Co je Fiat měna

Když vstoupí nováček do světa kryptoměn, paradoxně jeho první otázkou nemusí být, co je to Bitcoin, ale může se ptát na fiat. Většina z nás znala před prvním nákupem kryptoměny pouze Fiat na 4 kolech, vyhlášený jak svým italským temperamentem, tak pověstnou nespolehlivostí. Fiat, o kterém je v tomto článku řeč, je však úplně něco jiného.

Co je Fiat měna? #

Fiat měna je druh měny, jež je vydávaná vládou a regulovaná ústředním orgánem, jako je centrální banka. Takové měny fungují jako zákonné platidlo a nejsou nutně podloženy fyzickou komoditou. Místo toho je vše založeno na úvěru.
Tyto peníze vznikly, když mocnáři přišli s tím, že to tak prostě bude. Vydali rozkaz, že právě tyto peníze mají všichni používat, proto se fiat měnám také říká: „peníze s nuceným oběhem”.

Fiat měny, jako je americký dolar, libra nebo euro, odvozují svou hodnotu ze sil nabídky a poptávky na trhu. Takové měny jsou vždy vystaveny riziku, že se stanou bezcenné kvůli hyperinflaci, protože nejsou spojeny s žádnými fyzickými rezervami, jako jsou komodity.
Fiat měna poprvé vznikla v Číně kolem roku 1000 n.l. poté se začala rozšiřovat do jiných částí světa. Zpočátku byly měny založeny na fyzických komoditách, jako je zlato. Až ve 20. století prezident Richard Nixon zastavil přeměnu amerického dolaru na zlato.

Co dává dnešním penězům hodnotu? #

Je to důvěra lidí. „Pouze to a pranic víc,” slovy havrana ze slavné hororové básně E. A. Poa.

Fiat měna je podložena stabilitou vlády, která tuto měnu podporuje a její hodnota je posuzována schopností země tuto měnu podporovat.
Hodnota měny je dána nabídkou a poptávkou stejně jako hodnota zboží a služeb.
Dále může státní banka trh ovlivnit tzv. intervencí, kdy uměle drží cenu jedné měny vůči druhé měně.

Ekonomika se překvapivě snaží poskytnout jednoduchou odpověď na základní otázku: „Proč mají fiatové peníze hodnotu?“ Většina odpovědí na tuto otázku se alespoň do jisté míry opírá o představu, že fiatové peníze mají hodnotu, protože jsou akceptovány jako prostředek směny. Tato linie uvažování však vytváří začarovaný kruh: „fiat peníze mají hodnotu, protože jsou přijímány jako prostředek směny a fiat peníze jsou přijímány jako prostředek směny, protože mají hodnotu“.

Abychom prolomili tento vzorec, potřebujeme nový způsob přemýšlení o penězích. Prvním krokem v tomto procesu je položení otázky „Proč má nějaké aktivum hodnotu?“
Například, proč má země hodnotu? Proč má státní dluhopis hodnotu? Odpověď je v každém případě jiná. Země má hodnotu, protože je skutečným aktivem. Naproti tomu má státní dluhopis hodnotu, protože se jedná o finanční nástroj.

Dnešní peníze vznikají jakoby kouzlem. Stát vydá dluhopisy, kterými se zavazuje splatit bance dluh (navýšený o úroky) a centrální banka mu za to vytiskne nové peníze.
Pokud jde o komerční banky, tak tam celý princip funguje analogicky s bezhotovostní měnou. Jednoduše řečeno si naťukají do počítače pár čísel a je to.

Ameriku obletěla zpráva, že se jeden Američan rozhodl nesplácet své dluhy bankovním společnostem, u kterých si půjčil peníze. U soudu se hájil tím, že podle zákonů USA mají být peníze při půjčce kryté nějakou protihodnotou (dlužník nabídl jako protihodnotu dům a banka peníze, které nejsou ničím kryté – čili bezcenné) a americké dolary kryté nejsou. Zákony USA stály na jeho straně a Američan soudní spor vyhrál. Bance nemusel splatit žádné peníze.

Některé výhody a nevýhody fiat měny #

Ekonomové a další finanční experti nejsou jednotní v podpoře fiatové měny. Obránci a odpůrci vášnivě hájí klady a zápory tohoto měnového systému.

