obchodník buď získává, nebo trpí ztrátou. Z toho důvodu vyžaduje obchodování s CFD poměrně mnoho studia a sledování trhu, aby si obchodník vytvořil co možná nejpřesnější predikce o změně ceny aktiva.

Pro obchodování se zlatem v rámci CFD je nutné, aby váš broker tyto finanční deriváty podporoval. V současné době bývají CFD v nabídkách velmi často a zpravidla se jedná o obchodní účty, na kterých je naleznete. Na webových stránkách brokera nebo v rámci demo účtů si poté můžete danou nabídku zobrazit a obchodování s CFD vyzkoušet nanečisto.

CFD pro zlato na platformě XTB

Jak na investice do zlata skrze ETF?

Investování do zlata prostřednictvím ETF (Exchange-Traded Funds) je efektivní a velice dostupný způsob, jak zahrnout zlato do vašeho investičního portfolia. Zkratka ETF představuje veřejně obchodovatelné fondy, které se chovají jako akcie klasických společností a které se dají obchodovat na burzách.

ETF na zlato mohou sledovat cenu fyzického zlata nebo investovat do akcií společností zapojených do těžby a produkce zlata.

Velkou výhodou vlastnění těchto fondů investory v České republice je možnost uplatnění časového testu akcie nebo hodnotového limitu, které vás v případě, že splníte podmínky, osvobodí od povinnosti zisky z těchto ETF danit.

Představme si nyní jedny z velice populárních ETF na zlato, do kterých můžete investovat.

iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK)

iShares Physical Gold ETF investuje do fyzického zlata, kterým je tento fond také zajištěn. Tento fond tak sleduje vývoj ceny fyzického zlata, podle kterého se následně mění i jeho hodnota.

Pokud byste chtěli získat expozici vůči zlatu formou ETF, pak může být tento fond vhodnou volbou. Investovat do něj můžete jednoduše a bez poplatků na spotovém trhu třeba na platformě XTB, kterou si popíšeme níže v článku.

SPDR Gold ETF (GLD)

Druhou možností může být fond s názvem SPDR Gold Shares. Tento fond nabízí investorům inovativní, nízkonákladový a bezpečný způsob získání expozice na trh se zlatem.

Akcie SPDR Gold Shares, které byly původně uvedeny na newyorskou burzu v listopadu 2004 a od 13. prosince 2007 se s nimi obchoduje na burze NYSE Arca, jsou největším burzovně obchodovaným fondem (ETF) se zlatem na světě. Akcie SPDR® Gold Shares se obchodují také na Singapurské burze cenných papírů, Tokijské burze cenných papírů, Burze cenných papírů v Hongkongu a Mexické burze cenných papírů (BMV).

Na platformě XTB naleznete tento fond v podobě CFD, takže tato možnost se hodí spíše pro obchodníky. Investoři jej poté mohou nalézt například na eToro.

Investujte do ETF pro zlato na platformě XTB

Jak investovat do zlata prostřednictvím futures?

Investování do zlata prostřednictvím futures kontraktů je pokročilou investiční strategií, která umožňuje spekulovat na budoucí cenu zlata nebo se proti ní pojistit. Futures kontrakty jsou standardizované, závazné smlouvy na nákup nebo prodej finančního aktiva nebo komodity, v tomto případě zlata, za předem dohodnutou cenu a v určitém budoucím termínu.

Opět je třeba si vybrat takovou platformu, která tyto deriváty nabízí k obchodování. Investování do futures vyžaduje dobrou znalost trhu a porozumění rizikům spojeným s pákovým efektem a možnými maržovými požadavky. Je tak vhodná spíše pro pokročilé obchodníky, kteří s finančními trhy již nějakou zkušenost mají.

Jak na investice do zlata díky opcím?

Podobné jako futures jsou i finanční deriváty s názvem opce, které však na rozdíl od futures neobsahují dobu splatnosti. Opce dávají právo, ale ne povinnost, koupit (call opce) nebo prodat (put opce) určité množství zlata za předem dohodnutou cenu (tzv. realizační cenu) v určený datum v budoucnosti.

Při nákupu opce je hlavním nákladem prémie opce, která je cena zaplacená za právo opci v budoucnu uplatnit. Výhodou opcí je, že maximální ztráta je omezena na tuto prémii, pokud se tržní podmínky vyvíjejí nepříznivě. Na druhou stranu, potenciální zisk z opce může být teoreticky neomezený (v případě call opcí) nebo omezen na realizaci ceny minus cena opce a náklady na její nákup (v případě put opcí), pokud se trh pohybuje ve prospěch vaší pozice.

