Co je diverzifikace portfolia? Jak ochránit své portfolio před kolísáním trhu?

5
(3)
Pavel Sýkora
Pavel Sýkora
Ahoj, jmenuji se Pavel Sýkora a jsem redaktorem a překladatem na volné noze. Kryptoměnám a finančním trhům se věnuji již nějakou tu řadu let. Tato technologie se za tuto dobu stala jedním z mých koníčků a v současné době ji proto chci poznávat více do hloubky a přenášet její myšlenky a hodnoty dále.

Diverzifikace pomáhá investorům snížit nebo zcela eliminovat riziko výrazného snížení hodnoty svého portfolia. V tomto článku si představíme a popíšeme, co to diverzifikace je, jaké má výhody a také strategie, které za jejím účelem můžete využít. Pojďme na to.

Co je to diverzifikace portfolia?

Diverzifikace představuje strategii, kterou investoři využívají ke snížení rizika poklesu hodnoty svého portfolia. V tomto případě nemluvíme o poklesu v řádech několika málo procent, ale jedná se spíše o výraznější pokles již v desítkách procent. Pokud se navíc investor zabývá rizikovějšími aktivy nebo těmi s vyšším výnosem, dovolujeme si říci, že diverzifikaci by pro „zdraví” svého portfolia neměl určitě opomínat.

Ať už s investováním začínáte nebo jste pokročilým investorem, diverzifikace by měla být jedním z hlavním aspektů při budování vašeho vlastního portfolia. Jednoduchým způsobem by se dala popsat jako „vkládání všech vajec do jednoho košíku”. Pokud se ji tedy investor rozhodne neimplementovat do svého portfolia, může nastat situace, kdy za nepříznivých podmínek hodnota jeho portfolia výrazněji klesne.

Příklad s ukázkou diverzifikace

Jednoduše si můžeme představit koncept diverzifikace na příkladu investicí do společností, které se zabývají sezónním prodejem produktů – např. letní dovolené s cestovní kanceláří a skipasy pro lyžování v rámci resortu. Obě společnosti disponují průměrným ročním výnosem 10 %. Tento příklad zahrnuje tedy dvě zcela odlišné firmy, přičemž jedna bude generovat vyšší zisky během letní sezóny a druhá poté během zimního období.

To znamená, že i akcie těchto firem budou růst během období s nejvyššími prodeji (tedy léto pro letní dovolené a zima pro skipasy) a stagnovat nebo klesat během období, kdy svých produktů příliš mnoho neprodají. Investor, který tak bude zároveň držet akcie obou společností, si pro sebe zajistí výnos stále oněch 10 %, nicméně tuto hodnotu získá s výrazně nižším rizikem. Tyto dvě odlišné akcie se tak navzájem ruší – jedná se o dokonalou zápornou korelaci. V reálném světě však takto záporná korelace v podstatě neexistuje.

Info
Kromě snižování rizika ztráty se pak lze setkat ještě s myšlenkou, že diverzifikace portfolia pomáhá ke snižování následků chybných rozhodnutích investora. Diverzifikace tak hraje klíčovou roli a vždy by měla odrážet vaši investiční strategii a cíle.

Proč je diverzifikace portfolia důležitá?

Diverzifikace se využívá v investování ke snižování rizik. Jelikož se vývoj na trzích neustále mění a nikdo nedokáže s jistotou říci, co se v budoucnu stane, uplatnění této strategie hraje klíčovou roli v sestavování každého investičního portfolia. To lze rozložit mezi několik investičních aktiv, jako jsou např. akcie, dluhopisy, kryptoměny, ETF fondy, komodity apod., nebo třeba podle geografické polohy či tržní kapitalizace společností.

Je důležité také zmínit, že diverzifikace nemá za cíl maximalizovat zisky. Investoři, kteří se zaměřují pouze na určitou a úzkou skupinu aktiv, mohou kdykoliv předběhnout investory s diverzifikovanými portfolii – co se výnosu týče. Je však důležité zmínit, že dobře diverzifikované portfolio v delším horizontu obecně překonává většinu úzce zaměřených portfolií.

Info
Pro investora, který tak chce své portfolio dostatečně diverzifikovat, je tak poměrně důležité vysledovat korelace mezi jednotlivými aktivy. Například akcie a dluhopisy společně mohou mít zápornou korelaci – pokud ceny akcií rostou, výnosy z dluhopisů obecně klesají. Podobný příklad v podobě záporné korelace lze nalézt i u investování do zlata a na akciovém trhu.

