Co je Token

Bitcoin byl vytvořen jako digitální platební systém, který umožňuje uživatelům ukládat, odesílat a přijímat peníze bez nutnosti finančního zprostředkovatele, jako je banka.  Další měny, vzniklé brzy po Bitcoinu — tzv. altcoiny, například Litecoin, měly stejnou funkci. Proto se narodil termín “kryptoměny”. Po vzniku Etherea a boomu tzv. ICO (initial coin offering — počáteční nabídky mincí) se změnil způsob, jakým byly mince vnímány.  Objevil se termín „token“, což znamenalo, že mince už nebyly jen druhem měny.  Tokeny začaly najednou vzkvétat a všechny měly širokou škálu funkcí.

Kryptoměnový token je reprezentací „něčeho“ v jeho konkrétním ekosystému. Může to být hodnota, vklad, hlasovací právo nebo cokoli jiného. Token není omezen na jednu konkrétní roli; ve svém ekosystému může plnit mnoho rolí. Token představuje aktivum nebo nástroj, který má společnost a obvykle jej prodávají svým investorům během veřejného prodeje (ICO).

Tokeny, na rozdíl od mincí, nemají svůj vlastní blockchain, ale fungují na blockchainu jiné kryptoměny, tedy na platformě. Nejčastěji to bývá Ethereum, na níž vzniká i většina ICO projektů nebo také Neo, Eos apod.
Tokeny představují platidlo daného projektu, ke kterému patří a jde o aktiva, která se dají směnit za jiné kryptoměny nebo jiná aktiva.
Platformy tak vytvářejí prostor pro nové kryptoměnové projekty, jako jsou decentralizované aplikace, tokeny v nich figurují jako platidlo nebo prostředek směny, tedy tzv. palivo aplikací.
Vytvořit token je tak logicky jednodušší než mince, protože není třeba vytvářet nový blockchain.
Umožňují to hlavně implementované smart-kontrakty, které fungují jako samo-řídicí a nepotřebují žádnou třetí stranu a zprostředkovatele.
Kryptoměny se také dělí na decentralizované, kterých je velká většina a na centralizované, jako je Ripple, nebo některé jiné kryptoměny, které jsou ještě ve vývoji.

V reálném životě věcí token slouží jako viditelná nebo hmatatelná reprezentace skutečnosti, kvality atd. Podívejte se do peněženky a je pravděpodobné, že narazíte na mnoho tokenů skutečného života:

  • Vaše členská karta v tělocvičně je token.
  • Váš řidičský průkaz je token, který představuje skutečnost, že jste absolvovali školení potřebné k řízení ve Vaší zemi.
  • Vaše karta k hotelu ukazuje, že jste zaplatili za pokoj.
  • Bezpečnostní klíč k přihlášení – ověření identity.

Typy tokenů #

V současné době neexistuje jednotná klasifikace tokenů.  Existují však  snahy o vyřešení tohoto problému ze strany  SEC  v USA  a FINM A ve Švýcarsku.

Obě organizace rozdělují tokeny do dvou širokých kategorií:

  • Bezpečnostní tokeny – tento typ je do jisté míry podobný cenným papírům,
  • Utility tokeny – tento typ dává držitelům přístup ke službám poskytovaným v rámci projektu.

Tokeny se dále také dělí na komoditní tokeny.

Bezpečnostní token #

Jsou to aktiva, která si můžeme představit jako cenné papíry,  a tím pádem se k nim také vztahují taková práva a regulace.  Jedná se především o právo na podíl na zisku či hlasovací práva. Velká většina  kryptoměn jsou  security  tokeny, protože jsou to digitální peníze bez reálného využití, a proto působí jako cenné papíry – investice.
Bezpečnostní tokeny můžeme dále dělit na:

  • Akciové tokeny – představují hodnotu akcií vydaných společností na blockchainu.
  • Dluhové tokeny – představují dluhové nástroje, jako jsou hypotéky na nemovitosti a podnikové dluhopisy.

Utility token #

Můžeme chápat jako kupón pro nějakou firmu a servis; nebo servis, který firma vyvíjí a bude spuštěn v budoucnosti.  Lze je také použít jako typ slevového nebo prémiového přístupu ke zboží a službám projektu. Má reálné využití, a proto jsou to i do budoucna lepší a  bezpečnější investice.
Například  kryptoburza  Binance  má token Biinance  coin, a pokud s ním  obchodujete na jejich burze, tak máme jakoby “podíl” v jejich firmě a rovněž máme 10% slevy na poplatky.  Dalším příkladem je  BAT  (Basic Attention Token) – digitální reklamní platforma, která spolupracuje s prohlížečem Brave zaměřeným na ochranu soukromí.  Neshromažďuje ani nesdílí osobní údaje . Můžete získat tokeny za prohlížení reklam s BAT.

