Základy investování s doktorem – Tržní kapitalizace

5
(4)
Dr. Matěj Široký
Dr. Matěj Široký
O investování jsem se začal prvně zajímat v roce 2013, kdy jsem si poprvé koupil akcie. Díky studiu filosofie jsem se dostal k otázkám politiky. Právě tento zájem o politické dění mě dovedl k pochopení toho, co se děje na finančních trzích. Své úvahy jsem publikoval v různých českých (Euro, Česká pozice, Ekonom, Hospodářské noviny, Novinky) i zahraničních médií. Rozumět světu financí a dokázat ho interpretovat je dnes klíčové pro pochopení nejen tohoto světa, ale i toho kolem nás. Dávat věci do souvislostí a analyzovat dění z více úhlů je mojí vášní. Ve volném čase se věnuji popularizování filosofie na YouTube kanálu Přátelé filosofie.

Pro hodnotové investování je základním problémem stanovit pravou hodnotu podniku. Prvním důležitým indikátorem je tržní kapitalizace (Market Capitalization). Hned v úvodu však upozorněme na to, že tato charakteristika je často velmi zavádějící, protože přímo souvisí s ohodnocením firmy na akciových trzích. Pokud je akcie nadhodnocená, bude taková i její tržní kapitalizace. Stejně jako může být cena akcií značně volatilní, platí to i o tržní kapitalizaci, a proto bychom jí neměli přikládat zase tak velký význam. K čemu tedy potom je? Tržní kapitalizace nám umožní diverzifikovat riziko, což je v dnešní nejisté době velmi důležité.

Co je tržní kapitalizace?

Tržní kapitalizace ukazuje velikost společnosti. Její stanovení je až dětinsky prosté: celkový počet akcií se vynásobí aktuální cenou jedné akcie na burze. Společnost, která má jeden milion akcií, přičemž jedna akcie se prodává na burze za jeden americký dolar, má tržní kapitalizaci jeden milion dolarů. Tato hodnota se pak používá pro různé žebříčky. V době psaní článku bylo pořadí Top 3 největších tržních kapitalizací následující: 1. Apple, 2. Microsoft, 3. Aramco.

Pro českého a posléze evropského investora se v tržní kapitalizaci skrývá ještě jedna záludnost. Nejčastěji se uvádí v amerických dolarech, avšak pokud je daná firma kótována v jiné měně, má na její ocenění zásadní vliv kurz vůči dolaru. Ten může mít na tyto firmy fatální dopad, když jim poklesne, nebo stoupne tržní kapitalizace tak, že se změní jejich hodnocení (hodnocení společností si rozebereme později).

Jaká je skutečná tržní cena firmy?

Výpočet tržní kapitalizace by se mohl jevit jako efektivní nástroj na ocenění firmy. Jenomže má hned několik háčků. Zde uveďme jako příklad jeden z nich. Existuje množství společností, které nemají všechny své akcie volně obchodovatelné na burze. Často jsme v situaci, kdy velký nebo zásadní podíl patří státu nebo jinému velkému hráči. Jeho chování tak v zásadě ovlivňuje mnohem více, než je jeho současná tržní kapitalizace.

Dobrý příkladem je energetická firma ČEZ, kde stát drží 70 %. Pokud by se rozhodl prodat, nebo naopak navýšit svůj podíl, zvedlo by to, anebo snížilo tržní kapitalizaci celé firmy, aniž by se reálně cokoliv změnilo ve fundamentech či sentimentech trhu. Tržní kapitalizace není tedy určená, jak by to v ideálním případě mělo být, neviditelnou rukou na burzovním trhu, ale nastavením politiky majoritního hráče.

Tržní kapitalizace a akcionářská struktura

To platí i v případě, kdy má firma většinu svých akcií obchodovatelných na burze, přičemž velké podíly vlastní velké hedgeové fondy nebo investiční skupiny. Jakmile začne některý z těchto velkých vlastníků prodávat, pro danou společnost se často jedná o špatný signál. V každém případě akcie, kterých se ve velkém zbavuje někdo jako BlackRock nebo jiný velký investiční fond, bude tímto rozhodnutím ovlivněna. Cena akcií spadne a tím pádem i tržní kapitalizace celé firmy.

Při sledování tržní kapitalizace firmy, která nás zajímá pro nákup, měli bychom věnovat pozornost i tomu, jaká je akcionářská struktura. To je velmi důležité. Ukazuje jednak, jaký druh fondů a akcionářů je na firmě zainteresovaný. Důležité je také vědět, jak velká je spoluúčast státu, protože státní firmy mají často tendenci neřídit se pravidly kapitalistického trhu, spoléhat na stát a zapomínat na minoritní akcionáře.

Investor by měl být velmi opatrný při nákupu akcií firem, u nichž jeden vlastník drží více jak nadpoloviční většinu. Oproti tomu společnosti s velkou účastí drobných akcionářů jsou řízeny v jejich zájmu. Je možné je nakoupit a držet několik let, nejlépe až do smrti. Typickým příkladem je francouzský Air Liquide, kde 33 % akcionářů tvoří malí hráči.

