Co je DCA strategie v investování? A jak to funguje?

4.4
(9)
Pavel Sýkora
Pavel Sýkora
Ahoj, jmenuji se Pavel Sýkora a jsem redaktorem a překladatem na volné noze. Kryptoměnám a finančním trhům se věnuji již nějakou tu řadu let. Tato technologie se za tuto dobu stala jedním z mých koníčků a v současné době ji proto chci poznávat více do hloubky a přenášet její myšlenky a hodnoty dále.

V tomto článku vám představíme DCA strategii. Dollar-Cost Averaging je jedna ze základních metod pro dlouhodobé investování. Vlastně se dá říct, že je i nejznámější. Sdělíme vám, jak tato strategie funguje, ukážeme její aplikaci na základě minulých dat či modelových příkladech a v neposlední řadě představíme její hlavní výhody a nevýhody. DCA strategie se hodí především začátečníkům, nicméně je vhodná i pro zkušenější investory s delším investičním horizontem.

DCA strategie

Jak funguje DCA strategie?

DCA strategie, neboli Dollar-Cost Averaging, umožňuje investorům rozložit své investice mezi delší časové období. Do českého jazyka by se dal její název přeložit jako strategie průměrování nákladů. To zní poměrně složitě, že. Princip je však velice jednoduchý – jedná se o provádění pravidelných nákupů (nebo prodejů v rámci shortování) daného aktiva. Tímto způsobem se vám nákupní (prodejní) cena zprůměruje a nestane se tak, že byste nakoupili přímo na cenovém vrcholu.

Pokud jste úplný začátečník ve světě investování, na okraj zde pouze zmíníme, že nákupy na vrcholu příliš provádět nechceme, jelikož kvůli tomu, že nakupujeme za draho (za vysokou cenu), značně se nám tím omezí naše budoucí potenciální zisky. Existuje zde také vyšší pravděpodobnost, že se vývoj ceny daného aktiva otočí a bude následovat její pokles. V tomto případě tak určitě nechceme nakupovat, jelikož je velká pravděpodobnost, že z hodnoty své investice po určité období pár procent ztratíme.

Nikdo však nedokáže určit přesný vrchol ani cenové dno, a proto je poměrně náročné nakupovat pouze v moment nejlevnějšího kurzu. Pokud vám někdo tvrdí opak, zcela jistě nemá pravdu a nejpravděpodobněji z vás chce vytáhnout peníze prostřednictvím jeho různých doporučení nebo zaručených tipů pro vaše investice.

Abychom se vrátili ke strategii DCA, jak již bylo řečeno výše, umožní nám rozložit své investice na určité časové období místo toho, abychom nakoupili za celý svůj kapitál v jeden moment. Ceny námi nakupovaného (prodávaného) aktiva se tak rozloží a zprůměrují se, tudíž nikdy nenakoupíme pouze za draho nebo pouze za levno.

Nakupovat tak lze s menšími částkami každý týden, měsíc, tři měsíc nebo třeba půl roku v dlouhodobém měřítku. Nejčastěji se však setkáte s použitím DCA strategie v rámci týdnů nebo měsíců.

Příklady DCA strategie na základě minulých dat

V této kapitole uvedeme 2 příklady, na kterých si budeme moci představit, proč a jakým způsobem způsobem DCA strategie funguje.

Příklad 1 – Nakoupit v jeden moment vs. rozložit své nákupy

Začneme jednodušším příkladem. Bude se jednat o jednoduché porovnání mezi 2 osobami – první investor nakoupí za celou svou sumu v jeden moment, druhý naopak rozloží svůj kapitál mezi 5 pravidelných nákupů.

Pro náš modelový příklad použijeme následující tabulku s vývojem ceny akcie:

ČasNákupní cena (Kč/akcie)
začátek (1. měsíc)100
2. měsíc120
3. měsíc60
4. měsíc90
5. měsíc105

Investor 1 nakupuje za 1 000 Kč v první den sledovaného období. Jeho nákupní cena je tedy 100 Kč/akcii. Vlastní tedy 10 akcií.

