Risk management

V dnešním díle našeho tutoriálu se zaměřuje na risk management, což je disciplína, která slouží především k ochraně našeho kapitálu. Každá investice s sebou přináší určité riziko a existují konkrétní kroky, kterými můžeme toto riziko zmírňovat. Právě těmito postupy se zabývá risk management.

Risk reward ratio #

Risk reward ratio (RRR) je poměr našeho případného zisku a ztráty. Např. pokud si koupíme jablko za 10 Kč a spekulujeme, že jej prodáme za 20 Kč, naše RRR je 1:1. Pokud naše spekulace dopadne podle očekávání, získáme dvojnásobek vložené částky, v opačném případě ztratíme 10 Kč. Čím větší poměr RRR máme, tím lépe.

„Vyčkávání na změnu stavu“ #

Pokud nemáme předem stanovenou nejzazší možnou ztrátu, nebo ji nejsme schopni akceptovat v okamžiku, kdy k ní dochází, a spekulujeme na to, že se vývoj naší investice ještě nějak změní v náš prospěch, je to nejhorší možný přístup. Jde v podstatě o nedodržení jednoho ze základních pravidel risk managementu. Následky takového postupu si ukážeme v tabulce ve videu.

Velikost investice vzhledem k našemu celkovému portfoliu #

Každý jsme jiný, a proto bychom měli velikost svých investic přizpůsobovat našemu sklonu k riziku a averzi ke ztrátě tak, aby nás výše případné ztráty nepřekvapila a náš první obchod nebyl zároveň ten poslední. ☺

Závěr #

Pokud správně pochopíme význam risk managementu a budeme se řídit jeho zásadami, posuneme náš trading a rozhodování z emocionální do více racionální oblasti, což nám pomůže lépe chránit náš kapitál. I když emocím se při tradingu a investování nelze úplně vyhnout, naše rozhodování a investování by se jimi v žádném případě nemělo řídit.

Video #