Jak diverzifikovat portfolio podle tržní kapitalizace?

Stanovení tržní kapitalizace nám umožní klasifikovat velikost firmy. Rozpětí jde od tzv. Large-Cap Stocks až po Micro-Cap Stock. Pojďme si nyní dané druhy blíže popsat.

1. Mega společnosti (Large-Cap Stocks)

Mega společnosti jsou takové, jejich tržní kapitalizace přesahuje 10 miliard dolarů. Jsou to prakticky všechny ty, které jsou zastoupené v předních indexech jako například v prestižním Dow Jones indexu složeném z 30 amerických společností. Nejmenší z nich Walgreens Boots má tržní kapitalizaci přes 31 miliard dolarů.

Tyto společnosti charakterizuje skutečnost, že většinou existují již velmi dlouho. Aby podnik dosáhl tržní kapitalizace deseti miliard dolarů, musí urazit dlouhou cestu. To dává těmto firmám značnou stabilitu.

Většina z nich vyplácí dividendu a snaží se ji zvyšovat. Tyto společnosti jsou ideální pro dlouhodobé investory, kteří chtějí každý rok přikoupit několik akcií do svého portfolia na důchod. Tyto společnosti by měly být taktéž odolné vůči volatilitě na burze, avšak za svoji stabilitu platí daň v podobě nižšího ročního růstu. Jejich nákupem nelze očekávat výdělek ve výši desítek procent ročně, ale spíš jen několik procent plus dvě tři procenta na dividendě. Samozřejmě existují výjimky jako akcie Tesly, která patří mezi TOP 10 největších společností a jež od začátku letošního roku vzrostla o neuvěřitelných 70 %.

V Česku do této skupiny můžeme zařadit pouze ČEZ, jehož burzovní kapitalizace dosahuje 24 miliard dolarů.

2. Střední kapitalizace Mid Caps 2 až 10 miliard dolarů

Tyto společnosti jsou považovány za o něco rizikovější než ty velké. Většinou se vyskytují v odvětvích s větším potenciálem růstu. V USA platí, že většina společností typu Mid Caps touží vyrůst mezi elitní skupinu s kapitalizací vyšší než 10 miliard. Proto šetří na dividendě a snaží se zvětšovat svoji tržní kapitalizaci. Také tyto firmy jsou všeobecně známé, patří sem například Puma, výrobce alkoholických nápojů Remy Cointreau, Skanska anebo naše Komerční banka.

3. Akcie s malou tržní kapitalizací Small-Cap Stocks

Mají tržní kapitalizaci od 300 milionů až po 2 miliardy dolarů. Tyto společnosti působí na trhu většinou kratší dobu. Jsou mnohem volatilnější a objevují se u nich problémy s likviditou, tzn., že nakoupit nebo prodat větší balík těchto akcií může být komplikovanější a investor by se měl připravit, že to může trvat delší dobu. Tyto akcie jsou již velmi nachýlené na to, pokud se jich některý z větších podílníků začne zbavovat, anebo přikupovat.

Akcie můžou během pár dní vyskočit o pár desítek procent. To je hlavní důvod k jejich nákupu. Investor musí prokázat zkušenost s výběrem těchto společností. Obecně se informace shánějí hůře. Akcie je pokryta jen několika analytiky a tím pádem může být jejich názor zavádějící. Je-li však investor zkušený či danou firmu znát, může jít o velmi zajímavou investici.

4. Malé společnosti Micro-Cap Stocks

Jedná se o společnosti s tržní kapitalizací nižší než 300 milionů dolarů. Často právě vstoupily na trh anebo jsou to startupy. Jde o velmi rizikové investice, protože tyto společnosti nemají žádnou nebo velmi malou historii a často nemají ani žádné velké tržby. Nákup takových akcií je velmi odvážným krokem. Znalosti ohledně fundamentů jsou většinou k ničemu. Investor musí dobře znát produkt nebo službu, kterou firma nabízí, a odhadnout, zda je po ní poptávka. U těchto společností existuje i nemalé riziko krachu, kdy investor může přijít o všechny peníze. Pokud se ale na druhou stranu investice povede, může očekávat zhodnocení řádově ve stovkách procent.

Závěr: Tržní kapitalizace není absolutní ukazatel

Z hlediska rizik platí, že malé společnosti citlivěji reagují na dění na trzích. Vyplatí se je kupovat v době všeobecného hospodářského růstu. Naopak platí, že v dobách nejistých se budou investoři snažit vyhledávat velké společnosti, které působí v rozbouřených dobách jako přístavy pro hotovost. Tato pravidla však nesmí čtenář považovat za absolutně platné zákony.

I velké společnosti s obrovskou tržní kapitalizací mohou postupem času přijít o svoji tržní kapitalizaci až k úplnému zániku. Dobrým příkladem jsou Kodaq, Nokia, BlackBurry nebo Alcatel. Ztráta konkurenceschopnosti ohrožuje všechny firmy, malé i velké. Proto si vybírejte společnosti, jejichž služby a produkty sami považujete za dobré.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 4

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img