Jak investovat do zlata prostřednictvím těžařů zlata?

Investování do zlata prostřednictvím akcií těžařských společností je atraktivní alternativou pro ty, kteří chtějí využít potenciálního růstu spojeného s těžbou a prodejem zlata, aniž by přímo investovali do fyzického kovu. Tato možnost se tak skvěle hodí pro již stávající investory do akcií, jelikož si mohou jednoduše na své platformě vyhledat akcie těchto společností a pomocí několika kliknutí do nich investovat.

Výhodou je, že těžaři zlata mohou nabídnout vyšší páku na cenu zlata, protože jejich zisky mohou být výrazně ovlivněny změnami cen zlata. Když ceny zlata stoupají, marže těžařských společností se mohou zvětšovat, což může vést ke zvýšení jejich akciových cen. Na druhou stranu, těžaři jsou také vystaveni operacionálním a geografickým rizikům, která mohou ovlivnit jejich výkonnost.

Investice do akcií těžařských společností lze provést prostřednictvím individuálních akcií, podílových fondů nebo ETF specializujících se na těžařský sektor.

Barrick Gold

Jako první zmíněnou společnost, do které lze investovat si představíme jednoho z lídrů oblasti těžby zlata s názvem Barrick Gold. Celým názvem Barrick Gold Corporation je jednou z největších těžařských společností na světě, která se specializuje na těžbu a produkci zlata a mědi. Se sídlem v Torontu v Kanadě má Barrick Gold rozsáhlé operace a projekty ve více než deseti zemích, včetně Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Afriky a Austrálie.

Společnost je známá svými rozsáhlými rezervami zlata, efektivním řízením nákladů a silným zaměřením na udržitelný rozvoj a odpovědnou těžbu. Akcie Barrick Gold jsou obchodovány na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) pod symbolem GOLD a na Torontské burze (TSX) pod symbolem ABX.

VanEck Gold Miners ETF (GDX.UK)

VanEck Gold Miners ETF (GDX) je populární obchodovaný fond na burze, který poskytuje investorům expozici vůči širokému spektru zlatých těžařských společností po celém světě. Toto ETF sleduje výkonnost indexu NYSE Arca Gold Miners Index, který zahrnuje vedoucí veřejně obchodované společnosti zabývající se těžbou zlata, včetně velkých těžařů jako je Barrick Gold, Newmont Corporation a mnoho dalších. GDX nabízí diverzifikovaný přístup k investování do zlatého sektoru, protože zahrnuje společnosti různých velikostí a z různých geografických oblastí, čímž snižuje riziko spojené s investováním do jednotlivých akcií.

Do tohoto fondu lze investovat například pomocí platformy XTB v rámci spotového obchodování.

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ.UK)

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) představuje opět burzovně obchodovaný fond, který je však navržený tak, aby poskytoval investorům expozici vůči celosvětovým malým a středně velkým společnostem, které se primárně zabývají těžbou nebo přípravou na těžbu zlata a stříbra. GDXJ sleduje výkonnost indexu MVIS Global Junior Gold Miners Index, který zahrnuje společnosti považované za “junior těžaře” – tyto společnosti často provádějí průzkumy a rozvoj nových těžebních oblastí a mohou představovat vyšší riziko, ale také vyšší potenciální výnos v porovnání s jejich většími protějšky.

Tento fond je podobně jako ten výše uvedený dostupný pro zájemce na spotovém trhu v rámci platformy XTB.

Investujte do těžařů zlata na platformě XTB

Jaké jsou výhody investice do zlata?

Zlato je samozřejmě populární z určitého důvodu, respektive vícera důvodů. Některé z nich jsme již výše v článku zmínili, takže v této sekci je popíšeme pouze okrajově. I tak je však dobré si shrnout všechny výhody investování do zlata, abyste si mohli udělat celkový obrázek o tom, co vám může investice do tohoto drahého kovu přinést.

Zajištění proti inflaci a ekonomické krizi

Zlato je často považováno za efektivní zajištění proti inflaci, protože jeho hodnota má tendenci růst, když kupní síla měny (zejména velkých měn jako USD) klesá. V dobách inflace nebo ekonomické nestability, kdy hodnota fiat peněz a dalších finančních aktiv, jako jsou třeba dluhopisy, klesá, zlato obvykle udržuje svou hodnotu nebo dokonce svou cenu zvyšuje. Tato vlastnost činí zlato atraktivním aktivem pro ochranu bohatství v nestabilních ekonomických obdobích.

