Na co si dát pozor u platebních sítí Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn?

4.4
(5)

Bitcoin a mnoho dalších kryptoměn se během své existence neobešlo bez četných technických závad a nepříjemností, pokud jde o jejich platební sítě. Jaké to jsou? A jak těmto chybám předejít?

Jaké jsou klasické chyby při provádění transakcí?

Mezi klasické chyby řady držitelů kryptoměn patří například:

  • Odeslání litecoinu na adresu Bitcoin Segwit (adresa začínající číslem “3”)
  • Odeslání “bitcoinu” pomocí sítě Binance Smart Chain nebo Ethereum
  • Odeslání bitcoin cash na adresu Bitcoin Satoshi Vision (AKA ze shitcoinu na shitcoin)

Ve všech výše uvedených případech je příčinou problému stejný formát adresy, ale jiná platební síť.

Vysvětlíme si to na jednoduchém příkladu Segwit adres Litecoinu a Bitcoinu, tj. adresy začínající číslicí 3, například 3NgZn8VvwzxzwTbxaw64j8dDBvAaxECEc4. Jak je tedy možné, že můžeme poslat Bitcoin na adresu Litecoinu?

Bitcoin a Litecoin měly původně různé standardní adresy. Ty bitcoinové začínaly na “1”, ty litecoinové na “L”. Pokud byste chtěli poslat bitcoin na adresu v síti Litecoinu nebo naopak, peněženka by vám pochopitelně vyhodila error (a také to, že se jedná o neznámý formát adresy).

Adresy začínající číslicí “3” však byly takzvané “Pay to script hash addresses“. Co přesně to znamená, vysvětlíme níže, a není to teď tak důležité. Podstatné je, že když byla síť upgradována na protokol segwit, začaly Bitcoin a Litecoin dočasně používat tyto adresy “3”. Bylo tedy možné poslat Bitcoiny na adresu, kterou vám ukázala peněženka Litecoin, nebo litecoiny na adresu, kterou vám ukázala peněženka Bitcoin.

Litecoin později tyto adresy změnil na adresy začínající písmenem “M”, ale z důvodu kompatibility stále fungovaly staré adresy “3”. To v praxi znamená, že bitcoiny nepošlete na adresu “M”. Nicméně litecoiny pošlete na adresu Bitcoin segwit, která začíná na “3”. Naštěstí se nejedná o zcela neřešitelný problém (pokud nemáte soukromé klíče a neposíláte burzovní mince). Litecoin je založen na Bitcoinu a upgrade na segwit je prakticky stejný v Litecoinu i Bitcoinu, takže je stále možné získat zpět špatně odeslané bitcoiny (tzv. “spending script” je kompatibilní jak s Bitcoinem, tak s Litecoinem).

Pokud jste však použili špatnou kryptoměnu nebo špatnou platební síť a poslali mince na špatnou adresu, mince se buď zcela ztratí, nebo vám směnárna může naúčtovat poplatek za jejich vrácení.

Podívejme se však na nejběžnější formáty adres a jejich vlastnosti.

Formáty adres Bitcoinu

Staré BTC adresy P2PKH

PAY TO PUBKEY HASH” jsou původní bitcoinové adresy začínající číslicí “1“. Jsou velmi archaické, ale přesto pořád fungují. Zasílání nových bitcoinů na ně však opravdu nedoporučuji, protože jejich útrata je ve srovnání s útratou z jiných adres o dost dražší (P2PKH konec konců nepoužívá segwit).

Vzhledem k tomu, že tyto adresy doprovázely první kroky Bitcoinu, obsahuje je i většina forků bitcoinového blockchainu, např. Bitcoin Cash nebo Bitcoin SV. Při jejich používání proto musíte být obzvláště opatrní a ujistit se, že používáte správnou adresu, správnou kryptoměnu a správnou platební síť. Při takové adrese by se vám zkrátka měly automaticky rozsvítit všechny možné i nemožné červené kontrolky.

Ekvivalentem tohoto typu adresy je adresa začínající písmenem “L”. V sítích Bitcoin testnet a regtest jsou to adresy začínající písmenem “m” nebo “n”. Dejte si však pozor, takové mince z testnetu nemají žádnou hodnotu a jsou určeny pouze na hraní!