Investor 2 nakupuje první den a každý následující měsíc. Provádí celkem 5 nákupů (každý tedy za 200 Kč). Následně vypočteme průměr nákupní ceny jeho akcií – (100+125+60+90+105)/5 = 95 Kč/akcii. Celkově tedy vlastní 10,5 akcií.

Vyšlo nám, že v tomto případě, kdy se vývoj ceny příliš nevydařil, investor 2 nakoupil ve svých rozložených nákupech akcie za mírně nižší cenu. Díky tomu má nyní více akcií, což mu přináší vyšší potenciální zhodnocení při následném vzestupu ceny. Jelikož prováděl opakované nákupy, dokázal taktéž omezit vliv náhlých propadů na hodnotu své investice.

Nutno podotknout, že DCA strategie si neklade za cíl poskytovat maximální zisky. Proto bychom v některých situacích našli případ, kdy by jednorázový počáteční nákup přinesl vyšší zhodnocení než provádění pravidelných nákupů. Využití DCA strategie nám však poskytne mnohem větší bezpečí, jelikož minimalizuje nákupy na cenových vrcholech a naopak poskytuje prostor pro nákupy během cenových propadů.

Příklad 2 – Studie Tiffany, Brittany a Sarah

Druhý příklad je již o něco málo zajímavější a ne mnoho investorů je s ním v současné době seznámeno. Vypracoval jej Jeremy Schneider v rámci studie zaměřené na investování a časování trhu. Pojďme si jej představit.

Jedná se o příběh 3 kamarádek – Tiffany, Brittany a Sáry, které investují do indexového fondu S&P 500 po dobu 40 let (od roku 1982 po rok 2022). Po tuto dobu zaznamenal index S&P 500 celkem 5 výraznější poklesů (viz. obrázek).

Všechny 3 kamarádky šetřily 200 dolarů za měsíc po dobu 40 let. Celkem tedy ušetřily 96 000 dolarů. Tyto peníze však postupně investovaly, nicméně každá z nich na základě její investiční strategie získala po těchto 40 letech jinou částku.

Tiffany, Brittany i Sára si byly vědomy hodnoty, která spočívá v dlouhodobém držení akcií. Nikdy tak své investice neprodaly a dividendy hned reinvestovaly.

Tiffany

Tiffany během svého investování nakupovala v nejhorší možné okamžiky. Jinými slovy, nakoupila během těchto 5 propadů na těch nejvyšších vrcholech. Vždy tak viděla svou investici, jak druhý den ztrácí strmě na hodnotě. Před každým nákupem ležely její peníze na 3% spořícím účtu. Pro připomenutí, jako žádná z kamarádek ale nikdy neprodala.

I když nakoupila Tiffany v nejhorší možné momenty, na konci těchto 40 let svého investování měla její investice hodnotu 764 020 dolarů.

Brittany

Brittany naopak skvěle odhadla trh a nakupovala v nejlepší možné momenty. Podobně jako Tiffany také držela své peníze na 3% spořícím účtu, nicméně jakmile přišel ten nejlepší okamžik v každém z pěti propadů (cenové dno), nakoupila.

Po uplynutí 40 let pak viděla ve svém portfoliu hodnotu 1 128 332 dolarů.

Sára

Poslední ze tří kamarádek Sára se rozhodla, že se nebude zaměřovat na časování trhu, ale bude investovat své prostředky pravidelně bez ohledu na cenu. Její peníze tak nenechávala na výše zmíněném spořícím účtu, nicméně svých ušetřených 200 dolarů každý měsíc ihned investovala.

Jakmile se po 40 letech podívala na své investiční portfolio, uviděla nečekanou částku. Hodnota jejích investic dosahovala totiž částky 1 366 329 dolarů. Získala tak dokonce více než Brittany, která nakupovala v nejlepší možné okamžiky.