Investoři se tak často od tradičních aktiv či hotovosti ve formě fiat peněz mohou odklánět a přelívat svůj kapitál např. do komodit, jako jsou právě drahé kovy a zejména pak právě zlato, které je schopné si svou hodnotu držet v ekonomicky nepříznivých podmínkách.

Diverzifikace portfolia

Jednou z klíčových strategií pro snížení rizika v investičním portfoliu je diverzifikace, tj. rozložení investic mezi různé typy aktiv, která nejsou silně korelovaná (nejsou spolu silně spojena). Zlato má často nízkou nebo zápornou korelaci s tradičními finančními aktivy, jako jsou akcie a dluhopisy. Přidání zlata do investičního portfolia proto může pomoci snížit celkové riziko portfolia a zlepšit jeho výkonnost za různých tržních podmínek (zejména nepříznivých, např.jsme se zmínili výše).

Velice likvidní trh

Zlato je vysoce likvidní aktivum, což znamená, že se snadno a rychle prodává na celosvětových trzích bez významné ztráty hodnoty. Tato vysoká likvidita zlata je zvláště cenná v dobách finanční nejistoty nebo při naléhavému přelivu kapitálu do hotovosti. Díky své univerzální hodnotě a široké akceptaci je zlato jedním z nejlikvidnějších investičních aktiv na světě.

Na druhou stranu je zde také třeba uvést různé formy zlata a jejich míru likvidity. Pokud obchodujete zlato skrze brokery nebo investiční aplikace, podobně jako akcie můžete zlato nakoupit či prodat (případně akcie těžařské firmy) v rámci několika málo sekund. V této formě je tedy zlato vysoce likvidní.

Vezmeme-li však v úvahu fyzické zlato, zde to tak jednoznačné být nemusí. Přestože si váš zlatý slitek zachová svou hodnotu v celosvětovém měřítku, nemusí být tak snadné jej lokálně prodat. V takovém případě může být potřebné kontaktovat společnost, která se zlatem obchoduje, a zlato prodat následně jí (samozřejmě s poměrně širokým spreadem nebo vysokým poplatkem, který si zpravidla tyto společnosti účtují).

náklady na investice do zlata

Náklady do investice do zlata

Investování do zlata je spojeno s celou řadou nákladů, které by měl investor zvážit při rozhodování o zařazení zlata do svého portfolia. Tyto náklady se liší v závislosti na zvolené formě investice:

 1. Náklady na nákup: Pokud kupujete fyzické zlato (mince, slitky, šperky), často platíte prémii nad tržní cenou zlata, která zahrnuje marži prodejce a náklady na ražbu nebo zpracování.
 2. Skladování a pojištění: Fyzické zlato je třeba bezpečně skladovat a pojistit proti krádeži, ztrátě nebo poškození. Tyto náklady mohou být významné, zvláště pokud zlato uchováváte v bankovních trezorech nebo specializovaných úložištích.
 3. Poplatky za správu a transakční poplatky: Investujete-li do zlata prostřednictvím ETF, podílových fondů nebo dalších finančních nástrojů, obvykle platíte roční poplatky za správu a mohou vám být účtovány také transakční poplatky při nákupu a prodeji podílů. Tyto poplatky si blíže popíšeme v následující sekci.
 4. Daňové důsledky: Investice do zlata může zahnovat daňové povinnosti, které spadají do daní z kapitálových výnosů při prodeji zlata za vyšší cenu, než za jakou bylo zakoupeno. Daňové zákony se liší v závislosti na jurisdikci a formě investice (při držení akcií společností nebo ETF lze uplatnit na tyto aktiva časový test akcie nebo hodnotový test).
 5. Spread nabídky a poptávky: Při obchodování se zlatem na finančních trzích může být rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (spread) významný, což ovlivňuje náklady na obchodování a potenciální zisk.
 6. Náklady na uzavření pozice: Pokud investujete do zlata prostřednictvím derivátů, jako jsou futures nebo opce, můžete narazit na náklady spojené s uzavřením pozice, včetně swapových poplatků při přesunu pozice do dalšího obchodního období (známý jako poplatek swap účtovaný např. přes noc).

Kolik stojí podíl v ETF?

