Alternativní možnosti v obchodování kryptoměn: Spot-futures arbitráž

4.2
(5)

Zprávy a souhrny

Kryptoměny jsou v posledních měsících hodně probíraným tématem a to především díky raketovému růstu ceny Bitcoinu. Tento růst dal také vzniknout různým příležitostem pro konzervativnější investory a jednu z nich bych tady chtěl popsat.

Konkrétně mám na mysli arbitráž mezi cenou na spotovém trhu a na trhu futures. Arbitráží můžeme chápat “bezrizikovou” (nízkorizikovou) operaci, při které na jednom trhu aktivum nakupujeme a na druhém jej prodáváme za vyšší cenu a tedy s jistým ziskem. V našem případě tímto aktivem bude Bitcoin.

 

Než však začnu vysvětlovat detaily této strategie, je nutné vysvětlit několik základních pojmů:

Spotová cena

Jedná se o cenu aktiva (např. BTC) na spotovém trhu, kde dochází k okamžitému vypořádání obchodu mezi nakupujícím a prodávajícím. Na těchto trzích obchoduje většina drobných investorů.

V případě této strategie je klíčová likvidita spotového trhu a dále je také důležité mít možnost co nejrychleji převést prostředky ze spotového na futures trh. To může být v některých případech komplikované, jelikož některé burzy nenabízejí možnost obchodovat na spotovém i futures trhu zároveň. Z toho důvodu je lepší vybírat burzy, které nabízejí obchodování na obou trzích.

Futures

Futures kontrakty jsou finanční deriváty, jejichž cena je odvozena od spotové ceny nějakého podkladového aktiva (např. BTC). Kupující/prodávající futures je povinen nakoupit/prodat předem stanovené množství podkladového aktiva za předem stanovenou cenu k určitému datu v budoucnu. Cena futures by se měla pohybovat blízko ceny na spotovém trhu, je však ovlivněna také jinými faktory jako jsou například skladovací náklady nebo roční období (především u komodit), ale také třeba rozdíly mezi nabídkou a poptávkou na spotovém/futures trhu.

Na krypto burzách se obchodují dva druhy futures: Kvartální a perpetuální futures. Ty se poměrně dost liší a proto je rozeberu zvlášť.

Futures můžeme zároveň také rozdělit podle toho, co je u nich použito jako zástava (margin). Existují tzv. coin margined futures, u nichž je jako záruka použita konkrétní kryptoměna (např. BTC, ETH) a USDT margined futures, kde je pak logicky použit USDT. Některé burzy nabízejí oba druhy (jako např. Binance), jiné jen coin margined futures. Pro účely tohoto článku jsou však klíčové coin margined futures.

 • Kvartální futures

Kvartální futures jsou do velké míry podobné tradičním futures obchodovaným i na běžných burzách. Mají konkrétní datum expirace, kdy končí obchodování konkrétního kontraktu a následně dochází k jeho vypořádání. Většina kryptoměnových futures je vypořádána v penězích (cash settlement), což znamená, že investor při vypořádání nedostává/nedodává podkladové aktivum, ale je mu pouze přičten zisk či ztráta z obchodu. V poslední době se však objevují i nápady zavést futures s fyzickým vypořádáním.  Je důležité si také uvědomit, že vypořádání probíhá v podkladové měně (base currency) tj. ve stejné měně, v níž  je investorovi blokován margin.

 • Perpetuální futures

Tento druh futures je charakteristický pro kryptoměnové trhy, kde se na rozdíl od tradičních trhů rozšířily. Jejich hlavním specifikem je, že u nich nedochází k expiraci, nicméně dochází zde v pravidelných intervalech k vypořádání, avšak trochu odlišným způsobem než u běžných futures. Existují zde tzv. funding periods, na konci každé této periody dochází k vypořádání tak, že buďto long pozice platí short pozicím nebo naopak. To závisí na vývoji ceny podkladového aktiva. Běžně dochází k tzv. fundingu každých 8 hodin.