I když ne každá investice v dobře diverzifikovaném portfoliu zahrnuje negativní korelaci, cílem diverzifikace je nakupovat aktiva, která se alespoň nepohybují ve vzájemném souladu (tedy nerostou či neklesají společně).

Nediverzifikujte svá portfolia příliš

Diverzifikace portfolia jednoznačně přináší ochranu před kolísáním celkového akciového trhu. Obecně vzato, čím více akcií v portfoliu, z různých sektorů, máte, tím více jste chráněni. Jak ale vyplývá z přiložené funkce, v určité chvíli dojde ke zlomu, kdy každá další akcie nepřináší o moc větší ochranu. To znamená, že s příliš velkou diverzifikací se můžete připravit o slušné výnosy a přitom je užitek malý.

Strategie pro diverzifikaci portfolia

V této sekci si představíme jednotlivé strategie pro diverzifikaci, které můžete využít při budování vašeho portfolia.

Existuje mnoho různých strategií, které můžete při svém investování uplatnit. Jejich společný základ však obsahuje nákup různých tříd aktiv. Například akcie jsou samostatnou třídou aktiv, stejně jako dluhopisy. Akcie lze poté dále rozdělit např. na společnosti s velkou tržní kapitalizací a na společnosti s malou tržní kapitalizací. Dluhopisy pak lze na druhou stranu rozdělit do druhů, jako jsou mj. dluhopisy investičního stupně nebo rizikové dluhopisy – tzv. junk bonds.

Akcie a dluhopisy

Akcie a dluhopisy představují jedny ze dvou hlavních tříd aktiv. Mnoho investorů se tak zaměřuje pouze na investice do těchto dvou investičních instrumentů. Pokud jde o diverzifikaci, jedním z klíčových rozhodnutí těchto investorů je, kolik kapitálu investovat do akcií a kolik do dluhopisů. Rozhodnutí vyvážit portfolio více směrem k akciím než k dluhopisům zvyšuje potenciál růstu za cenu vyšší volatility. Dluhopisy jsou totiž méně volatilní, ale růst a výnos je u nich obecně mírnější.

Info
Obecně se tak doporučuje pro mladé investory akciovou složku spíše rozšířit a tu dluhopisu pak zúžit. Typicky se pak uvádí alokace 60 % do akcií a 40 % do dluhopisů, nicméně konkrétní hodnoty se mohou i mírně lišit. Je pak důležité portfolio jednou za čas rebalancovat, aby se tento poměr zachoval.

Jakmile se poté investor blíží spíše k důchodovému věku, volatilita nemusí být zrovna na místě. Z toho důvodu se tento poměr zpravidla upravuje ve prospěch dluhopisů, které tak tvoří konzervativnější složku. Přestože tato úprava portfolia zahrnuje pravděpodobné snížení výnosů, portfolio se obecně stane méně volatilním.

Sektory a průmyslová odvětví

V rámci akciového trhu lze také investovat a diverzifikovat do různých sektorů či odvětví. Například koupí akciového indexu S&P 500 získáte expozici vůči až 11 jednotlivým odvětvím:

 • Telekomunikace
 • Spotřebitelské produkty
 • Zbytné spotřební zboží
 • Energetika
 • Finanční sektor
 • Zdravotní péče
 • Průmyslové podniky
 • Materiály
 • Nemovitosti
 • Technologie
 • Veřejné služby

Když si vezmeme příklad finanční krize a nemovitostní krize mezi lety 2007 a 2009, finanční a nemovitostní odvětví zaznamenala značné ztráty. Naproti tomu například zdravotní péče nebo třeba veřejné služby podobně výrazné ztráty nezažily. Diverzifikace napříč odvětvími a sektory tak může být klíčová pro každého střednědobého nebo dlouhodobého akciového investora.

Diverzifikujte svá portfolia skrze investiční plány na platformě XTB

Velké a malé společnosti

Diverzifikovat své portfolio je možné také skrze výběr akcií společností, které jsou rozdělené podle jejich velikosti.