ETF fondy se řadí k velice oblíbené třídě aktiv, skrze kterou je možné diverzifikovaně investovat do zlata. Jelikož jsou ale fondy spravovány společností, která je na burzu uvádí, zahrnují zpravidla roční poplatek účtovaný jejich akcionářům.

Jelikož se ETF fondy řadí mezi pasivní fondy, poplatek zde zpravidla nedosahuje ani 1 % za rok (u podílových fondů, které jsou většinou aktivně spravované, se poté můžete setkat s poplatek až 2 – 3 %).

Například tak fond VanEck Gold Miners ETF (GDX) účtuje poplatek 0,51 % za rok a VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) pak 0,52 %.

Rizika obchodování se zlatem

Podobně jako výhody obchodování se zlatem je třeba si představit i možná rizika, která tento drahý kov může do portfolií investorů přinášet. Mezi hlavní rizika patří:

 1. Cenová volatilita: Cena zlata může být vysoce volatilní, ovlivněná řadou faktorů včetně změn v nabídce a poptávce, globálních ekonomických událostí, měnových politik, úrokových sazeb a geopolitických napětí. Tato volatilita může vést k rychlým a výrazným pohybům cen, což může znamenat vysoké zisky, ale i ztráty. Na druhou stranu se zlato může skvěle hodit jako aktivum pro krátkodobější obchodníky, kteří zvýšenou volatilitu vyhledávájí.
 2. Likviditní riziko: I když je trh se zlatem obecně považován za velmi likvidní, mohou existovat okamžiky, kdy se likvidita sníží, což může ztížit prodej zlata.
 3. Riziko úschovy: Při držení fyzického zlata existuje riziko spojené s jeho bezpečným skladováním.
 4. Měnové riziko: Jelikož je cena zlata obvykle denominována v amerických dolarech, investoři mimo USA jsou vystaveni měnovému riziku. Posílení jejich domácí měny oproti dolaru může snížit hodnotu jejich investice do zlata.
 5. Regulační a politická rizika: Změny ve vládních regulacích nebo politické nestabilitě v zemích, které jsou klíčovými producenty zlata, mohou mít významný dopad na cenu zlata.
 6. Riziko koncentrace: Investoři, kteří věnují velkou část svého portfolia zlatu nebo zlatým těžařským společnostem, se vystavují riziku koncentrace a nedostatečné diverzifikace, což může znamenat vyšší volatilitu a riziko ztráty hodnoty celého portfolia.
 7. Odpovědnost a udržitelnost: Investice do těžařských společností může nést rizika spojená s environmentálními, sociálními a řídicími (ESG) otázkami, které mohou ovlivnit hodnotu těchto společností v horizontu následujících let či desetiletí.
 8. Opportunity cost: Investice do zlata nepřináší úrok ani dividendy, což znamená, že může existovat opportunity cost (ušlý zisk) ve srovnání s jinými investičními aktivy, které by mohly nabízet pravidelný příjem nebo vyšší výnosy – např. dividendy u dividendových akcií.

Jednotlivých rizik tedy existuje více, což jenom podtrhává důležitost strategie, kterou by si investor či obchodník měl před samotným nákupem zlata vytyčit a následně tuto strategii poté dodržovat. V následujícím odstavci si možné strategie a ukazatele s nimi spojené blíže popíšeme.

Strategie pro investice do zlata

Před investicí do zlata je vhodné si vybrat a prohlédnout několik situací a ukazatelů, které vám mohou pomoci vytyčit a následně dodržovat strategii pro investování do zlata.

V základu můžeme vytyčit dva hlavní přístupy – investování a obchodování. V rámci investování zpravidla investoři věří v dlouhodobé zvýšení hodnoty daného aktiva, zatímco obchodníci, který dané aktivum obchodují, spekulují na zvyšování a snižování hodnoty tohoto aktiva ve stanoveném časovém horizontu (dny, týdny, měsíce až roky).

Poměr zlato/stříbro

Poměr zlato vs. stříbro je finanční ukazatel, který vyjadřuje, kolik unci stříbra je třeba, aby se rovnalo hodnotě jedné unce zlata. Tento poměr se používá k analýze relativní hodnoty zlata a stříbra a k identifikaci potenciálních investičních příležitostí nebo k odhalení extrémů v ocenění těchto dvou kovů.

Jeho výpočet je velice jednoduchý – stačí vydělit cenu unce zlata cenou unce stříbra. V současné době je hodnota tohoto poměru 88,795.