Držení dlouhodobé pozice v perpetuálních futures je jedním ze způsobů, jak vydělat dodatečný zisk z BTC (nebo jiné kryptoměny) na vašem účtu, avšak není to bez rizika. Abyste lépe porozuměli rizikům, je nutné pochopit, jak se mění funding rate (náklad na udržení pozice/výnos z pozice) v závislosti na vývoji ceny podkladového aktiva. Funding rate má tendenci korelovat s tržním sentimentem. Pokud je trh silně rostoucí, bude funding rate pozitivní, pokud je silně klesající, funding rate bude mít tendenci být negativní.

 • V obdobích, kdy trh klesá je funding rate povětšinou záporná a tedy short pozice platí long pozicím.
 • V obdobích, kdy je trh rostoucí, bývá funding rate kladná a long pozice platí short pozicím.
 • Důležité je také si uvědomit, že funding rate závisí na změnách ceny a ne na ceně jako takové.

Arbitráž

Teď už se dostávám k samotné arbitráži. V dnešní době je na některých kryptoměnových burzách možné obchodovat na spotovém i futures trhu zároveň. Jednou takovou burzou je Binance. Jelikož je zde možné obchodovat na obou trzích zároveň, nabízí se také možnost v případě výrazné odchylky v cenách na jednom trhu aktivum nakoupit a na druhém jej prodat se ziskem.

Zmíním teď praktický příklad takové arbitráže. Cena futures na BTC s expirací 25.6.2021 se v posledních několika týdnech pohybovala přibližně o 10 % výše než spotová cena. To znamená, že při nákupu BTC na spotovém trhu a jeho následném prodeji na trhu futures bylo možné si zajistit “bezrizikový” zisk 10 % za dobu přibližně 4 měsíců.

Je nutné zmínit, že při tomto druhu arbitráže není zisk zcela okamžitý, ale je nutné vyčkat do expirace (vypořádání obchodu) daného futures. Z toho důvodu také není operace zcela bezriziková, ale je zde jisté malé riziko spojené s možným krachem či hacknutím burzy.
Dalším malým zdrojem rizika je samotný proces uzamknutí zisku. Na burze Binance (a pravděpodobně i na většině jiných burz) jsou účty pro spotové obchodování odděleny od účtů pro obchodování futures. Z toho důvodu je nutné provést 3 kroky k uzamknutí zisku:

 1. Nakoupit BTC za fiat měnu
 2. Provést převod ze spotové na futures peněženku
 3. Prodat BTC futures

Tato trojice transakcí může při manuálním zadáváním nějakou chvíli trvat a během této doby může dojít k výkyvu ceny, což negativně ovlivňuje konečný zisk. Možným řešením je využít naprogramovaného řešení, které provede transakci prostřednictvím API během zlomku času nutného pro manuální zadání.

Specifika spojená s bitcoinovými futures:

Nakonec musím ještě zmínit několik specifik spojených s obchodováním BTC futures (a krypto futures obecně). U těchto kontraktů dochází v drtivé většině případů k finančnímu vypořádání, což znamená, že při expiraci je investorovi přičten zisk/ztráta z futures obchodu a následně je potřeba převést zůstatek na futures peněžence zpět na spotový trh a tam prodat za fiat měnu pro úplné dokončení obchodu a zajištění zisku.
Dále je také nutné vědět, jak je stanovena hodnota jednoho kontraktu. BTC futures mají hodnotu 100$ avšak blokovaný margin se počítá v BTC. To znamená, že je nutné nejdříve přepočítat hodnotu z $ na BTC a podle toho nakoupit dané množství BTC na spotovém trhu. Zároveň je nutné nakupovat pouze násobky 100$, aby bylo možné provést dokonalou arbitráž.

Toto je jen pár drobných specifik, s nimiž je nutné se vypořádat, avšak nejedná se o nic neřešitelného. Myslím si, že tato strategie je vzhledem k jejímu velmi nízkému riziku vhodná i pro investory, které dosud nechávaly kryptoměny chladnými a vnímají je spíše jako spekulaci. Tímto článkem bych tedy chtěl ukázat, že i zde se objevují atraktivní příležitosti pro konzervativnější investory.

Disclaimer: Tento článek má pouze vzdělávací charakter a nejedná se o investiční doporučení.

Článek nám zaslal čtenář Adam Smiga, za zaslání děkujeme.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.2 / 5. Počet hlasujících 5

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
0
  0
  Váš košík
  Košík je práznýPřejít do obchodu