Trendové čáry – trendline

Často je možné trend vidět pouhým okem, avšak na to, aby se náš vizuální dojem stal skutečností, je důležité jednotlivé body, v našem případě svíčky, pospojovat opravdovou přímkou. Wikipedie definuje přímku jako nekonečně tenkou, nekonečně dlouhou a dokonale rovnou křivku.

Pohyb ceny na grafu #

Cena, stejně jako graf, se pohybuje ve 3 směrech a to nahoru, dolů nebo stagnuje do strany.

trend

Na základě směru existují i 3 typy trendů #

  • rostoucí trend tvoří na grafu vyšší maxima (higher highs) a vyšší minima (higher lows)
  • klesající trend tvoří na grafu nižší maxima (lower highs) a nižší minima (lower lows)
  • stagnující trend, který netvoří nové extrémy

druhy trendu

Jak vzniká trend #

Samotný trend vzniká jednoduchým pospojováním extrémů. Linie pod grafem se nazývá support, jedná se o “obrannou” linii kupujících, kteří se shromáždili za určitý čas. Pokud je support dostatečně silný, nastane takzvaný odraz a cena začne růst, v opačném případě mluvíme o průniku / průrazu, což má za následek silný propad ceny.

Linie nad grafem se nazývá rezistence a můžeme ji chápat jako jistý typ “odporu”, který kladou prodávající při přiblížení ceny. V případě, že se rezistenci nepodaří prorazit, cena se odráží směrem dolů. Pokud je rezistence proražena, cena začne růst rychleji.

rezistence

Deformace trendline #

Vzhledem k tomu, že samotný trh není dokonalý, ani trendová linie nebývá vždy dokonalá. K deformaci dochází z mnoha důvodů, nejčastější důvody jsou:

  • Uskutečnit obchod na trendové linii, případně na extrému svíčky, je velmi náročné a často přímo nemožné. Proto někteří obchodníci ze strachu z neuskutečnění jejich obchodu zadávají příkazy těsně před nebo těsně za trendovou linií. Proto některé linie selžou ještě před tím, než se dotknou trendové čáry.
  • Obchodník, který disponuje velkým kapitálem (velryba), často využívá likviditu, která se nachází na trendových liniích k tomu, aby vytvořil zisk. Dělá tedy přesný opak prvního případu, jeho cílem je vyvolat domněnku, že došlo k proražení. Jde o linie, které na krátký okamžik prorazí trendovou čáru, ale následně se vracejí zpět.

Využití trendových línií #

Využít trendové linie na obchodování je možné dvěma způsoby:

  • Obchodovat průnik trendovou linií, standardně se čeká na 3% penetraci, než je možné uvažovat o průniku
  • Obchodovat rozpětí mezi supportem a rezistencí, to znamená nákup na supportu a prodej na rezistenci

Velmi často se stává, že dva obchodníci na jednom grafu nakreslí trendové čáry jiným způsobem. Neexistuje jeden správný postup, jak kreslit trendové linie, přesto existují pravidla, která nám mohou pomoci s tímto problémem:

  • je důležité být konzistentní při kreslení a spojovat buď těla svíček nebo knoty, nikdy ne kombinaci.
  • Trendová čára zvyšuje svou úspěšnost s počtem bodů, které se jí dotýkají.  Přestože přímku tvoří body 2, u trendové linie je ideální číslo 3.

Identifikace trendu je základní předpoklad pro úspěšný obchod.

Anglický slovník: #

support – podpora
resistance – odpor
higher highs – vyšší maxima
lower lows – nižší minima
whale – velryba

Zdroje: #

Thomas N. Bulkowski – Encyclopedia of chart patterns
Barbara Rockefeller – Technical analysis for dummies
Martin J. Pring – Technical analysis explainen
https://sk.wikipedia.org/wiki/Priamka