Tento poměr se historicky pohyboval v širokém rozmezí, což odráží měnící se tržní podmínky, nabídku a poptávku, inflaci, ekonomické faktory a další. Investoři a analytici často sledují změny v tomto poměru, aby získali představu o tom, zda je zlato nebo stříbro v daném okamžiku nadhodnocené nebo podhodnocené ve srovnání s historickými trendy.

Někteří investoři také využívají extrémů v poměru zlato vs. stříbro jako signálu k přesunu kapitálu mezi těmito dvěma kovy, například přechodem od zlata ke stříbru, když je poměr vysoký (což naznačuje, že stříbro je relativně levnější) a naopak přechodem od stříbra k zlatu, když je poměr nízký (to naznačuje, že naopak zlato je v daný moment relativně levnější).

Poměr DJI/XAUUSD a SPX/XAUUSD

Poměry DJI/XAUUSD a SPX/XAUUSD představují finanční ukazatele, které porovnávají hodnotu hlavních tržních indexů s cenou zlata vyjádřenou v amerických dolarech (XAUUSD). Tyto poměry pomáhají investorům analyzovat vztah mezi akciovými trhy a zlatem, a poskytují náhled na relativní výkonnost těchto aktiv v různých ekonomických a tržních podmínkách.

Poměr DJI/XAUUSD

Tento poměr obsahuje hodnotu indexu Dow Jones Industrial k ceně zlata, která je vyjádřena v amerických dolarech. Poměr DJI/XAUUSD tedy ukazuje, kolik uncí zlata je teoreticky potřebné k nákupu indexu Dow Jones Industrial Average. Vyšší poměr naznačuje, že akcie (reprezentované DJI) jsou silnější nebo dražší ve srovnání se zlatem, zatímco nižší poměr ukazuje opak.

Poměr XAUUSD/SPX

Druhý poměr obsahuje opět cenu zlata vyjádřenou v amerických dolarech a naproti ní druhý velice známý americký akciový index s názvem S&P 500. Poměr XAUUSD/SPX ukazuje, kolik indexu je teoreticky potřebné k nákupu unce zlata. Vyšší hodnota tohoto poměru naznačuje, že zlato je silnější nebo řekněme dražší ve srovnání s americkými akciemi, zatímco nižší hodnota naznačuje opak.

Oba tyto poměry mohou investorům a obchodníkům lépe pochopit vztah zlata k americkému akciovému trhu v různých tržních podmínkách. Častokrát jsou zmiňovány jako základní poměry, respektive ukazatele, které je dobré před nákupem či obchodováním zlata sledovat.

COT analýza (COT reporty)

COT (Commitments of Traders) analýza je nástroj používaný v oblasti obchodování a investic k posouzení tržních trendů a sentimentu na základě pozicových dat, která každý týden zveřejňuje U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). COT reporty poskytují detailní přehled otevřených pozic ve futures kontraktech na různé komodity, včetně zlata, stříbra, ropy a mnoha dalších, jakož i na finančních trzích, jako jsou měnové futures.

Tyto analýzy v podstatě poskytují náhled do otevřených pozic na trhu s futures.

COT reporty rozdělují tržní účastníky do hlavních kategorií:

 • Komerční obchodníci (Commercial Traders): Tato skupina, která se často označuje jako tzv. „hedgers”, zahrnuje firmy, které používají futures trhy k zajištění proti riziku spojenému s cenami komodit, které buď vyrábějí nebo spotřebovávají ve svém obchodním modelu. Jejich pozice obvykle reflektují základní nabídku a poptávku po komoditě.
 • Nekomerční obchodníci (Non-Commercial Traders): Tato skupina označovaná častokrát jako „spekulanti” zahrnuje institucionální investory, hedge fondy a další velké spekulanty, kteří nejsou přímo zapojeni do výroby nebo spotřeby komodit, ale používají futures trhy k dosažení zisku z cenových pohybů. Pozice této skupiny mohou poskytnout náhled na spekulativní sentiment na trhu.
 • Malí spekulanti (Nonreportable Positions): Tato skupina zahrnuje individuální investory a menší obchodníky, jejichž pozice nejsou dostatečně velké na to, aby byly zveřejněny samostatně v COT reportech.