Velikost společnosti se obvykle měří tržní kapitalizací, tedy celkovou tržní hodnotou všech akcií společnosti. Společnosti se pak dělí do několika kategorií:

 1. Velké společnosti (Large Cap): Do této kategorie se řadí společnosti s vysokou tržní kapitalizací, často více než 10 miliard dolarů. Tyto společnosti jsou obvykle dobře zavedené a mají stabilní příjmy a zisky. Investice do velkých společností může být vnímána jako bezpečnější, ale potenciální růst může být nižší. Mezi tyto společnosti se často řadí i dividendoví aristokraté nebo dividendoví králové.
 2. Střední společnosti (Mid Cap): Střední společnosti mají obvykle tržní kapitalizaci obvykle mezi 2 až 10 miliardami dolarů. Tyto společnosti mohou nabízet lepší růstový potenciál než velké společnosti a mohou být méně volatilní než malé společnosti, což představuje vyvážený kompromis mezi rizikem a potenciálním výnosem.
 3. Malé společnosti (Small Cap): Společnosti s tržní kapitalizací nižší než 2 miliardy dolarů lze označit jako malé společnosti – small cap. Malé společnosti často nabízejí největší potenciál pro růst, ale zároveň představují vyšší riziko. Mohou být více ovlivněny tržními výkyvy a mají menší finanční rezervy.
 4. Mikro společnosti (Micro Cap) a Nano společnosti (Nano Cap): Ještě menší společnosti s velmi malou tržní kapitalizací, které mohou být extrémně volatilní a rizikové, ale zároveň mohou nabídnout značný potenciál pro růst. Pro investování do těchto společností je až nutností si řádně prostudovat jejich fundamenty a byznysové modely.

Investoři, kteří diverzifikují své portfolio podle velikosti společnosti, mohou těžit z potenciálních výhod každé kategorie. Malé a střední společnosti mohou nabídnout významný růst, zatímco velké společnosti mohou poskytovat stabilitu a pravidelné dividendy. Diverzifikace pomáhá snížit riziko, že špatný výkon jedné společnosti nebo sektoru výrazně ovlivní celkový výkon investičního portfolia.

Diverzifikace portfolia dle geografie

Diverzifikace společností podle geografie je strategie, která spočívá v nákupu akcií z různých koutů světa. Investoři tak mohou například nakupovat akcie amerických společností, ale za účelem diverzifikace lze vstoupit také na evropský trh nebo třeba rozvíjející se trhy, jako je například Brazílie, Indie, Čína, Argentina, Polsko nebo třeba Jihoafrická republika. Ultimátní geografickou diverzifikací pak může být investice do ETF, které obsahuje společnosti z celého světa – např. FTSE All-World UCITS ETF (VWRL).

Pro investory disponuje alokace do různých světových oblastí několika klíčovými výhodami:

 • Snížení rizika: Investování do různých geografických oblastí pomáhá rozložit riziko, protože ekonomiky jednotlivých zemí a regionů se mohou vyvíjet odlišně v důsledku místních politických, ekonomických a sociálních faktorů. Pokud jedna země čelí ekonomickému poklesu, výkonnost investic v jiných zemích může tento pokles vyrovnat.
 • Využití růstu v rozvíjejících se trzích: (emerging markets): Investice do rozvíjejících se trhů mohou nabídnout vysoký potenciál růstu, protože tyto ekonomiky často rostou rychleji než již vyspělé trhy. Skvělým příkladem může být v posledních letech Indie, která zažívá aktuálně obrovský ekonomický růst.
 • Přístup k novým příležitostem: Odlišné geografické trhy nabízejí také různé investiční příležitosti, které nalezneme například v oblastech jako technologie, zdravotní péče nebo obnovitelné zdroje. Diverzifikací mohou investoři využívat inovace a trendy, které se mohou lišit napříč různými trhy. Je však důležité tyto inovace sledovat, abyste zvolili pro své investice ten správný trh.
 • Hedging proti měnovým rizikům: V neposlední řadě investice do zahraničních trhů mohou také sloužit jako ochrana (hedging) proti měnovým fluktuacím vlastní měny. Vydělávání a reinvestování zisků v různých měnách může snížit vliv měnových rizik na celé portfolio.

Alternativní investice a aktiva

Nakupovat je možné za účelem diverzifikace také různá alternativní aktiva, která lze nejspíše nejlépe ukázat na možnosti investování do alkoholu, umění, komodit nebo třeba soukromých společností.

