Bearish engulfing

Pattern Bearish engulfing ukazuje na nerovnováhu mezi kupci a prodávajícími, s výhodou se obchoduje po rychlém trendu a s přihlédnutím k volume druhé svíčky.

Vzor:
– 2 svíčky
– reverzní
– bullish

Rozpoznání Barish englufing #

Bearish engulfing může být rozpoznán podle následujících kritérií:
1. Trh musí být v jasně definovatelném trendu, byť krátkodobém.
2. Engulfing pattern tvoří dvě svíčky, přičemž tělo druhé svíčky musí kompletně pohltit tělo první svíčky (stíny nejsou důležité a tudíž nemusí být pohlceny).
3. Barva druhé svíčky by měla být opačná k barvě první svíčky. Výjimka nastává pouze v případě, že je tělo první svíčky tak malé, že se téměř jedná o doji.

Co zvýší jeho pravděpodobnost #


Faktory zvyšující pravděpodobnost, že bearish engulfing bude velmi důležitý reverzní pattern:


1. Pokud je tělo první svíčky engulfing patternu velmi malé a tělo druhé svíčky velmi velké, naznačuje to velkou nerovnováhu mezi silami na trhu.
2. Pokud se engulfing pattern objeví po velmi rychlém a výrazném pohybu ceny.
3. Pokud je volume na druhé svíčce engulfing patternu velmi velké.
4. Pokud tělo druhé svíčky pohltí víc, než jen tělo svíčky před ní (další předcházející svíčku).


Doporučená literatura:
Steve Nison – Japanese Candlestick Charting Techniques
Steve Nison – Beyond Candlestick
Steve Nison – The Candlestick Course
Thomas N. Bulkowski – Encyclopedia of Candlestick Charts