Fintech služby ve Spojeném království po brexitu

0
(0)
Denisa Ogurcakova
Denisa Ogurcakova
Kryptoměny mi vždy přišly zajímavé a svět blockchainu doslova fascinující, proto jsem se o tomto tématu chtěla dozvědět více a zapojila se do týmu kryptomagazínu.

První kolo vyjednávání mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií o určení jejich budoucího post brexitového vztahu proběhlo od 2. do 5. března v belgickém Bruselu. Výsledek těchto jednání bude formovat způsob, jakým budou obě tyto instituce spolupracovat po skončení přechodného období, které se v současné době plánuje prodloužit do 31. prosince.

Brexit a fintech

V odvětví finančních technologií bude obzvláště důležité sledovat diskuse o budoucím regulačním vztahu mezi U.K. a EU, protože výsledek určí, jak se mezi těmito dvěma subjekty budou nakupovat a prodávat fintech služby. Jednání nám také připomínají, že existují další oblasti politiky, zejména související s post brexitovou imigrací v Británii, což bude důležité při určování budoucího způsobu fungování oboru fintech. A vzhledem ke všeobecně uznávané pozici Spojeného království jako globálního lídra ve fintech oboru není překvapivé, že výsledky budou důležité jak v rámci Velké Británie, tak i mimo ní.

Podpora regulačního režimu

Britský domácí regulační režim byl důležitou součástí podpory fintech oboru. Zejména úspěch regulačních karantén, ve kterých lze inovace testovat se zákazníky.

Míra přijetí v průběhu pěti let u šesti studovaných trhů – Austrálie, Kanady, Hongkongu, Singapuru, Velké Británie a Spojených států – dramaticky vzrostla ze 16 % v roce 2015 na 31 % v roce 2017 a až 60 % v roce 2019. Zpráva byla doplněna:

“Mezi vyspělými zeměmi vedou v adopci Nizozemsko, Spojené království a Irsko, což částečně odráží vývoj otevřeného bankovnictví v Evropě.”

Pasové dohody mezi U.K. a EU brzy skončí

Ústředním bodem současných jednání je však regulace přeshraničního obchodu s fintech a výhled v této oblasti zůstává nejasný. Tato oblast politiky je obzvláště důležitá pro fintech banky, které využívaly tzv. “pasové dohody” mezi Británií a EU. “Pasem” se rozumí, že společnost poskytující finanční služby, která má oprávnění vykonávat činnost regulačního orgánu jednoho členského státu EU, může požádat o “pas”, který jí umožňuje vykonávat stejné podnikání v celé EU bez nutnosti dalšího povolení.

Tyto pasové dohody však přestanou platit v lednu 2021, jakmile skončí přechodné období. Od tohoto okamžiku bude vztah Spojeného království k EU týkající se finančních služeb založen na dohodách o rovnocennosti. V rámci těchto opatření umožňuje EU přístup na trh zahraničním finančním společnostem, pokud zde existuje domněnka, že regulační opatření jejich domovské země jsou rovnocenná nebo těsně sladěná s předpisy EU. Rovnocennost však není totožná s pasem a několik oblastí, v nichž lze hledat rovnocennost, se nezaměřuje na zajištění přístupu pro jednotný trh. V důsledku toho zůstává ekvivalence zdrojem nejistoty ve fintech a v rámci finančních služeb obecně.

Přetrvávající nejistota pramení ze tří hlavních problémů

Zaprvé: Původní harmonogram jednání měl za cíl dokončit posouzení rovnocennosti do konce června. Zatímco Spojené království zopakovalo své přání, aby tento plán zůstal do prosince, harmonogram je omezený. Rozhodnutí o rovnocennosti mohou být učiněny rychle, ale jinde naopak trvat i několik let.

Za druhé: Existuje 40 oblastí, ve kterých je třeba posuzovat rovnocennost, a dosud nebyla ve všech oblastech udělena žádné zemi. Vzhledem k tomu, že Spojené království je členským státem až do konce přechodného období, logika naznačuje, že jeho regulační opatření uspokojí hodnotitele.

Zatřetí: Problém, který upoutal největší pozornost v počátečních vyjednávacích jednáních, je skutečnost, že EU může zrušit rovnocennost s 30denní výpovědní lhůtou. V důsledku toho spoléhání na rovnocennost nekončí nejistotou ohledně vztahu mezi Spojenými státy a EU. Jakýkoli náznak v budoucnosti, že se Spojené království chystá odklonit se od režimu EU, by mohl vést ke zrušení posouzení rovnocennosti.

V reakci na to U.K. soustředila svou vyjednávací pozici na hledání toho, co nazývá rozvojem „strukturovaných procesů“ pro odebrání rovnocennosti, s cílem poskytnout tomuto odvětví větší jistotu tím, že trvá na tom, že EU bude muset dodržovat definovaný postup pro odebrání rovnocennosti. Mandát EU k vyjednávání však znovu opakuje své stanovisko, že rovnocennost lze jednostranně zrušit. Sladění tohoto rozdílu bude důležitým bodem pro budoucí vztahy Spojeného království s EU.

Reakce některých fintech firem

Existují náznaky, že nejistota spojená s budoucím regulačním vztahem mezi Spojenými státy a EU po ukončení pasování ovlivnila fintech firmy, pracující v retailovém bankovnictví.

Například německá burzovní banka N26 GmbH v lednu oznámila, že v dubnu odstoupí z trhu Spojeného království a jako důvod uvádí brexit. A v únoru finská banka Revolut Ltd. oznámila, že přesune své evropské platební činnosti do irského Dublinu.

Důležitost imigračního režimu po brexitu

Kromě pasových dohod a rovnocennosti bude při formování budoucí trajektorie fintech důležitý i imigrační režim po brexitu navržený Británií. Přístup k odborné práci s technologickými, finančními a inovačními znalostmi byl pro vývoj fintech rozhodující. A tato práce v žádném případě nepochází výlučně z Velké Británie, tedy význam plánované imigrační politiky pro toto odvětví. Například průzkumy, provedené v roce 2018, odhadovaly, že 42 % technických pracovníků Spojeného království bylo ze zámoří, 28 % ze zemí Evropského hospodářského prostoru a 14 % ze zemí mimo EHP.

Rozhodnutí o migraci jsou vždy zabalena do celé řady širších politických, ekonomických a kulturních faktorů. S těmito výzvami počítá i samotné odvětví fintech.

Závěr

To vše ukazuje, že navzdory politické nejistotě v klíčových oblastech, jako je regulace a imigrace, má nejmodernější ekosystém Velké Británie potenciál přizpůsobit se a reagovat na výzvy. To se odráží v číslech, které ukazují, že v roce 2019 došlo v Londýně k největšímu počtu fintech investičních obchodů na celém světě. Množství odborných znalostí, dovedností a infrastruktury v Londýně nezmizí přes noc. Zdá se však pravděpodobné, že nastane proces postupných změn. Cesta a rozsah této změny bude utvořena jako výsledek současných jednání mezi U.K. a EU, a proto by tento průběh měl být pečlivě sledován a to i firmami, které se zabývají poskytování kryptoslužeb v UK.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasujících 0

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img