Co je to short interest u akcií a proč je důležitý?

5
(2)
Pavel Sýkora
Pavel Sýkora
Ahoj, jmenuji se Pavel Sýkora a jsem redaktorem a překladatem na volné noze. Kryptoměnám a finančním trhům se věnuji již nějakou tu řadu let. Tato technologie se za tuto dobu stala jedním z mých koníčků a v současné době ji proto chci poznávat více do hloubky a přenášet její myšlenky a hodnoty dále.

Short interest může být při obchodování poměrně významným ukazatelem, který vám dokáže přinést náhled do sentimentu trhu s akciemi dané společnosti. V tomto článku si tento parametr představíme a sdělíme si, co to vlastně je, jak jej lze využít k vašemu obchodování a jaká jsou jeho limity či rizika. Pojďme na to.

Co je to short interest?

Při obchodování lze obecně otevírat dlouhé i krátké pozice (long a short). Short interest pak označuje množství akcií dané společnosti, které jsou momentálně zapůjčeny k prodeji nakrátko (short selling), ale ještě nebyly zpětně odkoupeny nebo uzavřeny (jinými slovy, že shortové pozice obchodníků ještě nebyly uzavřeny). Tento ukazatel se často používá k posouzení tržního sentimentu ohledně dané akcie nebo trhu jako celku.

Tento ukazatel se obvykle vypočítává na konci každého obchodního měsíce a je vyjádřen jako absolutní číslo nebo jako procento z celkového množství akcií dostupných k obchodování (float). Procentuální vyjádření je poté vypočítáno jako podíl shortovaných akcií vůči celkovému počtu volně obchodovatelných akcií a bývá častější než absolutní číslo.

Při prodeji nakrátko si investor zapůjčí akcie, které nevlastní, s očekáváním, že jejich cena klesne. Tyto akcie poté prodá na otevřeném trhu. Pokud cena skutečně klesne, investor může tyto akcie odkoupit za nižší cenu, vrátit je vypůjčiteli (brokerské společnosti) a ponechat si rozdíl jako zisk. Pokud však cena akcií stoupne, investor bude muset akcie odkoupit za vyšší cenu a tím tak prodělá.

Shortovat akcie je tak vhodné spíše pro pokročilejší obchodníky nebo zkrátka osoby, které mají s trhy již nějakou zkušenost, jelikož může být poměrně náročné odhadnout správný vývoj trhu (to platí však i pro vstup do nákupní, tedy longové pozice).

Co short interest signalizuje?

Hodnota short interestu nám může poskytnout obrázek o sentimentu trhu s danými akciemi. Co nám tedy vysoké číslo nebo procento short interestu sděluje?

 • Vysoký short interest může naznačovat, že velká část investorů očekává pokles ceny akcie a přiklání se spíše k medvědímu scénáři.
 • Nízký short interest pak představuje opak, tedy velká část investorů nebo obchodníků očekává růst ceny a vstupuje tedy do nákupní (longové) pozice.
Info
Short interest si můžete dohledat na mnoha různých statistických stránkách a screenerech. K dispozici je třeba na Yahoo Finance, kde stačí u vybrané společnosti přejít do záložky „Statistics” a následně v pravém sloupečku vyhledat kolonku „Share statistics”. Zde následně naleznete jak parametry „Shares Short”, tedy celkový počet akcií držených nakrátko, nebo „Short % of Float”, což představuje právě procentuální vyjádření short interestu.

Pokud budete reporty a ukazatel short interestu sledovat, můžete si včas všimnout potenciálního obrácení trendu nebo celého sentimentu. Pokud například short interest o hodnotě 10 % vzroste během následujícího měsíce na 20 %, může se jednat o varovný signál, který může představovat negativní očekávání vývoje ceny akcií sledované společnosti a právě výše uvedenou změnu trendu směrem dolů. Tento signál však nemusí znamenat obrácení trendu ze sta procent – pouze sděluje, že více investorů či obchodníků začíná sázet pokles na nižší cenové hladiny.

Jak využít short interest?

Obchodníci mohou short interest využít za účelem následujících možností:

 1. Identifikace potenciálního short squeeze: Vysoký short interest může naznačovat potenciální short squeeze, což je situace, kdy cena akcie prudce stoupá kvůli nutnosti short sellerů rychle odkoupit akcie za vyšší cenu, aby alespoň z části minimalizovali své ztráty. Toto může vést k ještě vyššímu nárůstu ceny akcií.
 2. Tržní sentiment: Short interest může sloužit jako indikátor tržního sentimentu vůči dané společnosti. Vysoký short interest může signalizovat pesimismus na trhu, zatímco nízký short interest může naznačovat optimistický pohled investorů.
 3. Kontrariánská strategie: Někteří investoři používají short interest jako kontrariánský indikátor. Pokud je short interest vysoký, mohou se rozhodnout nakoupit s předpokladem, že trh může být příliš pesimistický a cena akcií se může obrátit.
 4. Analýza rizika: Investoři mohou short interest použít k posouzení rizika spojeného s investicí do dané akcie. Vysoký short interest může naznačovat vyšší volatilitu a potenciální nejistotu ohledně budoucího vývoje společnosti.
 5. Sledování trendů: Sledování změn v short interestu může pomoci identifikovat změny v tržním sentimentu nebo zájmu o danou akci. Obchodníkům tak může pomoci v určování nadcházejících trendů, kterých mohou následně využívat.