Výhody:
•    Fiat peníze nejsou ovlivněny a omezeny nedostatkem fyzické komodity, jako je zlato.
•    Jsou cenově dostupnější než peníze založené na komoditách.
•    Dávají vládám a jejich centrálním bankám flexibilitu při řešení ekonomických krizí.
•    Používají se v zemích po celém světě, což z ní činí přijatelnou formu měny pro mezinárodní obchod.
•    Na rozdíl od zlata se fiat peníze nespoléhají na fyzické rezervy, které vyžadují skladování, ochranu, monitorování a další nákladné požadavky.

Nevýhody:
•    Fiat měna nemá žádnou vlastní hodnotu. To umožňuje vládám vytvářet peníze z ničeho, což by mohlo vést k hyperinflaci a zhroucení jejich ekonomického systému.
•    Z historického hlediska zavedení systémů fiat měny obvykle vedlo k finančnímu kolapsu, což naznačuje, že tyto systémy představují určitá rizika.

Výhody a nevýhody kryptoměn #

Výhody:
•    Vzniká bez centrální autority – Na rozdíl od běžných peněz, které vždy vydává, tiskne a ovlivňuje (např. inflaci) centrální banka, vláda apod., kryptoměny vznikají díky celosvětové síti a nikdo nemůže rozhodnout, že se jeho těžba zastaví, nebo např. „vyrobí“ více mincí.
•    Nepodléhá kontrole žádné banky, vlády, jednotlivce, soukromé společnosti.
•    Nepodléhá inflaci – Naopak, má spíše deflační charakter.
•    Nedá se zfalšovat – Na rozdíl od klasických peněz. Právě proto, že je jednou z jeho hlavních vlastností decentralizace, jsou všechny transakce pod kontrolou celé sítě.
•    Nevratnost transakce – Na rozdíl od platby kartou nebo šekem. Výhoda pro akceptování u obchodníků.
•    Rychlá a levná platba – Ok, platební kartou můžete taky zaplatit kdykoliv, ale zkuste najít banku, která zařídí převod velké částky o víkendu. A o čase převodu a poplatku škoda mluvit…
•    Anonymita – Anonymita ale není absolutní, nelze na ni spoléhat, v případě Bitcoinu je lepší mluvit o pseudonymitě.
•    Jednotná měna – Bez převodů a poplatků za směnu, v Evropě stejně jako v USA, Číně nebo kdekoliv jinde.
•    Systém nemůže zkolabovat

Nevýhody:
•    Nutná přítomnost internetu – V pustině a v zaostalé části světa si bez připojení za BTC nic nekoupíte.
•    Možnost krádeže bitcoinu – Ano, reálně existuje. Pokud si nezaheslujete BTC peněženku, nebo je vaše heslo 123456, existuje vysoká šance, že bude váš bitcoinový účet vykraden.
•    Ztráta hesla, privátního klíče nebo celé bitcoinové peněženky. Paradoxně. Čím silnější heslo, tím hůře pro případné hackery – ale i pro vás, pokud jej zapomenete. Ke svým bitcoinům se už nedostanete. Nikdy. Opravdu.
•    Vysoká volatilita – Prudké výkyvy kurzu potěší jen spekulanty, kteří jsou na ně připraveni, mají zkušenosti a umí s nimi pracovat. Pokud si Bitcoin koupíte za účelem jeho dalšího zhodnocení, mohou vás prudké propady vyděsit.
•    Zneužití anonymity – Jedna z výhod může být pro Bitcoin i nevýhodou. Anonymita plateb často slouží i pro financování nelegálních aktivit – nákup zbraní, drog, podpora terorismu… Je to poměrně častý argument – především různých vlád (a také bank, kterým se z logiky věci projekt Bitcoin vůbec nelíbí).
•    Politika a vyšší zájmy – Jedním z největších odpůrců kryptoměn jsou banky.

Fiat měny vs. kryptoměny #

Fiat měny a kryptoměny mají společný základ v tom, že slouží jako prostředek směny a ani jedna z nich není podložena fyzickou komoditou – tam ale končí všechna podobnost.

Zákonnost #

Vlády vydávají fiatové měny, které jsou na oplátku regulovány centrální bankou. Fiat peníze jsou považovány za zákonné platidlo v tom, že je často oficiálním prostředkem k dokončení transakcí. Vlády čas od času kontrolují dodávku peněz a dělají kroky, které ovlivňují jejich hodnotu.

