Co je decentralizace

Decentralizace je opakem centralizace. V praxi to znamená, že nerozhoduje jeden člověk či firma. A zároveň jsou informace sdíleny po celém světě, nikoliv na jednom místě.

Decentralizovaný systém je založen na consensu (shodě) a nemůže být ovlivněn jedincem. Ideálním případem decentralizace je například fungování Bitcoinu.

Vice o decentralizaci najdete v článcích níže. Na rozšíření decentralizace ještě pracujeme.