Obecně se však doporučuje využívat více indikátorů najednou, abyste svůj předpoklad o budoucím vývoji založili na více faktech a ukazatelích. Používat proto pouze jeden indikátor může být rizikové a mnoho obchodníků se tomu přirozeně vyhýbá.

Jaké jsou limity short interest?

Každý ukazatel zahrnuje zpravidla i určité limity, na které je třeba dávat při jeho využívání pozor, respektive je dobré o nich vědět. Je to právě i tento důvod, díky kterému se obchodníci často uchylují k více indikátorům – každý z nich je limitován svým vlastním způsobem, takže zde vzniká prostor pro přesnější finální syntézu jednotlivých dat. Pojďme si nyní představit limity short interestu, které je třeba brát v úvahu.

 1. Zpožděná data: Informace o short interestu jsou obvykle zveřejňovány s určitým zpožděním (měsíčně), což znamená, že aktuální tržní situace se již může lišit od posledních dostupných dat. To může způsobit, že analýza nebude plně přesná či aktuální.
 2. Neschopnost předpovídat cenu akcií: Vysoký short interest sám o sobě nezaručuje, že dojde k růstu ceny akcie kvůli short squeeze nebo dalšímu cenovému poklesu.
 3. Nespecifikuje důvod shortování: Short interest neodhaluje důvod, proč investoři shortují danou akcii. Může to být kvůli očekávání poklesu z důvodu základních fundamentů společnosti, nebo jen krátkodobé spekulace. Bez hlubší analýzy je obtížné určit samotnou motivaci za shortováním akcií.
 4. Vliv na volatilitu: Akcie s vysokým short interestem mohou být náchylnější k vyšší volatilitě, což pochopitelně zvyšuje riziko neúspěšného obchodu. Rychlé pohyby cen mohou být způsobeny jak fundamentálními změnami, tak technickými faktory, jako je pokrytí short pozic.
 5. Manipulace a falešné signály: Někteří obchodníci mohou používat short interest k manipulaci tržního vnímání. Například, pokusy o vyvolání short squeeze mohou vést k umělému nafukování ceny akcií, což nemusí odrážet skutečnou hodnotu společnosti.

Co znamená short squeeze?

Výrazně vysoký short interest může vést k tzv. short squeeze. Ten představuje situaci, kdy cena akcie rychle stoupá kvůli nucenému odkupování akcií prodejci nakrátko (short sellery), kteří se snaží omezit své ztráty.

Ke short squeeze nemusí docházet pouze kvůli vysokému short interestu, ale také při pozitivnímu impulsu, který má za následek růst akcií, nebo třeba panickému prodávání ze strany short sellerů. To může růst ceny akcie taktéž nastartovat.

Porovnání short interest a poměru put/call

Poměr put/call je další ukazatel, který představuje poměr mezi objemem obchodovaných put opcí (což jsou sázky na pokles cen) a call opcí (což jsou sázky na nárůst cen) na trhu s opcemi. Tento poměr se používá k posouzení tržního sentimentu a očekávání investorů týkajících se budoucího směřování trhu nebo konkrétních akcií. Vyšší poměr put/call obvykle signalizuje pesimistický sentiment, zatímco nižší poměr naznačuje optimistický sentiment.

Short interest a poměr put/call lze tak porovnat společně, čímž docílí obchodník či investor bližšího a informovanějšího náhledu na celkový tržní sentiment. Oproti short interestu lze taktéž poměr put/call sledovat v reálném čase nebo s minimálním zpožděním.

Závěr

Short interest se řadí mezi často využívané indikátory, které mohou obchodníkům přinést obrázek o (téměř) aktuálním sentimentu na trhu. Jeho hodnota nám říká, kolik akcií nebo procent akcií z celkové nabídky akcií se aktuálně nachází v neuzavřených shortových pozicích. Nárůst hodnoty short interestu často značí, že se investoři začínají přiklánět spíše k medvědímu scénáři vývoje ceny. Společně s dalšími indikátory se tak může jednat o jeden ze základních datových zdrojů každého obchodníka nebo investora.

Prozkoumejte akcie na platformě XTB

Často kladené otázky

Kde naleznu statistiky short interestu pro akcie?

Short interest lze nalézt na screeningových a statistických platformách jako Yahoo Finance, MarketWatch či TradingView.

Co je vysoký short interest?

Short interest ve výši 20 % je možné označit jako vysokou hodnotu tohoto ukazatele. To může mít za následek obrat trendu nebo pokračování trendu medvědího.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 2

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img