Co jsou akcie? Jaká jsou jejich specifika?

5
(4)

Zprávy a souhrny

Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu ve slavných dílech autorů jako jsou Adam Smith, David Ricardo a John Keynes. Více jak čtyři roky se věnuji technické analýze kapitálových trhů, k čemuž jsem později začal komplementárně využívat fundamentální analýzu. Zaobírám se makroekonomii, a především měnovou politikou. Jedná se totiž o zásadní disciplíny, které jsou třeba pro pochopení celého kontextu finančního trhu. Na všechna zmíněná témata už roky pravidelně publikuji. Především se snažím své čtenáře v těchto okruzích vzdělávat a poskytnout jim ucelenou myšlenkovou mapu, jak nad celým finančním světem přemýšlet. Osobně totiž preferuji komplexní znalostní základ, díky kterému může každý účastník trhu minimalizovat případná rizika.

Akcie jsou zařazeny mezi klasické investiční cenné papíry, kam mimo jiné patří i dluhopisy. Když se v obecné rovině bavíme o tomto instrumentu, myslíme tím podnikové akcie. A když si tyto podnikové akcie koupíte, jedná se o majetkový vstup do daného podniku. A s tím souvisí i nabytí práv jakožto společníka, který právě vyplývá ze zakoupeného cenného papíru v podobě akcie.

Druhy inflace – jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Co jsou akcie a k čemu slouží?

Podnikové akcie jsou emitovány s cílem zajistit emitentovi (akciová společnost) nutné peněžní prostředky, které firma použije na samotný chod byznysu. K jejich prodeji dochází na primárním trhu, tedy ihned po emisi akcií. Určitě doporučuji si problematiku primárního a sekundárního trhu nastudovat. Všiml jsem si totiž, že různí rádoby odborníci vlastně nevědí, co uvedené pojmy znamenají. Nebo je mylně zaměňují. Jestli chcete na kapitálových trzích zůstat, je to znalostní základ.

Akcie oplývají oproti dluhopisům obrovskou výhodou. Peněžní prostředky, které firma jejich prodejem nabyde, nemusí následně vracet. Zas určitou nevýhodu můžeme spatřovat v tom, že podnik nemůže akcie emitovat, jak se mu zachce. Stávající akcionáři logicky nejsou nadšeni z toho, když akciová společnost začne ředit trh novou emisí. Proč? Protože to snižuje kapitálový výnos akcie.

Když proto firma potřebuje nové peněžní prostředky, raději si půjčí. Buď formou úvěru, nebo emituje dluhopisy. I pro samotnou firmu není moc dobré trh ředit, protože silné tituly se těší mnohem většího zájmu potenciálních investorů.

Akcie vs. dluhopisy
Akcie vs. dluhopisy. Zdroj: longtermtrends.com

Kromě toho se kalkuluje s tím, že si firma určitou část emise nechá i pro sebe. To je pro ně velmi výhodné, protože z dlouhodobého hlediska jsou tyto cenné papíry mnohem výnosnější. Jak i napovídá přiložený graf, akcie z dlouhodobější perspektivy dluhopisy doslova válcují.

Proto jsou natolik oblíbené. Kromě běžného výnosu formou dividendy totiž přináší vidinu zmiňovaného kapitálového výnosu. Leč málokterý akciový titul nese solidní kapitálový výnos a zároveň dobrou dividendu. Většinou si musíte vybrat. Jestli preferujete slušnou a jistou dividendu, nebo více zariskujete a zvolíte titul, který je spíše o těch kapitálových výnosech – růstové vs. hodnotové akcie.

Futures kontrakt – Co to je?

Základní druhy akcie

Jak to u cenných papírů bývá, můžete narazit na mnoho odlišných druhů tohoto investičního instrumentu. Samozřejmě se liší vlastnostmi, mezi které patří různé druhy práv jejich držitelů. Ve všeobecnosti jsou rozlišovány na dva druhy. Konkrétně na kmenové a prioritní akcie.