Stará Bitcoin P2PKH adresa
Stará Bitcoin P2PKH adresa

Novější “Segwit” adresy

Tyto adresy začínají číslicí “3” a jsou také známy jako “PAY TO WITNESS PUBLIC KEY HASH IN A PAY TO SCRIPT HASH (P2SH-P2WPKH)“.

Ano, i samotná zkratka tohoto názvu je poměrně složitá, ale v podstatě se jedná pouze o (ve většině případů) adresy po přechodu bitcoinové sítě na protokol segwit.

Adresy začínající na “3” původně sloužily jako adresy se složitější logikou než jen “kdo má soukromý klíč, může utratit tyto peníze”. Jednalo se například o takzvaná Multisignature schémata (transakce je platná, pokud je podepsána dvěma ze tří účastníků podpisového schématu). Protože upgrade na segwit neproběhl najednou, museli vývojáři zajistit, aby bylo možné posílat bitcoiny ze starší peněženky na novou segwit adresu. A adresy začínající trojkou tento požadavek splňovaly. Díky této adrese už naštěstí ušetříme nějaké poplatky.

Jak jsme již zmínili výše, problém s touto adresou je zkrátka v tom, že nějakým způsobem platí i v platebních sítích Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV a mnoha dalších, které jsou založeny přímo na Bitcoinu. To znamená, že na tuto adresu lze kryptoměny posílat, ale neznamená to, že je lze utratit. Pokud byste například takovou adresu segwit vygenerovali v peněžence Bitcoin a poslali na ni mince bitcoin cash, máte velký problém. Tyto peníze si může přivlastnit kterýkoli těžař v síti Bitcoin Cash. V síti Litecoin máte určitou možnost obnovy, ale není to snadné. Buďte velmi opatrní a raději si pečlivě ověřte, že posíláte správné kryptoměny, přes správnou síť a na správnou adresu.

Ekvivalentem segwitu v Litecoinu je adresa začínající písmenem “M”. V sítích testnet jsou to adresy začínající číslem “2”.

Native segwit adresy

Problém posílání mincí na “špatnou kryptoměnu” řeší tzv. nativní segwit adresy. Při jejich používání ušetříte na poplatcích ještě více než u klasických segwit adres a fungují pouze v bitcoinových peněženkách, takže nemáte šanci, že by vás někdo zmátl. Pokud můžete, vždy používejte tyto nové adresy.

Mimochodem, native segwit adresy jsou právě ty klasické bitcoinové adresy začínající na “bc1q”, které většina z nás v současné době používá.

Bitcoin native segwit adresa
Bitcoin native segwit adresa

Ekvivalentem native segwitu v Litecoinu jsou adresy začínající na “ltcl”, v testovacích sítích začínají na “tblq” a “bcrtlq”.

Taproot adresy

Taproot je upgrade sítě Bitcoin, který zavádí nový typ adres, tzv. taproot adresy (Pay-To-Taproot, P2TR). Tyto adresy začínají na “bc1p” a v některých případech přinášejí lepší soukromí a nižší poplatky. Přestože posílání bitcoinů na tyto adresy bude o něco dražší, utrácení z nich bude naopak levnější.

Upgrade na Taproot například podporuje takzvané Schnorrovy podpisy, které zvýší soukromí, protože například multisig transakce nebude na těchto adresách rozeznatelná od běžné adresy. To je důležité zejména pro Lightning Network, kde jsou úvodní transakce multisig (2 ze 2). Pokud tedy “nabijete” svou peněženku Lightning otevřením nového kanálu, vypadá to při použití taproot úplně stejně, jako kdybyste posílali peníze do jakékoli jiné peněženky s podporou taproot. Jednoduché a účinné.

V testovacích sítích začínají adresy taproot na “tblp” a “bcrtlp“. V případě Litecoinu to budou adresy začínající na “ltclp”.

Formáty platebních URL (Payment Request)

Pro provádění platby potřebujeme znát platební síť, adresu a výši částky. O adresách jsme již hovořili, ale pojďme si povědět něco o platebních adresách URL. A pokud vám adresa URL platby nic neříká, nezoufejte; adresa URL platby je přesně to, co se zobrazí na QR kódu pro platbu.

