In-neck – Pattern

Forma In-neck Patternu je totožná s Piercing Patternem, ale na rozdíl od Piercing Patternu se In-neck Pattern používá pro obchodování v pokračujícím trendu.

in-neck-pattern-svicky

Vzor #

– 2 svíčky
– continuation
– bearish

Forma je totožná s Piercing Patternem, rozdíl je jen v míře penetrace. Tělo druhé svíčky musí penetrovat tělo první svíčky, avšak jen minimálně.

in-neck-pattern-graf

Anglický slovník #

in – v
neck – krk

Doporučená literatura #

Steve Nison – Japanese Candlestick Charting Techniques
Steve Nison – Beyond Candlestick
Steve Nison – The Candlestick Course
Thomas N. Bulkowski – Encyclopedia of Candlestick Charts