Co je konsolidace – Price Action

V první lekci našeho povídání jsem načrtl dvě podle mě nejdůležitější fáze trhu – konsolidaci (rotaci) a trend. Dnes chci blíže hovořit o konsolidaci. V této fázi se trh nachází zhruba 80% svého času, takže – pokud nemáme strategii na to, jak ji obchodovat – je potřeba být si toho vědom a učit se smysluplně využívat čas, kdy trh konsoliduje a my tudíž neobchodujeme.

Ke konsolidaci dochází po velkém silném pohybu, který může být vyjádřen byť jen jednou dlouhou svíčkou, jak můžeme vidět na grafu níže.

Fázi konsolidace doprovázejí falešná proražení (false breakout) ve směru long i short. Tato proražení jsem vyznačil šipkami. Právě kvůli těmto falešným proražením je podle mého názoru si lepší počkat, až se z konsolidace rozjede trend a trh udělá pullback (návrat) do oblasti konsolidace a odtud pak můžeme obchodovat ve směru původního vyražení trhu, jak jsme si ukázali již na obrázku v první lekci.

Co se délky konsolidace týče, tak bývá přímo úměrná délce trendu, který jí předcházel, jak ukazuje screen níže.