Komoditní tokeny #

Jsou to tokeny kryté standardními aktivy, které již mají nezávislou hodnotu, jako je zlato, ropa, nebo fiat měna.
Mnoho projektů se zaměřuje na vázání tokenů na fiat měny, přičemž USD je nejčastější.
Ropa je v současné době také horkým tématem, pokud jde o komoditní tokeny, a to díky úsilí venezuelských vlád El Petro, které má v úmyslu tokenizovat 5 miliard barelů ropy.
DigixDAO se snaží, aby byla k ceně zlata připojena mince s prokazatelnými certifikáty o zlatých rezervách zaslaných do blockchainu.

Tokenizace #

Obecně řečeno, tokenizace je proces přeměny nějaké formy aktiv na digitální token, který lze přesunout, zaznamenat nebo uložit do systému blockchain. Jednoduše řečeno, tokenizace převádí hodnotu uloženou v nějakém objektu – fyzickém objektu, jako je obraz nebo nehmotný objekt – na token, kterým lze manipulovat podle systému blockchain.
Schopnost blockchainu tokenizovat aktiva je do značné míry neomezená, ale je možné je seskupit do tří širokých kategorií. Podíváme se na ně v pořadí inovací nebo schopnosti blockchainu změnit způsob, jakým jsou zpracovávány tradiční převody aktiv. Tyto tři kategorie jsou nehmotná aktiva, zastupitelná aktiva a nezastupitelná aktiva.

Nehmotný majetek 
Nehmotný majetek je pro svět blockchainu přirozený, protože ve skutečnosti neexistuje, alespoň v tradičním smyslu. Nehmotný majetek představuje myšlenky nebo koncepty – autorská práva, patenty, …

Zastupitelné zboží 
Zboží je zastupitelné, pokud je možné ho nahradit za jiné stejné zboží stejné hodnoty. Nejznámějším zastupitelným zbožím jsou komodity. Litr vody se rovná jinému litru vody, barel oleje se rovná jinému barelu oleje nebo unce zlata se rovná jiné unci zlata. Dokonce i zásoby lze považovat za zaměnitelné za předpokladu, že jsou seskupeny do stejných obalů. Zastupitelná aktiva jsou často podložena fyzickým zdrojem – zlato nebo pšenice ve skladu, voda nebo ropa v potrubí.

Nezastupitelné zboží/nezaměnitelné tokeny (Non-Fungible Token – NFT) 
Je to unikátní, jednotlivý token existující na blockchainu, jako například Ethereum.  Na rozdíl od kryptoměn, jako je Bitcoin, obsahuje každý token NFT jedinečná data, což znamená, že nezaměnitelné tokeny nejsou vzájemně zaměnitelné.

Normální token lze vyměnit za stejný typ tokenu stejně bez rozdílu.  Dobrým příkladem je dolar – pokud oba máme dolar, můžeme si jej vyměnit a ani jeden z nás netratí. Zatímco s  nezaměnitelnými tokeny jsou oba tokeny jedinečné, což znamená, že pokud máme oba NFT, můj by mohl být CryptoKitty a Váš by mohl být Váš oddací list – samozřejmě je nemůžeme vyměnit stejně.

Závěr #

Jak je z předchozích odstavců zřejmé, není jednoduché se v jednotlivých typech tokenů vyznat. Pro konzervativnější investory může být zajímavé investovat do security tokenů — projekty na nich založené jsou ve vyspělých zemích regulované podobně jako klasické cenné papíry, a tak je investice do nich bezpečnější.
Se zajímavým projektem, který využívá právě tento typ tokenu, přišla švýcarská společnost Envion. Zaměřuje se na těžbu kryptoměn a hardware pro těžbu umisťuje do standardizovaných kontejnerů, které lze jednoduše dopravit přímo k elektrárnám a využít tak přebytků energie přímo u zdroje. Toho lze využít např. u velkých solárních elektráren, které za slunečných dní generují velké přebytky elektřiny, pro které není využití. Dalšími typy elektráren s častými “přebytky” jsou větrné elektrárny a hydroelektrárny.