Zpravodajství z trhu a makroekonomická data (inflace, nezaměstnanost, HDP)

Zpravodajství z trhu a makroekonomická data mají významný vliv na cenu zlata, jelikož reflektují zdraví ekonomiky a ovlivňují investiční rozhodnutí. Například, když data ukazují vysokou inflaci, investoři se často uchylují k investování do zlata jako k ochraně proti znehodnocení měny, což může vést ke zvýšení poptávky a tedy i cen zlata. Na druhou stranu mohou příznivá makroekonomická data, jako je silný růst HDP nebo nízká míra nezaměstnanosti, posílit důvěru v ekonomiku a vést investory k riskantnějším aktivům. To může snížit zájem o zlato a vést k poklesu jeho ceny – více na toto téma se můžete dozvědět v článku Risk-on a Risk off.

Kromě toho mohou mít vliv na cenu zlata také různé události, jako třeba rozhodnutí centrálních bank o úrokových sazbách, události z oblasti politiky, nebo zvýšené geopolitické napětí. Například snížení úrokových sazeb často vede k oslabení domácí měny, což zvyšuje atraktivitu zlata jako investice. V dobách geopolitického napětí nebo finančních krizí se zlato stává vyhledávaným bezpečným přístavem, což opět může pomoci ke zvyšování jeho ceny.

Síla amerického dolaru (čím silnější dolar, tím spíše hůře pro zlato)

Tento bod navazuje na předchozí odstavec. Mezi těmito dvěma aktivy můžeme pozorovat zápornou korelaci (inverzní vztah). Když americký dolar zesiluje vůči ostatním měnám, zlato, které je ceněno v dolarech, se stává dražším pro držitele ostatních měn. To může vést ke snížení mezinárodní poptávky po zlatu a potenciálně k poklesu jeho ceny. Silný dolar znamená, že investoři mohou získat větší výnosy z investic denominovaných v dolarech, což činí zlato, které samo o sobě nevyplácí úrok ani dividendy, méně atraktivním.

V případě, že americký dolar oslabuje, stává se zlato pro držitele zahraničních měn levnější. To může zvýšit poptávku a vést k růstu ceny zlata. Tento vztah není absolutní a je ovlivněn mnoha dalšími faktory, nicméně je dobré jej mít na paměti jako obecné pravidlo, které investoři sledují při hodnocení budoucího vývoje ceny zlata.

Tipy pro investice do zlata

V této sekci si představíme určité tipy pro investice do zlata, které můžete využít, a to nejenom při investování do zlata, ale také při investování či obchodování jako takovém.

V prvé řadě se můžete rozhodnout, do jakých forem zlata chcete investovat. Preferujete investovat skrze investiční platformy, nebo je vám bližší vlastnit i nějaké to zlato fyzicky? Takové otázky si doporučujeme před samotnou investicí položit, abyste přesně věděli, jaká forma zlata vám nejvíce vyhovuje.

Začněte na demo účtu

Demo účty nabízejí platformy jako XTB, eToro, Robomarkets apod. k vyzkoušení zdarma si samotného investování či obchodování skrze daného brokera.

Založení takového demo účtu je možné po vaší registraci nebo v některých případech dokonce ještě před ní. Mnoho platforem také umožňuje vytvořit si účet skrze e-mail a heslo, přičemž tento účet nemusí splňovat ověření totožnosti a uživatelé si přes něj tak demo účet mohou zdarma aktivovat. V případě, že se rozhodnou, že jim daná platforma vyhovuje, svůj účet si ověří (respektive ověří svou totožnost) a až poté si budou moci vložit své prostředky nebo na tomto ověřeném účtu investovat.

Naučte se základy technické analýzy trhu

Technická analýza představuje metodu používanou k předpovídání budoucích cenových pohybů finančních aktiv, včetně zlata, na základě historických cenových dat a objemů obchodování. Techničtí analytici zkoumají grafy cen a různé technické ukazatele jako např. MACD, RSI, supporty a rezistence, volume apod., aby identifikovali trendy, vzorce a potenciální obraty v cenových pohybech. Při zaměření na zlato se technická analýza soustředí na několik klíčových prvků:

