Oznámení společnosti Binance: Dosažení řešení s americkými regulačními orgány a nový CEO

5
(7)
Šimon Černík
Šimon Černík
Velký fanoušek Bitcoinu, filmový nadšenec, student vysoké školy v Brně, tvůrce audiovizuálního obsahu.

22. Listopadu 2023, New York, Dovolte nás informovat, že společnost Binance dosáhla dohody s Ministerstvem spravedlnosti USA, americkým regulátorem pro obchodování s komoditami (CFTC), Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv a Sítí pro postihování finanční kriminality (FinCEN) v souvislosti s jejich vyšetřováním historických registrací, dodržování předpisů a sankcí. Tato usnesení uznávají odpovědnost společnosti Binance za historická trestněprávní porušení předpisů a umožňují naší společnosti otočit list v náročné, přesto transformační kapitole učení a růstu.

Díky zlepšením v oblasti dodržování předpisů, které máme zakotvené v našich závazcích, můžeme nyní začít sdílet naši vizi budoucnosti a budoucnosti celého kryptografického průmyslu. Jsme přesvědčeni, že ze současné situace vzejde Binance silnější a položíme základy pro dalších 50 let fungování naší platformy.

Přestože společnost Binance není dokonalá, snaží se chránit uživatele již od svých počátků. Každoročně také vynakládá obrovské úsilí a investice do bezpečnosti a dodržování předpisů. Když však společnost Binance zahájila svou činnost, neměla kontroly dodržování předpisů adekvátní společnosti, kterou se rychle stávala, přesto, že by je správně měla mít. Binance rostla extrémně rychlým tempem po celém světě, v novém a dynamicky se vyvíjejícím odvětví, které bylo teprve v počátečních fázích regulace. Na této cestě učinila společnost chybná rozhodnutí. Dnes Binance přebírá odpovědnost za tuto minulou kapitolu

Hodnoty společnosti Binance

V uplynulých dvou letech jsme tvrdě pracovali na restrukturalizaci naší organizace a personálu a na modernizaci našich systémů. Máme nové vedení s hlubokými zkušenostmi s dodržováním předpisů a působivým zázemím, které sahá od špičkových tradičních finančních institucí a předních technologických společností až po orgány činné v trestním řízení a velké korporátní subjekty. Právě díky tomuto procesu jsme se stali silnější, bezpečnější a ještě bezpečnější platformou pro naše uživatele.

Stejně důležité je, že jsme nikdy nepolevili v dodržování našich základních hodnot, kterými jsou bezpečnost a ochrana uživatelů. Svou odpovědnost správce aktiv bereme velmi vážně a pro každý majetek uživatelů udržujeme zálohu v poměru 1:1.* To znamená, že uživatelé mohou kdykoli vybrat 100 % svého majetku z platformy. Za zmínku stojí, že v našich usneseních s americkými agenturami se:

  • netvrdí, že by společnost Binance zpronevěřila jakékoli prostředky uživatelů
  • netvrdí, že by se společnost Binance podílela na manipulaci s trhem. 

Náš tým globálních lídrů zajistil společnosti Binance silnou pozici pro dlouhodobý růst. Naše podnikání se zaměřuje především na ochranu našich uživatelů a budování platformy na další desetiletí. Toto zaměření a zkušenosti přinášejí dodatečnou odolnost, takže můžeme pokračovat v činnosti jménem našich uživatelů nejen příštích pět let, ale i dalších padesát nebo více let. A náš bývalý generální ředitel zůstává majoritním akcionářem společnosti Binance a cenným zdrojem, který bude k dispozici pro konzultace o historických oblastech našeho podnikání.

Připravit se na příštích padesát let znamená porozumět současným výzvám v oblasti kryptografie a pracovat na vývoji špičkových standardů, které se budou řešit, a to i v oblasti dodržování předpisů, bezpečnosti, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a transparentnosti uživatelů. 