Na druhé straně kryptoměny jsou pouze digitální aktiva, která fungují jako prostředek směny, nad kterým vlády nemají kontrolu. Aspekt decentralizace znamená, že žádný centrální orgán nemůže kontrolovat nebo ovlivňovat jejich hodnotu.
Některé země zakázaly kryptoměny kvůli obavám, že některé z nich jsou využívány k podpoře nezákonných činností, jako je terorismus a praní špinavých peněz.

Hmatatelnost #

Není možné fyzicky držet kryptoměny, protože fungují pouze online jako virtuální mince. Fiat měny, na druhé straně mají fyzický aspekt, protože mohou existovat jako mince a bankovky (tzv. hotovost), takže je možné je fyzicky držet. Hotovost fiat měny může představovat problém, pokud ho máte větší množství. Je určitě nepříjemné pohybovat se s obrovským množstvím peněz v tašce.

Směna #

Kryptoměny existují v digitální podobě, protože jsou vytvářeny počítači. Směna je tedy možná čistě digitálně.
Naproti tomu fiat peníze mohou existovat jak v digitální, tak i fyzické podobě. Elektronické platební služby umožňují lidem převádět fiat peníze digitálně. Kromě toho mohou lidé vzájemně obchodovat a fyzicky si je vyměňovat.

Množství #

Hlavní rozdíl mezi fiat penězi a kryptoměnami souvisí s nabídkou. Fiat peníze mají neomezenou nabídku, což znamená, že ústřední orgány nemají žádné omezení k výrobě peněz.

Většina kryptoměn má limitovanou nabídku, což znamená, že existuje určité množství mincí, které budou kdy v oběhu. Například celkový počet bitcoinových mincí, které budou v oběhu, je omezen na 21 milionů.
U fiat peněz není možné kdykoli určit množství peněz v oběhu, ale s kryptoměnami je to možné.

Ukládání #

Digitální aspekt kryptoměn znamená, že mohou existovat pouze online a musí se ukládat do digitálních peněženek, které se nazývají kryptoměnové peněženky. Většina digitálních peněženek tvrdí, že nabízí bezpečné úložiště, bohužel některé z nich byly hacknuty. Což vedlo k tomu, že lidé ztratili značné množství majetku.

Všestrannost fiat peněz na druhé straně znamená, že mohou být uloženy v různých formách. Například existují poskytovatelé platebních služeb, jako je PayPal, kteří umožňují lidem ukládat fiat peníze v digitální podobě. Banky také fungují jako správci fiat měn.

Hranice #

Jako digitální forma peněz nemají kryptoměny fyzický protějšek a neznají hranic, což je činí méně omezující pro celosvětové transakce (nemusíte platit poplatky za směnu na jinou měnu, posílat SEPA platby atd.). Transakce jsou navíc nevratné a povaha kryptoměn ztěžuje sledování ve srovnání se systémem fiat.

Závěr #

Trh kryptoměn je mnohem menší, a tedy mnohem volatilnější než tradiční trhy. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč kryptoměny dosud nejsou všeobecně přijímány, ale jak se kryptoekonomika zvyšuje a dozrává, volatilita se pravděpodobně sníží.
Budoucnost tedy obou těchto forem měny není nijak jistá. Zatímco kryptoměny mají ještě dlouhou cestu a určitě budou čelit mnoha dalším výzvám, historie fiatové měny ukazuje zranitelnost této formy peněz. To je hlavní důvod, proč mnozí lidé zkoumají možnosti přechodu na kryptoměnový systém pro své finanční transakce – alespoň v určitém procentu.

Jednou z hlavních myšlenek vytvoření Bitcoinu a kryptoměn je prozkoumat novou formu peněz, která je postavena na distribuované síti typu peer-to-peer. Předpokladem je, že Bitcoin nebyl vytvořen, aby nahradil celý systém devizových měn, ale aby nabídl alternativní ekonomickou síť. Přesto má určitě potenciál vytvořit lepší finanční systém pro lepší společnost.

A jak řekl Voltaire: „Všechny papírové peníze se nakonec nevyhnutelně vrátí zpět ke své opravdové vnitřní hodnotě: nula!“