Fibonacciho retracement – indikátor


Fibonacciho retracement je jeden z mála indikátorů, který nelze racionálně vysvětlit. Ve 13. století objevil italský matematik Leonardo Pisano Fibonacci něco, co se dnes nazývá Fibonacciho číselná sekvence.

Jedná se o jednoduchou číselnou posloupnost, která se replikuje na základě předchozích čísel a vypadá následovně: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144… až do nekonečna. Součtem dvou posledních hodnot získáváme novou hodnotu.

Abyste pochopili proč právě tato sekvence je tak fenomenální musíte navštívit stránku https://oeis.org/ abyste zjistili, že aktuálně existuje 326 149 (20. 08. 2019) jedinečných číselných sekvencí. Avšak ta, kterou objevil Fibonacci se vyskutuje všude kolem nás od přírody až po vesmír a dokonce i v technické analýze.


Následně Kepler upozornil na skutečnost, že podíl dvou po sobě následujících Fibonacciho čisel konverguje k číslu označovanému jako φ (řecké fí) a nazývá se zlatý řez.
Abychom z tohoto článku neudělali hodinu matematiky, řeknu už jen tolik, že šikovné hlavy využily čísla a poměry, které se ve Fibonacciho číselné sekvencí objevují a aplikovaly je do technikové analýzy.


Jedním z nejčastějších využití Fibonacciho v technické analýze je při korekci. Mluvíme o tzv. fibonacci retracement, který nabízí jisté úrovně na základě fibonacciho posloupnosti (23,6 %, 38,2 %, 61,8 % a 78,6 %). Tyto úrovně představují jakýsi support, na který by měla reagovat (a samozřejmě i reaguje) samotná cena.

Samozřejmě ani fibonacci retracment není dokonalý a neukáže všechny úrovně perfektně na hodnotách samotné sekvence. Je však neuvěřitelné, jak přesně funguje něco, co bylo objeveno ve 13. století.


Pozoruhodný je zejména jev, kde cena respektuje tyto hodnoty ještě předtím, než známe vrchol trendu (a lze vůbec fibonacci retracement vůbec nanést). Například hodnota 0,236 – 4 828 $ tvořila rezistenci v září 2017.


Opakem retracementu je extension, který funguje přesně stejně s tím rozdílem, že předpovídá vrchol trendu. Fibonacci je důležitý pro pochopení, protože později se stává součástí mnohem pokročilejších technik, jako například Elliott Wave.

Fibonacciho retracement z blízka v článku #