Základy investování s doktorem – Co je to trh?

4.2
(5)
Dr. Matěj Široký
Dr. Matěj Široký
O investování jsem se začal prvně zajímat v roce 2013, kdy jsem si poprvé koupil akcie. Díky studiu filosofie jsem se dostal k otázkám politiky. Právě tento zájem o politické dění mě dovedl k pochopení toho, co se děje na finančních trzích. Své úvahy jsem publikoval v různých českých (Euro, Česká pozice, Ekonom, Hospodářské noviny, Novinky) i zahraničních médií. Rozumět světu financí a dokázat ho interpretovat je dnes klíčové pro pochopení nejen tohoto světa, ale i toho kolem nás. Dávat věci do souvislostí a analyzovat dění z více úhlů je mojí vášní. Ve volném čase se věnuji popularizování filosofie na YouTube kanálu Přátelé filosofie.


Často se nám stává, že přestože každý den používáme nějakou věc, nejsme schopní definovat její základní pojmy. Tohoto jevu si všiml už Platón ve svém dialogu Gorgias, když se ptal bojovníků a zkušených válečných veteránů na to, co je válka. Dostalo se mu jen kusých a popisných odpovědí. Obdobnou zkušenost bychom asi udělali s lidmi, kteří pravidelně kupují kryptoměny, akcie nebo jiné finanční nástroje, a položili jim jednoduchou otázku: Co je to trh? Každodenní používání finanční trhů automaticky neznamená jejich znalost.

Co je to trh?

Trh, ať už finanční nebo ten fyzický, na němž se nakupuje zelenina nebo maso, mají společné to, že jde o místo, kde dochází ke směně. V drtivé většině se jedná o směnu zboží nebo služeb za peníze. Právě používání peněz celý systém komplikuje, protože ty vyžadují vlastní finanční systém a organizaci, který předpokládá existenci státu. Obecná definice trhu se pak dá shrnout jako “mechanismus, jehož prostřednictvím se kupující a prodávající střetávají, aby určili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a prodá“. Podle toho, co se prodává a nakupuje, pak lze trhy různě dělit.

Z obecné definice vidíme, že trh má funkci cenotvorby. V ideálním případě je cena daná nabídkou a poptávkou. Záměrně říkám “ideálně”, protože právě tvoření cen pomocí trhu je dnes často napadáno. Stejně jako ve středověku je i v současnosti velmi ovlivnitelné a manipulovatelné. Cenu může ovlivnit například šeptanda, že bude letos špatná úroda určitého zboží nebo že nějaká banka má potíže s hotovostí. Mění se jen způsoby.

Dřív se šířily pomluvy při osobním setkání, dnes stačí sociální sítě. Reakce trhů jsou stále stejné a emotivní. Na jejich chod má vliv hodně faktorů. Jedním z nich je i cena peněz, což patří do domény centrálních bank. Jelikož každá měna má svoji vlastní cenu, vidíme, že fungování trhu, a hlavně cen, tím bude velmi ovlivněno. Pokud jste pravidelnými čtenáři Kryptomagazínu, zřejmě vás nebudou zajímat obecné vlastnosti trhů, ale jeden jejich partikulární druh – trhy finanční.

Co jsou to finanční trhy

Společná definice, kterou lze taktéž najít na české Wikipedii, říká, že finanční trhy jsou systém institucí a instrumentů zajišťující pohyb peněz a kapitálu ve všech formách mezi různými ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky.

Ekonom Oldřich Rejnuš ve své knize Finanční trhy upřesňuje poslání finančního trhu: je to « přemísťování peněz od přebytkových subjektů (které mají v dané době nadbytek) k subjektům deficitním (které si naopak přejí utratit více peněz, než jimiž disponují), a to především k těm, jež pro ně mají nejefektivnější využití ». 

Posláním finančních trhů má být alokace prostředků od subjektů, které peníze mají, k těm, jež je potřebují. Za správného fungování by finanční trhy měly “dodávat olej do ekonomické mašiny”. Toto jejich poslání by se mělo neustále připomínat, protože obchodníci s finančními nástroji se zaměřují jen na vlastní zisk a nevnímají, že finanční toky by měly především sloužit rozvoji ekonomiky a podnikání.