Bitcoinové platební URL mají tvar: bitcoin:address?amount-amount. Mohou také obsahovat další parametry, jako je popis platby (tento parametr se neodesílá přes platební síť, je to pouze informace pro peněženku) nebo například fakturu Lightning, ke které se dostaneme později.

Takto může vypadat například Bitcoin platební URL (konkrétně se jedná o požadavek na odeslání 1 BTC prostřednictvím platební sítě bitcoin na adresu 34cutYrbY5baPM6CEfFngfLgkl1jLFjiWqi):

Bitcoin platební URL
Bitcoin platební URL

Lightning Network

Síť Lightning Network nepoužívá adresy, ale takzvané Lightning faktury. Jedná se o žádost o zaplacení bitcoinů prostřednictvím platební sítě Lightning Network, která obsahuje identifikátor uzlu Lightning sítě, který má platbu obdržet, částku, hash, expiraci a popis platby. Hash je identifikátor konkrétní platby a slouží k sestavení celé “cesty” mezi uzly k platbě, která nakonec vyústí v její přijetí (“zaplacení faktury”). A to vlastně znamená, že Lightning je velmi jednoduchý smart contract.

Podstatná je také expirace, tedy doba platnosti faktury – na rozdíl od bitcoinové adresy nemá Lightning faktura nekonečnou platnost, ale musí být zaplacena do určité doby (běžně se setkáváme s Lightning fakturami splatnými od 15 minut do 24 hodin).

Lightning fakturu lze použít pouze jednou a pouze v okamžiku platby.

Lightning faktura začíná “lnbtc” a je delší než tradiční bitcoinové adresy.

Lightning faktura (invoice) v Lightning Network
Lightning faktura (invoice) v Lightning Network

Platební sítě jiných kryptoměn

Monero

Monero adresy začínají na “4” nebo “8“. Na rozdíl od Bitcoinu mají tyto Monero adresy tu výhodu, že se nenachází v blockchainu, takže je relativně bezpečné používat jednu adresu vícekrát – pokud spolu majitelé adres nekomunikují, ať už online nebo fyzicky – tak vlastně nemohou platby spojit. Přesto se doporučuje generovat různé adresy pro různé entity, aby se zvýšila ochrana soukromí. Nikdo totiž neví, zda spolu entity komunikují nebo zda spolu budou komunikovat v budoucnu.

Příklad Monero adresy začínající na "4"
Příklad Monero adresy začínající na “4”

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash vznikl jako fork Bitcoinu a jeho platební síť se od Bitcoinu zcela odklonila. Staré adresy začínající na “1” a “3” bohužel stále fungují, a proto je třeba si na ně dávat pozor. Bitcoin Cash však vytvořil nový formát adresy nazvaný CashAddr. Tato adresa začíná písmenem “q” nebo lépe řečeno “bitcoincash:q”. Zajímavé je, že zde došlo k jakémusi sjednocení používání platební adresy URL a bitcoinové adresy, a tak je vždy přímo u adresy napsáno, o jakou platební síť se jedná.

Ethereum

Ethereum adresy začínají znakem “0x“, za kterým následuje 40 hexadecimálních čísel (tj. číslic 0-9 a písmen a-F).

Pokud adresa začíná znakem “0x” nebo má formát 40 hexadecimálních číslic, dávejte si pozor, abyste na ni neposílali Bitcoiny – pravděpodobně jste si zvolili špatnou platební síť, a tudíž posíláte pouze reprezentaci Bitcoinu v této síti. Podobné adresy používá například síť Binance Smart Chain, což je vlastní síť burzy Binance.

Závěr

Neodvratné omyly při platbách jsou relativně běžné a nemusí se nutně týkat jen shitcoinů.

Některé kryptoměny mají společné formáty adres, ale různé platební sítě. Nemožnost utratit mince z adresy nebo jiné podobné chyby v transakcích jsou obvykle důsledkem toho, že se adresy více kryptoměn nechtěně “sjednotí”.

Při odesílání a přijímání mincí by mělo platit zlaté pravidlo “dvakrát měř a jednou řež”. Obzvláště opatrní byste měli být u adres Litecoin/Bitcoin začínajících číslicí “3” nebo při posílání Bitcoinů na adresy Ethereum začínající číslicí “0x”.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hlasujících 5

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img