 1. Trendy: Prvním krokem je identifikace celkového trendu, ve kterém se zlato pohybuje. To může zahrnovat dlouhodobé trendy (vzestupné, sestupné nebo boční) a krátkodobější pohyby v rámci těchto trendů. Technici hledají úrovně supportů a rezistencí či trendové kanály, které mohou naznačovat potenciální cenový obrat nebo pokračování trendu.
 2. Grafické formace: Technická analýza zahrnuje studium různých grafických formací, jako jsou head and shoulders (hlava a ramena), double bottoms (dvojitá dna), flags (vlajky) atd., které mohou naznačovat budoucí cenové pohyby. Například formace “head and shoulders” může signalizovat potenciální obrat trendu.
 3. Technické ukazatele: Existuje mnoho technických ukazatelů, které mohou pomoci analyzovat trh se zlatem, včetně klouzavých průměrů, indexu relativní síly (RSI), MACD (Moving Average Convergence Divergence) či stochastického oscilátoru (stochastic oscillator). Tyto ukazatele mohou poskytnout informace o momentu, směru a síle daného trendu.
 4. Objem obchodování: Objem (volume), tedy množství obchodovaného zlata v daném časovém období, je důležitým faktorem, který techničtí analytici používají k potvrzení síly nebo slabosti trendu nebo formace. Například zvýšení objemů při průlomu určité cenové hladiny může znamenat, že se jedná o silnější průlom a že lze předpokládat jeho pokračování.
 5. Sentiment trhu: Technická analýza může také zahrnovat studium sentimentu trhu, což může být zjištěno prostřednictvím analýzy Commitment of Traders (COT) reportů, o kterých jsme se zmínili výše a které ukazují pozice různých typů obchodníků na futures trhu.

Je důležité také zmínit, že tato technická analýza není stoprocentně přesná a neomylná. Někteří obchodníci se na ni dokonce nedívají vůbec a své předprovědi o budoucím vývoji sestavují na základě jiných zdrojů – respektive na základě fundamentální analýzy, kterou si nyní také popíšeme. Technická analýza však může poskytnout dobrý základ a mnoho obchodníků ji právě s fundamentální analýzou kombinuje.

Naučte se základy fundamentální analýzy trhu

Fundamentální analýza pro zlato se zaměřuje na posouzení různých ekonomických, finančních a geopolitických faktorů, které mohou ovlivnit nabídku a poptávku po zlatě a tím i jeho cenu. Tento přístup se snaží identifikovat skutečnou hodnotu zlata a určit, zda je tržní cena zlata adekvátní, podhodnocená nebo nadhodnocená. Mezi klíčové aspekty, které se při fundamentální analýze zlata zohledňují, patří:

 1. Makroekonomické indikátory: Inflace, úrokové sazby, ekonomický růst (HDP), hodnota dolaru a další makroekonomické ukazatele mohou mít významný dopad na cenu zlata.
 2. Geopolitická situace: Konflikty, politická nestabilita a geopolitické napětí mohou vést investory k nákupu zlata jako formy ochrany svých investic, což může zvýšit poptávku a následně také samotnou cenu zlata.
 3. Poptávka a nabídka: Analýza globálních trendů v těžbě zlata, stejně jako poptávka po zlatě ze strany šperkařského průmyslu, technologického sektoru a zejména z investičního hlediska (včetně centrálních bank) může poskytnout přehled o rovnováze mezi nabídkou a poptávkou.
 4. Investiční trhy: Trendy na trzích s akciemi, dluhopisy a jinými investičními nástroji ovlivňují zlato a jeho hodnotu také. Například v dobách, kdy jsou trhy s akciemi nestabilní nebo nabízejí nízké výnosy, se zlato může stát atraktivnější pro investory, kteří tak svůj kapitál přesouvají právě z akciového nebo jiného trhu.
 5. Centrální banky: Nákupy nebo prodeje zlata centrálními bankami po celém světě mohou mít významný dopad na trh se zlatem, protože tyto instituce jsou často velkými držiteli zlatých rezerv a nakupují či prodávají obrovské objemy.
 6. Měnová politika: Politika centrálních bank, zejména Federálního rezervního systému USA (Fed), včetně rozhodnutí o úrokových sazbách a kvantitativním uvolňování, může ovlivnit hodnotu dolaru a tím i atraktivitu zlata jako investice.

Fundamentální analýza tak vyžaduje poměrně mnoho času a studia. Z tohoto důvodu je také možné se setkat s různými platformami, které sdružují informace o globálních situacích nebo makroekonomických faktorech a jejich potenciální dopad na cenu zlata. Obchodníci se také často opírají o více než jeden faktor či situaci, aby snížili riziko neúspěchu své předpovědi a měli tak vyšší šanci na úspěšný obchod. Pro dlouhodobé investory, kteří chtějí zlato držet desítky let, je fundamentální i technická analýza mnohem méně důležitá, nicméně čas od času je dobré se na aktuální dění na trzích podívat, aby byli i tito účastníci trhu v obraze.