Díky těmto aktualizacím a spolupráci s globálními regulačními orgány je dnes Binance mnohem silnější společností, než byla v minulosti. Získali jsme cenné zkušenosti, které jsou použitelné v celém odvětví podpory uživatelů kryptoměn. Uznáváme, že vedle dodržování předpisů je pro obnovení důvěry v odvětví v náročných tržních podmínkách a špatném řízení odvětví zásadní transparentnost. Poučeni z vlastní minulosti jsme hrdí na to, že jsme zavedli jedny z nejvýznamnějších investic do dodržování předpisů, bezpečnosti a transparentnosti ze všech společností v našem odvětví.

Nový CEO společnosti Binance Richard Teng

S okamžitou platností nastupuje na pozici generálního ředitele společnosti Richard Teng, nyní již bývalý globální ředitel regionálních trhů společnosti Binance. Richard je vysoce kvalifikovaný vedoucí pracovník a díky svým více než třicetiletým zkušenostem v oblasti finančních služeb a regulace bude společnost navigovat v dalším období jejího růstu. Před nástupem do společnosti Binance působil Richard jako generální ředitel regulačního úřadu pro finanční služby v Abu Dhabi Global Market; jako ředitel pro regulaci na singapurské burze (SGX) a jako ředitel pro podnikové finance v singapurském měnovém úřadu.

Zdroj: twitter.com
Zdroj: twitter.com

Dodržování předpisů a zabezpečení

Společnost Binance systematicky pracuje na restrukturalizaci naší organizace a personálu, modernizaci našich systémů a zavedení nového průmyslového standardu v oblasti dodržování předpisů. Významně jsme například aktualizovali a rozšířili naše interní schopnosti detekce a analýzy v oblasti boje proti praní špinavých peněz („AML – Anti Money Laundering“). Dodržování pravidel AML ze strany společnosti Binance je nyní průmyslovým standardem a společnost Binance pokračuje ve zdokonalování svých komplexních zásad AML. Společnost Binance také hraje významnou vedoucí roli v pomoci orgánům činným v trestním řízení v boji proti kybernetické a finanční kriminalitě a terorismu.

Binance byla jednou z prvních velkých burz mimo Spojené státy, která vyžadovala povinné postupy KYC pro všechny uživatele. Dnes musí potenciální uživatelé (z nichž nikdo nesmí být občanem USA) předložit platný průkaz totožnosti a předložit „selfie“ fotografii, kterou Binance s podporou prvotřídních dodavatelů kontroluje podle jejich identifikace. Binance také provádí vyhledávání prostřednictvím World-Check, aby zjistila například případnou trestní minulost, spojení s terorismem, umístění na seznamech politicky exponovaných osob („PEP“) a sankčních seznamech.

Společnost Binance také využívá nástroje pro monitorování v reálném čase i po provedení transakce, aby odhalila a zastavila podezřelé transakce. V posledních letech společnost Binance investovala obrovské prostředky do zdokonalení svého programu dodržování předpisů.

V současné době má společnost Binance nové vedení s hlubokou zkušeností v oblasti dodržování předpisů, které dohlíží na tým stovek pracovníků podporujících dodržování předpisů v jednotlivých jurisdikcích, včetně více než 60 pracovníků s předchozími zkušenostmi v oblasti vymáhání práva nebo regulačních orgánů a více než 200 pracovníků s odbornými certifikáty v oblasti dodržování předpisů a regulace, včetně certifikovaných specialistů na boj proti praní špinavých peněz. Kromě hlavního týmu pro compliance zaměstnává společnost Binance stovky specializovaných provozních, produktových a technických pracovníků, kteří podporují vývoj a provádění programů společnosti v oblasti compliance. 

Společnost Binance bere dodržování sankcí vážně a má samostatný sankční tým, který zajišťuje, že organizace pečlivě dodržuje globální sankční pravidla a také věnovala značné zdroje a úsilí na dodržování sankcí. Kromě blokování KYC a IP dnes společnost Binance využívá pokročilé nástroje třetích stran k dobrovolnému provádění kontrol a omezení souvisejících se sankčními zákony zemí včetně Spojených států, včetně provádění monitorování a kontroly sankčních transakcí v reálném čase na řetězci.

Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení

Binance také zaměstnává několik týmů, které pravidelně spolupracují s orgány činnými v trestním řízení a úředníky, a které mají dohromady více než 70 členů. Aktivně pomáhá orgánům činným v trestním řízení při řešení problémů souvisejících s národní bezpečností v zemích po celém světě, včetně Spojených států. Kromě toho od 1. ledna do 13. listopadu 2023 společnost Binance zpracovala více než 52 700 žádostí orgánů činných v trestním řízení, které prostřednictvím svého systému žádostí orgánů činných v trestním řízení (Government Law Enforcement Request System) a obsloužila 12 699 registrovaných příslušníků orgánů činných v trestním řízení po celém světě. V roce 2022 zpracovala více než 50 000 žádostí o spolupráci.

Tým vyšetřovatelů v řadách Binance také proaktivně sdílí své poznatky s orgány činnými v trestním řízení. V roce 2022 společnost Binance vedla a účastnila se více než 70 seminářů zaměřených na boj proti kybernetické a finanční kriminalitě po celém světě. V návaznosti na tyto snahy společnost Binance v září 2022 oznámila oficiální globální program školení pro orgány činné v trestním řízení, jehož cílem je pomoci orgánům činným v trestním řízení odhalovat finanční a kybernetickou kriminalitu a bojovat proti ní.

V roce 2023 náš specializovaný tým Law Enforcement Training společně s podporou našeho vyšetřovacího týmu uskutečnil 120 školení a workshopů v různých zemích nebo online, které se vždy setkaly s velmi pozitivní odezvou ze strany komunity orgánů činných v trestním řízení. Binance se postupně stala jedním z nejvýznamnějších globálních partnerů orgánů činných v trestním řízení v boji proti nezákonné finanční činnosti po celém světě.

Závazek k transparentnosti

Společnost Binance pečlivě chrání majetek svých zákazníků. Uživatelé mohou kdykoli vybrat 100 % svých aktiv z platformy. V rámci svého závazku k transparentnosti sdílí Binance adresy svých hot & cold peněženek a zveřejnila důkaz rezerv a důkaz o zajištění B-Tokenů. 

Zavedla bezpečnostní opatření pro uživatele, včetně Margin Insurance Fund, který chrání uživatele před ztrátami, když je jejich křížový/izolovaný maržový kapitál nižší než nula nebo když uživatel není schopen splatit své dluhy. Binance je jednou z prvních kryptoměnových burz s bezpečným fondem – známým jako Secure Asset Fund for Users („SAFU“) – který má uživatele chránit v extrémních případech. Společnost Binance zveřejnila adresy peněženek pro SAFU.

Společnost spojuje svá bezpečnostní opatření se vzdělávacími iniciativami, aby se uživatelé mohli chránit a lépe porozumět kryptoměnovému ekosystému. V rámci svého závazku rozvíjet vzdělávání v oblasti kryptoměn pro všechny společnost Binance zveřejnila na stránkách Binance Academy více než 430 článků, jakož i slovníková hesla a podrobné kurzy týkající se kryptoměn ve 30 jazycích; spolupracovala s více než 70 univerzitami ve 25 zemích na poskytování znalostí o kryptoměnách a webu3 a ve spolupráci s místními partnery zahájila kampaň proti podvodům, která má uživatelům umožnit rozpoznat podvodníky a vyhnout se jim.

Budoucnost kryptoměn

Pevně věříme, že kryptoměnový průmysl a společnost Binance mají před sebou zářnou budoucnost. Vybudovali jsme komunitu a ekosystém, který jednotlivcům umožňuje využívat sílu blockchainové technologie k uvolnění příležitostí pro jejich rodiny, komunity a ekonomiky po celém světě, a jsme odhodláni zajistit, aby transformační sílu těchto technologií poznalo více lidí na celém světě.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 7

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img