Abandoned Baby v uptrendu – Pattern

Abandoned Baby v uptrendu je extrémně vzácný pattern, jde v podstatě o variantu Evening Star.

abandoned-baby-v-uptrandu-pattern-svicky

Vzor #

– 3 svíčky
– reverse
– bearish

První svíčka naznačuje silný nakup, čemuž nasvědčuje i samotný uptrend. Druhá svíčka otevírá výše než první a zavírá na téměř totožném místě. To představuje bod nerozhodnosti. Třetí svíčka otevírá pod uzavřením předchozího dne a vysílá jasný signál. Barva hvězdy technicky neexistuje.

Nejextrémnější forma Evening Star se nazývá Abandoned Baby in an Uptred a je téměř totožná s Evening Doji Star. Jediná odlišnost nastává v případě mezer (gaps), které tentokrát oddělují nejen těla, ale i stíny. To znamená, že druhá svíčka je v podstatě opuštěná od první a třetí. Jedná se o extrémně vzácný případ.

abandoned-baby-v-uptrandu-pattern-graf

Anglický slovník #

baby – miminko
abandon – opustit

Doporučená literatura #

Steve Nison – Japanese Candlestick Charting Techniques
Steve Nison – Beyond Candlestick
Steve Nison – The Candlestick Course
Thomas N. Bulkowski – Encyclopedia of Candlestick Charts