V případě držby kmenového typu, má podílník právo se účastnit valných hromad akciové společnosti a předkládat na nich návrhy. Taktéž lze při hlasování uplatnit počet hlasů, které souvisí s počtem cenných papírů. Jednoduše řečeno, čím více papírů máte, s tím více hlasů disponujete.

Hlavně máte právo na odpovídající podíl ze zisku, který všichni známe pod pojmem dividenda. A v poslední řadě má akcionář právo i na podíl z likvidačního zůstatku společnosti. Leč i tak investor nemá jistotu, že svou investici dostane zpět. Jelikož prvně se musí zaplatit dluhy podniku. A když něco zbyde, teprve ten zbytek se rozděluje mezi akcionáře.

Je třeba zdůraznit, že uvedená práva jsou časově neomezená. Samozřejmě do doby existence emitenta. Je poměrné běžné se setkávat s papírovými akciemi již dávno zaniklých firem, které mají maximálně tak historickou hodnotu. Většinou ale vůbec žádnou.

Prioritní akcie jsou mnohem méně rozšířeným typem a z jejich vlastností i pochopíte proč. Prioritní druh totiž kombinuje vlastnosti kmenových s obligacemi (dlouhodobé dluhopisy). Výhodou pro emitenta je, že se nijak nemění stávající poměr hlasovacích práv. Čili investor nemá žádná hlasovací práva, alespoň většinou tomu tak bývá.

Zas na druhou stranu má jejich držitel předem pevně stanovené dividendy. Například formou procenta z nominální hodnoty cenného papíru. Nebo se dividenda určuje dle nějaké referenční úrokové sazby. Navíc je do značné míry nemalou výhodou, že držitel má přednostní právo na výplatu z likvidačního zůstatku firmy.

Ostatní druhy

Mezi ostatní druhy patří například kmenové listy, zatímní listy a zaměstnanecké akcie. Nejčastěji se ale můžete setkat s tzv. depozitními certifikáty, které můžete znát pod zkratkami, jako jsou ADR (American depository receipts) nebo GDR (Global depository receipts).

Tyto depozitní certifikáty v podstatě nahrazují přímé vlastnictví akcií. Čili nejde o žádný derivát. Depozitní certifikáty vydávají banky, které nakoupily balík cenných papírů mimo domovský stát. A de facto je tímto způsobem přeprodávají dál v podobě certifikátů. Což má své opodstatnění z důvodu nižších nákladů nebo nepřístupnost na domovský trh emitenta daného titulu.

Závěrem

Pro seznámení se s akciemi naprosto bohatě stačí výše uvedené informace. Pravdou je, že s největší pravděpodobností se s ničím jiným na trzích vlastně ani nesetkáte. Pokud vás ale uvedené téma přesto zajímá mnohem více, můžete zkusit zdroj poznání, který je uveden v referencích.

Reference:

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Partners. ISBN 978-80-247-3671-6.

Byl pro vás tento článek přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 4

Buď první kdo článek ohodnotí

2 KOMENTÁŘE

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
2 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Azgard
Hodnocení článku :
     

Díky moc za další článek. Vím, že dáváš reference a odkazy, ale pomalu tady vyvstává otázka, jestli i ty se nechystáš něco publikovat tiskem….. Já bych si tedy určitě od tebe něco koupil…. Jsem prostě na ten psaný text…

Libor

No neviem či by našiel knižného vydavateľa. Vydavateľ však požaduje minimálne množstvo predaných publikácií, najlepšie ak to bol potenciálny bestseller. Ale môžeš ho požiadať aby ti vytvoril e-book / kompilát už publikovaných článkov na internete / a pošleš mu na účet 100 Kč. Prípadne nech si zriadi účet na donorské príspevky za tvorbu pre svojich fanúšikov, alebo v modernom krypto štýle nech namintuje svoje NFT „Jarda“ a bude to „in“.

Reklama: