Evropská komise navrhla (k inovacím a kryptoměnám) až nečekaně vstřícná pravidla

5
(9)

Zprávy a souhrny

Evropská komise navrhla právní rámec „vstřícný k inovacím“, který „nepředstavuje překážky při používání nových technologií“. V desetistránkovém dokumentu je celý kryptoměnový prostor pokryt několika body. Pojďme se na ně podívat trošku podrobněji.

Čtyři hlavní cíle

Prvním cílem je právní jistota, která je nutná jak pro kryptoaktiva, na která se nevztahují stávající právní předpisy EU o finančních službách, tak pro použití technologie DLT [Distributed Ledger Technology či blockchain] ve finančních službách a nastavení pravidel pro tokenizaci tradičních finančních nástrojů.

Druhým cílem je podpora inovací. Pro podporu zavádění DLT a rozvoj služeb  je nezbytné zavést spolehlivý a přiměřený rámec na podporu odpovědných inovací a spravedlivé hospodářské soutěže.

Třetím cílem je zajistit přiměřenou úroveň ochrany spotřebitele, investora a integritu trhu a čtvrtým cílem je zajištění finanční stability.

Návrh zákona nejspíše ve třetím čtvrtletí

Podle Evropské komise se návrh zákona očekává ve třetím čtvrtletí, ale členským státům již byl zaslán dokument, který by měl sloužit k „usnadnění diskusí“. V dokumentu se mimo jiné píše:

„Regulace kryptoměnových aktiv by měla sledovat jejich ekonomickou funkci. Tokeny cenných papírů, tj. krypto aktiva, která mají všechny vlastnosti finančního nástroje, by měla být regulována a podléhat dohledu podle MiFID II (Směrnice 2014/65/EU). Abychom to více objasnili a zajistili úplnou harmonizaci tohoto přístupu, lze uvažovat o změně pojmu finanční nástroj (čl. 4 odst. 15). Tím se zajistí, že tyto finanční nástroje budou moci být vydávány na blockchainu.“

Druhou kategorií v návrhu uvedenou jsou hybridní tokeny. Návrh zatím neříká, co jsou to hybridní tokeny, ale všeobecně přijímanou zásadou je, že nová nařízení by se vztahovala na aspekty, které současné předpisy nepokrývají. Mohlo by se tedy jednat třeba o DeFi tokeny, které získáte třeba tím, že se přihlásíte k odběru newsleteru apod.

Toto by tedy pravděpodobně pokrývalo vše, kde není zcela jasné, že to spadá pod „zakázkový režim pro trhy s kryptoměnovými aktivy (MiCA)“.

„Hlavním požadavkem MiCA na emitenty by bylo zveřejnění harmonizovaného dokumentu, který doprovází vydávání krypto aktiv v EU (podrobný popis emitenta, popis projektu a plánované využití finančních prostředků, podmínky nabídky, práva a povinnosti spojené s kryptovými aktivy a riziky). Určité výjimky z tohoto dokumentu by byly zavedeny také pro malé nabídky krypto aktiv (hodnota do 1 milionu EUR v období dvanácti měsíců) a pro nabídky zaměřené na kvalifikované investory.“

Zajímavostí z tohoto požadavku vyplývající je fakt, že Evropská komise nevyžaduje povolení příslušného vnitrostátního orgánu (National Competent Authority – NCA), ale musí být o něm informována, a pokud by snad bylo něco v nepořádku, Úřad pro jednotný evropský trh (Single European Market Authority – SEMA) může podniknout kroky k nápravě.

Definice pojmů a nové požadavky

Pro účely nařízení by MiCA definovala mj. následující pojmy: kryptoměnové aktivum, utility token, kryptoměnové aktivum zajištěné jiným aktivem a další služby související s kryptoměnami, jako je třeba služba úschovy (custody service, wallet provider).

Dokument dále stanovuje pro burzy, obchodní platformy a poskytovatele kryptoměnových služeb některé další požadavky, které se zdají být naprosto legitimní a pochopitelné. Jde například o pravidla týkající se střetu zájmů, kapitálových požadavků apod.

Velký skok pro hospodářství celé Evropy

Tato iniciativa Evropské komise má v plánu nahradit stávající vnitrostátní rámce použitelné na krypoměny, na které se nevztahují stávající právní předpisy EU o finančních službách. Jedná se tedy o legislativu na kontinentální úrovni a vytvoření jurisdikce, která může být největší na světě.

Návrh Evropské komise by navíc mohl pro Evropu znamenat další zásadní věc. Evropa by díky těmto krokům mohla získat jednotnou kontinentální burzu s evropským akciovým trhem, který je aktuálně roztříštěn mezi DAX, FTSE Milán a mnohé další národní burzy, které samy o sobě prostě nemohou konkurovat americké burze cenných papírů New York Stock Exchange (zkráceně NYSE).

Závěr

Je velmi potěšující, že návrh Evropské komise je k inovacím a kryptoměnám až nečekaně vstřícný a místo zákazů se EK vydala cestou nastavení jasných pravidel. Pokud by se návrh zákona podařilo skutečně prosadit a přijmout, znamenalo by to nejen velký krok v digitalizaci, ale i velký krok pro hospodářství celé Evropy.

Byl pro vás tento článek přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 9

Buď první kdo článek ohodnotí

1 komentář

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
1 Komentář
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře

Rychlý a bezpečný nákup:

Reklama: