Hanging Man – Pattern

Hanging Man je první ze svíčkových patternů, kterému se budeme věnovat. Často předznamenává změnu trendu.

hanging-man-pattern-svicky

Vzor #

– 1 svíčka
– reverzní
– bullish / bearish

Hanging Man může být rozpoznán podle následujících kritérií:

1. Reálné tělo se nachází na vrcholu svíčky, jeho barva není důležitá.
2. Spodní stín by měl dosahovat minimálně dvojnásobné délky těla.
3. Neměl by mít žádný, případně velmi malý vrchní stín.

Čím delší je spodní stín, čímž kratší je vrchní stín a čím kratší je tělo, tím větší význam Hanging Man získává. Přestože je jedno jaké barvy bude svíčka, obecně platí, že pokud je bílá je o něco více bullish, stejně jako v případě černé o něco více bearish. Při obchodování je velmi důležité počkat na potvrzení a uzavření následující svíčky.

hanging-man-pattern-graf

Anglický slovník #

real – reálný
body – tělo
shadow – stín
open – otevírat
close – zavírat
high – vysoký, vrchol
low – nízký
bottom – dno
white – bílá
black – černá
bull – býk
bear – medvěd

Zdroje #

Steve Nison – Japanese candlestick charting techniques
Thomas N. Bulkowski – Encyclopedia of candlestick charts
Barbara Rockefeller – Technical analysis for dummies
Martin J. Pring – Technical analysis explainen