Co si z tohoto příkladu odnést?

  • V případě, že byste nakoupili v nejhorší možné okamžiky, ale svou investici nikdy neprodali, stále byste získali velice zajímavé zhodnocení.
  • Vyčkávání a časování trhu vám nepřinese tolik ovoce jako dlouhodobé pravidelné nakupování.
  • Důležité je taktéž zmínit fakt, že tyto kamarádky nikdy neprodali. Pokud by tomu tak bylo, hodnota jejich investic by vůbec nemusela být takto vysoká nebo by byla dokonce v mínusu.

Kdo by si chtěl tuto studii prohlédnout v plné verzi, může navštívit tuto stránku (v anglickém jazyce).

Na jakých trzích DCA strategii používat?

DCA strategie je teoreticka použitelná u jakéhokoliv investičního aktiva. Jak již bylo zmíněno výše, postupné pravidelné nákupy vás tak mohou ochránit před prudkými cenovými propady, které mohou nastat kdykoliv a u čehokoliv, a stejně tak vám pomohou budovat si hodnotu svého portfolia. Některé trhy jsou však pro DCA strategii vhodnější než jiné.

Princip fungování DCA strategie vychází ze zaměření na dlouhodobější horizont. Její nejlepší uplatnění tak naleznete u aktiv, která již mají nějakou historii a můžete tak počítat s růstem jejich ceny i do budoucna. Obecně se častokrát využívá u investic do akcií, ETF, komodit, dluhopisů či v současné době i kryptoměn (bitcoin, ethereum, BNB, litecoin, ripple).

U novějších a rizikovějších projektů nebo naopak u nepříliš volatilních aktiv se pak DCA strategie příliš efektivně používat nedá. U rizikových projektů platí, že i když si investice tímto způsobem rozprostřete na pravidelné nákupy, nikdy nevíte, zda cena těchto aktiv nemůže jít na nulu v případě jejich neúspěchu. Do těchto projektů je obecně doporučováno investovat pouze menší částky, které si můžete dovolit ztratit. U příliš bezpečných aktiv byste si pak využitím DCA strategie mohli omezit váš celkový výnos.

výhody dca strategie

Výhody DCA strategie

DCA strategie poskytuje hned několik výhod, se kterými se budete moci při její implementaci setkat.

Snižuje emoční stres

Investoři, již by mohli během vkládání svých financí na trhy zažívat negativní emoce, mohou tento emoční stres snížit pomocí využití DCA strategie. Díky tomu, že investují postupně (a dá se říci i bezpečněji) menší částky, se tak nebudou muset strachovat o veškeré své peníze, které by ve druhém případě investovali všechny naráz.

Vyhýbá se špatnému načasování

Nikdo nedokáže předpovědět a říci, který moment na trhu je pro investování nejlepší a který nejhorší. Tyto okamžiky jsme schopni zachytit až zpětně. Nestane se vám tak, že byste jako Brittany investovali větší částku v ty nejhorší momenty, po kterých následující den trh o desítky procent klesl na ceně.

Lze díky ní bezpečněji nakupovat během recesí

Tento bod je podobný tomu předchozímu. Během poklesů či recesí nelze příliš přesně odhadnout jejich dno. Díky postupnému investování lze tak provádět menší nákupy během recesí a jakmile se následně trh začne zotavovat, budete mít nakoupeno za předchozí nízké ceny.

Dostupnější pro většinu retailových investorů

Menší investoři či obchodníci častokrát nemají k dispozici finance ve větších částkách. Ze svého měsíčního přijmu si tak lze odkládat menší částky a ty následně s využitím pravidelného nakupování investovat.

nevýhody dca strategie

Nevýhody DCA strategie

Používání DCA strategie může přinášet i své nevýhody, které si na následujících odstavcích popíšeme.