Alternativní investice mohou přidat hodnotu do portfolia tím, že nabídnou odlišné výnosové profily a jsou často méně korelovány s tradičními trhy. To znamená, že se mohou chovat odlišně v různých ekonomických podmínkách.

Nevýhodou pak může být:

 • Nižší likvidita (hodnotný obraz v rámci pár sekund jako akcie pravděpodobně neprodáte),
 • Náročnější pochopení daného trhu,
 • Vyšší náklady.

Investovat však lze také do akcií společností, které danou komoditu nebo aktivum samy vlastní.

„Hmatatelnost” aktiva (Tangibilita)

V tomto případě nemluvíme tak úplně o strategii, ale spíše o vlastnosti investičního aktiva. Investoři tak mohou nakupovat jak nehmotná aktiva (akcie, dluhopisy), tak i hmotná, hmatatelná aktiva, kterými mohou být například nemovitosti nebo fyzické drahé kovy.

Při vytváření portfolia tak můžete přemýšlet o nákupu jak papírových, tedy nehmotných aktiv, tak i těch fyzických, které disponují jednou hlavní výhodou – budete je mít fyzicky před očima nebo ve svých rukou a ne pouze v elektronické podobě v rámci investiční aplikace.

Diverzifikace skrze brokery a jejich aplikace

Někteří uživatelé a investoři také nakupují různé typy aktiv skrze vícero různých brokerů. Tento přístup může nabídnout několik výhod, včetně snížení rizika a získání přístupu k širší škále investičních produktů a služeb.

Rozhodovat se je možné i skrze poplatky, které mohou být pro nabízená aktiva na jednotlivých platformách také odlišné. Z toho důvodu mohou investoři nakupovat akcie u jednoho brokera, ale komodity poté u jiného. Někteří brokeři taktéž nenabízí investice do ETF fondů, tudíž i tato oblíbená třída aktiv může být důvodem k přechodu na jinou aplikaci.

Diverzifikujte svá portfolia skrze investiční plány na platformě XTB

Výhody a nevýhody diverzifikace portfolia

Pojďme si nyní blíže představit výhody a nevýhody, se kterými se u diverzifikace portfolia můžete setkat.

Výhody diverzifikace portfolia

 • Snížení rizika: Diverzifikace pomáhá snižovat diverzifikovatelné riziko (specifické pro jednotlivá aktiva; viz. následující kapitola) tím, že rozkládá investice do různých aktiv, takže výkon jednoho špatně performujícího aktiva může být vyvážen lepším výkonem jiných aktiv.
 • Stabilnější výnosy: Rozložením investic lze dosáhnout stabilnějších celkových výnosů, protože pravděpodobnost, že všechna aktiva budou zároveň performovat špatně, je nižší.
 • Ochrana proti volatilitě: Diverzifikovaná portfolia jsou obecně méně volatilní, protože různé typy aktiv reagují na tržní události různými způsoby.
 • Přístup k více příležitostem: Diverzifikací můžete využít k růstové příležitosti v různých oblastech nebo sektorech, které byste jinak možná přehlédli.

Nevýhody diverzifikace portfolia

 • Omezený potenciál pro maximální výnosy: Investováním do široké škály aktiv může investor zmeškat možnost získat velké výnosy z jednotlivých, výkonnějších investic.
 • Složitost a náklady: Správa diverzifikovaného portfolia může být časově náročnější a může zahrnovat vyšší transakční poplatky a správní náklady.
 • Potenciál pro nadměrnou diverzifikaci: Existuje také riziko “přediverzifikace”, kdy portfolio obsahuje příliš mnoho aktiv. To může vést k výraznému snížení potenciálních výnosů a obtížnosti efektivního sledování portfolia a jeho správy.

Diverzifikovatelné vs. nediverzifikovatelné riziko

Diverzifikovatelné (také známé jako specifické nebo nesystematické) riziko a nediverzifikovatelné (také známé jako systematické nebo tržní) riziko jsou dva základní typy rizik spojených s investicemi. Každý typ rizika ovlivňuje investiční portfolio různým způsobem a má různé metody řízení.