Kde investovat do zlata

Investovat do zlata je možné skrze brokerské společnosti a jejich platformy. Některé z nich mohou nabízet investice do těžařských společností, jiné obchodování zlatých CFD (contracts for difference) apod. Pojďme si nyní jednotlivé brokery blíže představit.

Mnoho z těchto společností nabízí jednoduché a přehledné aplikace, které můžete využít nebo si vyzkoušet v rámci výše uvedených demo účtů. Investování do zlata nebo jiných instrumentů skrze tyto aplikace nebo platformy je pak možné doslova v rámci několika minut.

XTB aplikace, která nabízí jak investiční rozhraní, tak i obchodní platformu

Společnost XTB nabízí uživatelům obrovskou nabídku investičních či obchodních instrumentů. Tato společnost registruje v současné době již okolo 1 milionu uživatelů a řadí se mezi platformy, které jsou vhodné jak pro investory, tak i pro obchodníky. Zájemci si mohou stáhnout mobilní aplikaci nebo se pohybovat na webovém rozhraní – obě možnosti nabízejí kompletní českou lokalizaci.

K dispozici jsou následující aktiva:

 • Fyzické akcie
 • Akcie CFD
 • Fyzické ETF fondy
 • ETF fondy CFD
 • Forex CFD
 • Indexy CFD
 • Komodity CFD
 • Kryptoměny CFD

V rámci platformy XTB si můžete také přečíst nejnovější zprávy, zobrazit kalendář událostí, které by mohly mít vliv na finanční trhy, skenery pro tržní analýzu nebo třeba vzdělávací playlisty, které vám mohou blíže přiblížit obchodní funkce platformy nebo tipy pro obchodování.

Podrobné informace o XTB si můžete přečíst v rámci naší rozsáhlé XTB recenze.

Investujte do ETF pro zlato na platformě XTB

eToro

Jako druhého brokera pro investice do zlata můžeme uvést eToro. Tato společnost nabízí podobně jako výše zmíněné XTB rozsáhlé možnosti investičních a obchodních aktiv. Mezi největšími výhodami této platformy nalezneme funkci CopyTrader, která umožní uživatelům kopírovat obchody zvolených a profesionálních investorů či obchodníků.

Zlato je na eToru dostupné skrze CFD nebo jako akcie těžařských společností či jejich ETF.

Podrobné informace o brokerské společnosti eToro je tak možné opět dohledat v naší eToro recenzi.

Investujte do zlata na eToro

79 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

Robomarkets

Poslední brokerská společnost s názvem Robomarkets, kterou v rámci tohoto článku zmíníme, poskytuje opět poměrně širokou nabídku aktiv a zejména poté výběr z více obchodních platforem. Obchodovat zde lze zlato CFD nebo fyzické či akcie CFD těžařských společností. Výhodou Robomarkets mohou být nízké poplatky, absence limitu minimální investice a mnoho typů účtů, které se mohou hodit pro různé typy obchodníků či investorů. Celkově se Robomarkets hodí spíše pro obchodníky než dlouhodobé investory.

Podobně jako u výše zmíněných brokerů jsme i pro tohoto brokera vytvořili kompletní článek na téma Robomarkets recenze.

Investujte na Robomarkets

67,85 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

Jak na investice do zlata: Závěr

Investice do zlata představují zajímavou možnost pro mnoho investorů, kteří hledají diverzifikaci svých portfolií, ochranu proti inflaci a bezpečný přístav v dobách ekonomické recese a politické nejistoty. Zlato má dlouhou historii uchovávání hodnoty a jeho atraktivita jako investice se může zvyšovat v reakci na různé makroekonomické indikátory, geopolitické události a tržní sentimenty.

Je však důležité také myslet na potenciální rizika, mezi která můžeme zařadit například poměrně vysokou volatilitu tohoto drahého kovu nebo potenciálně vysoké náklady na pořízení. Celkově však zlato představuje složku portfolia, kterou mnoho investorů označuje jako jednu z těch základních.

Investujte do ETF pro zlato na platformě XTB

Často kladené otázky (FAQ) k investování do zlata

Jak investovat do zlata?

Jaká platforma umožňuje investice do zlata?

Které výhody plynou z investování do zlata?

Je lepší koupit fyzické zlato nebo digitální (papírové) zlato?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4 / 5. Počet hlasujících 2

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img