Omezování potenciálních výnosů

Pokud používáte DCA strategii na rostoucích trzích, je pravděpodobné, že si jejím využíváním snižujete své budoucí potenciální zisky. V případě, že byste totiž na začátku růstu nakoupili za vyšší částku, mohli byste pak během růstu ceny sledovat zelená procenta z vaší celé investice. Pokud investujete postupně, nakupujete postupně i za čím dál vyšší ceny. Nikdo však nedokáže budoucí růst přesně určit, takže tato nevýhoda nastává opravdu pouze v případě, že dané aktivum bude v budoucnu růst.

Můžete zaplatit více na poplatcích

Kvůli tomu, že místo pár nákupů za rok provádíte transakce například každý týden nebo měsíc, můžete zaplatit více na poplatcích u svého brokera. Zjistěte si tedy, jaké poplatky váš broker účtuje a zda na nich nezaplatíte až příliš vysokou částku.

Kolik investovat v pravidelných nákupech?

Jakou částku pravidelně investovat záleží na každém investoru individuálně. Některým investorům vyhovuje investovat spíše nižší částky, jiní naopak preferují pravidelné vyšší nákupy, nicméně provádí objednávky s nižší frekvencí. Co se právě frekvence týče, nejčastěji se setkáte s týdenními nebo měsíčními nákupy, nicméně naleznou se i tací, kteří investují čtvrtletně, pololetně nebo ročně. U ročních nákupů je poté nutné si stanovit opravdu delší časový horizont, aby mělo využití DCA strategie smysl.

Závěr – DCA strategie

DCA strategie poskytuje skvělou možnost, jak dlouhodobě investovat do vámi vybraného aktiva a přitom bezpečně rozprostřít své investice. Vyhnete se tak špatnému načasování v případě nečekaných propadů na trhu. Jak jsme si mohli představit na případu tří kamarádek, nejlépe ze svých investic vyšla poslední Sára, která využila strategii pravidelných nákupů během svých čtyřiceti let investování.

Díky této strategii tak můžete bezpečněji nakupovat během ekonomických recesí a ekonomických krizí a budovat si tak své portfolio. Mezi nevýhody bychom pak mohli zařadit možné omezení potenciálních zisků. Tak či onak se jedná o solidní investiční strategii, kterou mohou využívat všichni, kdo se nevěnují naplno krátkodobějšímu obchodování a zajímají se spíše o dlouhodobější zhodnocení svých financí.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Často kladené otázky

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”@id”:”https://kryptomagazin.cz/dca-strategie/”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Co je to DCA strategie?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Jedná se o investiční strategii, která umožňuje rozložit vaše investice mezi pravidelné nákupy. Díky tomu snížíte riziko špatného načasování vaší investice a zprůměrujete nákupní ceny daného aktiva.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Jak mohu DCA strategii využít u kryptoměn?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Mnoho směnáren či burz nabízí pravidelné nákupy kryptoměn. Stačí si tak zvolit interval, ve kterém budete kryptoměny nakupovat, a nákupní částku. Poté stačí už jen sledovat, jak vám vaše vybraná kryptoměna přibývá ve vaší <a href=\”https://kryptomagazin.cz/co-je-bitcoinova-penezenka-ktera-je-ta-nejlepsi/\” target=\”_blank\” rel=\”noreferrer noopener\”>krypto peněžence</a>.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Jaká jsou rizika DCA strategie?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Jelikož se DCA strategie řadí mezi bezpečné a jedny ze základních investičních strategií, rizik se zde oproti krátkodobějšímu obchodování mnoho nenachází. Můžete se však setkat s potenciálně nižším výnosem nebo s vyššími poplatky – z důvodu většího množství opakovaných nakupů. Jejich výše a typ však závisí na dané směnárně nebo burze, tudíž je vhodné si je dopředu prostudovat.”}}]}

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hlasujících 9

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img