Diverzifikovatelné riziko

Diverzifikovatelné riziko je spojeno s jednotlivými aktivy nebo sektory a lze jej snížit nebo eliminovat právě prostřednictvím diverzifikace portfolia. Zahrnuje následující faktory:

 • Řízení společnosti: Chyby v rozhodování nebo skandály mohou negativně ovlivnit výkon a následně také vývoj konkrétní společnosti.
 • Sektorové faktory: Změny v regulačním prostředí nebo technologické inovace mohou zvýšit nebo snížit poptávku po produktech určitého sektoru.
 • Finanční výkonnost: Účetní problémy, špatná finanční výkonnost nebo neúspěšné podnikatelské strategie mohou přirozeně také ovlivnit akcie jednotlivých společností.

Diverzifikací portfolia, tedy rozložením investic mezi různá aktiva, sektory a geografické oblasti, lze toto riziko minimalizovat, jelikož je nepravděpodobné (i když stát se to během největších výprodejů samozřejmě může), že by se negativní události dotkly všech aktiv současně.

Nediverzifikovatelné riziko

Nediverzifikovatelné riziko na rozdíl od toho diverzifikovatelného ovlivňuje celý trh nebo široké spektrum aktiv a nelze jej eliminovat prostřednictvím diverzifikace. Toto riziko zahrnuje faktory jako:

 • Ekonomické cykly: Celkový ekonomický růst nebo ekonomická recese mohou ovlivnit většinu investic.
 • Politické události: Válečné konflikty, politické nestability nebo zásadní legislativní změny mohou podobně jako výše uvedené cykly vliv na mnoho finančních trhů současně.
 • Globální události: Přírodní katastrofy nebo pandemie, jako byl například COVID-19, mohou zasáhnout širokou škálu aktiv na celém světě, přičemž ani zkušený investor nemůže tyto události ovlivnit nebo předpokládat.

Příklady diverzifikace portfolia

V současné době existuje mnoho různých příkladů a známých modelů, které zobrazují diverzifikovaná portfolia. Ne každé diverzifikované portfolio je však vhodné pro každého investora, takže je vhodné sledovat pouze taková, která vyhovují vaším preferencím a představám o poměru rizika k výnosu. Pojďme si nyní uvést příklady diverzifikovaných portfolií, které je možné zvážit.

1. Portfolio 60/40

Portfolio 60/40 sleduje dvě hlavní aktiva, která spolu mají zápornou korelaci – jedná se o akcie a dluhopisy. Toto portfolio tedy tvoří z 60 % akcie a ze 40 % dluhopisy, což poskytuje prostor pro vyšší výnosy prostřednictvím rizikovější složky v podobě akcií, ale zahrnuje také bezpečnou složku, kterou jsou poté dluhopisy.

Akciovou složku je následně možné dále diverzifikovat mezi jednotlivé sektory či společnosti – např. podle tržní kapitalizace nebo sektorů. Jednodušším přístupem pak může být nákup různých ETF, které mohou sledovat rovnou celé indexy jako například S&P 500.

Postupem času a během přibližování se k důchodovému věku se poté často doporučuje změna alokace v podobě snížení akciové složky a zvýšení části s dluhopisy – akcie jsou označovány jako rizikovější aktiva, takže nemusejí být pro investora ve věku okolo 55-60 let zrovna nejvhodnější.

2. Swensenům model

Portfolio Davida Swensena (také označováno jako Yale Model nebo Endowment Model) představuje velmi známou investiční strategii, kterou vytvořil David Swensen, hlavní investiční ředitel nadačního fondu Yale. Toto portfolio počítá s následující alokací aktiv:

 • Domácí akcie (americké): 30%
 • Zahraniční vyvinuté trhy: 15%
 • Rozvíjející se trhy: 5%
 • Realitní aktiva (nemovitosti): 20%
 • Americké státní dluhopisy: 15%
 • Proti-inflační státní dluhopisy (TIPS): 15%

Tato alokace je příkladem diverzifikovaného portfolia, které klade důraz na rozložení investic mezi různé třídy aktiv, včetně akcií, dluhopisů a realitních aktiv. Má za cíl dosáhnout rovnováhy mezi růstem hodnoty a ochranou kapitálu. Všimněte si, že Swensen také zahrnuje specifickou kategorii proti-inflačních dluhopisů, což je netradiční prvek v mnoha standardních portfoliích, ale je to jeden způsob, jak se chránit proti inflaci.

