Typy cenových grafů

Cenové grafy jsou pro každého obchodníka denním chlebem, neboť neodmyslitelně patří k obchodování. Každý graf má dvě osy, a to osu svislou, která znázorňuje pohyb ceny a osu vodorovnou, která znázorňuje časové období. Jednotlivé grafy tedy slouží k zakreslování cenových pohybů v čase, ať již s tendencí poklesu či růstu, na jejichž základě obchodník provádí svá rozhodnutí.

Typy grafů #

V průběhu let spatřilo světlo světa spoustu různých typů grafů, jejichž základním úkolem je znázornění ceny. A jak už to bývá, jednotlivé typy mají své klady i zápory. K nejpoužívanějším typům patří graf čárový, čárkový (sloupcový) a svíčkový.

Čárový graf #

čárový-graf

Čárový graf je nejzákladnějším typem cenového grafu, ale má také nejmenší vypovídací hodnotu o tom, co se na trhu děje. Čárový graf pouze naznačuje směr, kterým se trh ubírá – zda má směr up (nahoru), down (dolů) nebo do strany.

Sloupcový graf #

sloupcový-graf

Mnohem vyšší vypovídací schopnosti mají grafy sloupcové, neboť podle nich můžeme analyzovat otevírací a zavírací hodnotu v určitém časovém intervalu a navíc zobrazují tržní sílu v daném intervalu.
Každý svislý sloupec pak poskytuje 4 základní údaje:

horní konec sloupce – nejvyšší cena za období (high)
dolní konec sloupce – nejnižší cena za období (low)
krátká čárka vlevo – otevírací cena (open)
krátká čárka vpravo – zavírací cena (close)

Svíčkový graf #

svíčkový-graf

Mezi nejvíce využívané patří i v současné době asi grafy svíčkové, a to možná i proto, že mají poměrně dlouhou historii. Kořeny svíčkového grafu totiž sahají až do 17. století, konkrétně do Japonska, kde se využívaly pro analýzu trhu s rýží. Graf se nezabývá příčinou poklesu nebo růstu, ale znázorňuje výhradně měnící se cenu. Jak už z názvu grafu vyplývá, skládá se z jednotlivých svíček (candlestick), které představují vývoj ceny za určité časové období (5 minut, 30 minut, hodina,…).
Svíčkové grafy poskytují prakticky stejné informace jako grafy čárkové. Zelená barva svíčky znázorňuje cenu rostoucí – (up), červená barva svíčky cenu klesající (down).

Rovněž je analyzována velikost těla svíčky #

Velká zelená svíčka znamená silný nákupní tlak,
velká červená svíčka znamená silný prodejní tlak.
Někdy není tělo svíčky barevné (má tvar kříže, případně znaménka plus) a tato situace nastává tehdy, když má svíčka stejnou otevírací (open) i zavírací (close) cenu.
Většina svíček má rovněž vrchní a spodní stín (ocas), což je čárka u svíčky nahoře a dole. I zde ovšem najdeme případy, kdy svíčka nemá žádný stín a nazýváme ji Marubozu. Marubozu je tedy reprezentantem velmi silného, prudce stoupajícího (zelená barva) nebo prudce klesajícího (červená barva) trendu. Svíčka může mít i jeden stín a potom mluvíme o formaci Hammer (Pin Bar) nebo Hanging man. Hammer je signálem pro stoupající trh, Hanging man signalizuje trend klesající.

Stejně jako u čárkového grafu nám každá svíčka poskytuje 4 základní údaje:

high –  nejvyšší cena za období
low – nejnižší cena za období
open – otevírací cena
close – zavírací cena

Závěr #

V dnešním článku jsme si popsali tři nejpoužívanější typy cenových grafů, z nichž ten svíčkový patří mezi obchodníky k těm nejoblíbenějším a nejvyužívanějším. Na základě různých svíčkových formací pak obchodníci odhadují vývoj ceny příslušných aktiv.