123 Gap – Price action

Tabulka pojmů

123 Gap je pattern složený ze tří svíček; představuje vstup velkých hráčů do trhu. Gap je mezera mezi high první a low třetí svíčky v případě longového Gapu a opačně v případě shortového. Barva svíček pro mě nerozhoduje. Na grafu níže jsem vyznačil shortový Gap na H4 TF u BTCUSD. Gap často přichází po konsolidaci, ve které velcí hráči akumulují své pozice.

Jak Gap obchodovat? #

Nejprve bych chtěl upozornit, že ani Gap není svatý grál a že je třeba jej vnímat v kontextu celého trhu. Existuje mnoho variant obchodování této formace. Faktem je, že mezera mezi 1. a 3. svíčkou tvoří důležitou SR zónu, stejně jako konsolidace před vytvořením Gapu. Ideální je obchodovat Gap do trendu z vyššího časového pásma (timeframe) a ještě si počkat na potvrzení vstupu do obchodu na nižším časovém rámci než je ten, který obchodujeme. Sledujeme-li Gapy např. na 30 TF, obchodujeme do dlouhodobého trendu z D1 a potvrzení pro vstup hledáme na M5.

Nejdůležitějšími úrovněmi jsou horní a spodní strana Gapu. Viz obr. níže.

Pokud obchodujeme odraz od vzdálenější hrany Gapu, SL můžeme dávat nad oblast konsolidace, ze které Gap vyrazil. Tato oblast je oblastí velkého volume, kterou by neměl trh překročit. Pokud ji překročí, tak myšlenka našeho obchodu ztrácí smysl a nemá cenu být v trhu.