Prakticky lze toto portfolio vytvořit například pomocí těchto konkrétních titulů:

 • Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Investujte 30 % portfolia do fondu VTI, který se zaměřuje na akcie a velké americké společnosti.
 • Vanguard Real Estate ETF (VNQ): Vanguard Real Estate ETF: investujte 20 % portfolia do VNQ, který se zaměřuje na nemovitosti v USA.
 • Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): Investujte 15 % portfolia do fondu VEA, který se zaměřuje na akcie, EAFE a Large Cap.
 • iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): Investujte 5 % portfolia do fondu EEM, který se zaměřuje na akcie, rozvíjející se trhy a velké společnosti.
 • iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI): Investujte 15 % portfolia do TLT, který se zaměřuje na dluhopisy, USA a dlouhodobé dluhopisy.
 • iShares TIPS Bond ETF (TIP): Dluhopisový ETF s dluhopisy typu TIPS: Investujte 15 % portfolia do TIP, který se zaměřuje na dluhopisy, USA, All-Term.

3. Permanentní portfolio (Browne portfolio)

Dalším známým modelem portfolia je tzv. „Permanentní portfolio” (permanent portfolio), které vytvořil Harry Browne ve 70. a 80. letech 20. století. Tento model se zaměřuje na vytvoření “zabezpečeného” portfolia, které by mělo být odolné vůči různým ekonomickým cyklům: inflaci, deflaci, rostoucímu trhu a poklesu trhu. Toto portfolio je navrženo tak, aby bylo velmi stabilní a vyžadovalo minimální údržbu a rebalancování.

Permanentní portfolio má velmi jednoduchou strukturu, kde je kapitál rovnoměrně rozdělen mezi čtyři třídy aktiv – každou s alokací 25%:

 1. Akciové cenné papíry (25%): Investice do širokého akciového trhu pro růstový potenciál a ochranu proti inflaci.
 2. Dlouhodobé státní dluhopisy (25%): Protiopatření k akciovým trhům, poskytují příjem a ochranu v obdobích ekonomického poklesu a deflace.
 3. Hotovost nebo krátkodobé dluhopisy (25%): Likvidita a ochrana v obdobích recese a nejistoty na trzích.
 4. Drahé kovy, obvykle zlato (25%): Hedge proti inflaci a měnovým krizím, poskytuje stabilitu v časech geopolitických nejistot a finančních krizí.

Tento model má své příznivce pro jeho jednoduchost a obranný charakter, avšak také kritiky, kteří tvrdí, že může být příliš konzervativní, zejména v dobách dlouhodobého býčího trhu.

Závěr: Diverzifikace portfolia je základ investování

Diverzifikace je základním principem investičního řízení, který pomáhá snižovat riziko a stabilizovat výnosy v portfoliu tím, že rozkládá investice mezi různé typy aktiv, sektory, geografické oblasti nebo třeba investiční strategie. Místo výběru jediného aktiva nebo sektoru umožňuje diverzifikace investorům rozložit svá rizika a využít příležitostí v různých oblastech trhu.

Mezi nevýhody můžeme poté zařadit zejména situaci „přediverzifikování” portfolia, čímž se investor připraví o teoreticky vyšší výnosy, nebo také výběr nesprávných tříd jednotlivých aktiv. Obecně však lze říci, že je diverzifikace velmi moudrou strategií pro ochranu hodnoty vašeho portfolia v rámci dlouhodobého horizontu.

Diverzifikujte svá portfolia skrze investiční plány na platformě XTB

Často kladené otázky

Co je to diverzifikace portfolia?

Diverzifikace portfolia představuje strategii, která zahrnuje rozložení investic mezi různé třídy aktiv – nejlépe pak mezi takové, které spolu mají co možná největší zápornou korelaci. Může se jednat například o akcie a dluhopisy.

Jaké jsou hlavní výhody diverzifikace portfolia?

Mezi hlavní výhody patří zejména ochrana hodnoty portfolia proti výrazným propadům, expozice vůči různým třídám aktiv a zajištění si stabilnějších výnosů.

Může být diverzifikace portfolia i neprospěšná?

Ano, v případě příliš velké diverzifikace portfolia se může investor připravit o výnosy, kterých by jinak s menším počtem aktiv mohl dosáhnout. U některých aktiv je taktéž nutné počítat se zvýšením nákladů na jejich pořízení – např. fyzické nemovitosti, fyzické zlato apod.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 3

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img