Info
Na finančních trzích můžete obchodovat spoustu aktiv. Mezi nejoblíbenější patří samozřejmě bitcoin, akcie, ETF, dluhopisy nebo komodity.

Investovat přebytky

Můžete namítat, že jsem idealista a že coby drobní investoři stejně nic neovlivníme. Nezbývá nám než doufat, že spadne pár drobečků ze stolu, kde hodují velcí hráči spekulující na ceny aktiv bez jakéhokoliv reálného základu. Do jisté míry je to pravda. Nemá cenu se nad fungováním finančních trhů rozčilovat, každý má samozřejmě možnost vůbec neobchodovat.

Kdo by však toužil po návratu klasické myšlenky finančních trhů, kdy jde hlavně o to dostat peníze do firem, které chtějí růst, může se zúčastnit různých IPO (Initial Public Offering). Jedná se o společnosti, které na burze začínají a provádějí svůj první úpis. Na pražské burze jich najdeme jak šafránu.

Vstup na burzu se totiž společnosti vyplatí, až když dosáhne velkých tržeb, protože čtvrtletní auditované výsledky jsou pro ni velkou zátěží. České firmy se tak snaží získat primárně prostředky u bank nebo nebankovních poskytovatelů půjček. Proto je mnohem zajímavější sledovat americké trhy, kde dochází ke vstupu na burzu docela často. Investor tak má prostor najít si dostatečně zajímavé společnosti napříč různými spektry.

Co je to burza?

Mluvili jsme o finančním trhu, ale většina lidí velmi často hovoří o burze nebo o burzovním trhu. Co tedy vlastně burza je? Velmi dobrou odpověď dává André Kostolany ve své výborné knize Kostolanyho burzovní seminář: „Burza je kapitálový trh, místo, kde lidé chtějí vložit své peníze do cenných papírů anebo z nich peníze zase dostat zpět“.

Kapitálový trh je jedním z typů finančních trhů, kde se obchoduje především s investičními nástroji a cennými papíry, tzn. akciemi. Vedle toho existují ještě peněžní trhy, kde se obchodují peníze a úvěry, či devizový trh, na němž se obchoduje s devizami. Tento trh se označuje jako Forex. Nakonec můžeme narazit ještě na komoditní trh, kde se obchodují drahé a průmyslové kovy, ropa a zemědělské produkty.

Závěr: Nabídka a poptávka, anebo kvalita cenných papírů

Trhy jsou místa, kde se setkávají nabídka s poptávkou, aby se vytvořila cena. Na základě toho existují dvě různé investiční školy. První je škola hodnotového investování, která tvrdí, že nezávisle na nabídce a poptávce existuje objektivní cena papírů, která se většinou stanoví na základě fundamentů firmy. Investor pak hledá kvalitní cenné papíry, které jsou podhodnocené.

Druhá škola vnímá nabídku a poptávku jako psychologickou záležitost. Na burze nerozhoduje kvalita cenných papírů, ale síla nabídky a poptávky, která je však principiálně ovlivněná emocemi a celkovou náladu na trzích. Investor by měl hlavně analyzovat a chápat pohnutky, které vedou většinu lidí k prodeji či nákupu cenných papírů.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

FAQ – často kladené otázky

Co je to trh?

Jde o mechanismus, jehož prostřednictvím se kupující a prodávající střetávají, aby určili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a prodá.

Co je to finanční trh?

Finanční trhy jsou systém institucí a instrumentů zajišťujících pohyb peněz a kapitálu ve všech formách mezi různými ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky.

Co je to burza?

Burza je kapitálový trh, místo, kde lidé vkládají své peníze do cenných papírů a nebo z nich peníze zase dostávají zpět.

Použitá literatura

  • SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1991.
  • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Praha: Grada, 2014.
  • KOSTOLANY, André. Kostolanyho burzovní seminář pro kapitálové investory a spekulanty. [Havlíčkův Brod]: Mirage, 2000.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.2 / 5. Počet hlasujících 5

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
3 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Jan H.

Vyborně shrnuto palec nahoru

Petr Hejlek
Hodnocení článku :
     

Krásně a srozumitelně napsáno, díky! Hned jsem si vzpomněl na školní léta 😉

Jan

Velmi poučné a zajimave

spot_img