Neurolingvistické programování (NLP) a jak nám může pomoci s obchodováním? 2. díl

0
(0)
Josef Šťastný
Josef Šťastný
O obchodování na burze se zajímám už asi 7 let. K mým oblíbeným trhům kromě krypta patří forex. Velký přínos tradingu a investování vidím v tom, že nám mohou rozšířit naše obzory a pomoci převzít více zodpovědnosti za naše finance. Kromě burzy učím meditaci a zajímám se o buddhismus.

V dnešním dílu našeho článku o neurolingvistickém programování si řekneme o některých vzorcích, nástrojích a náhledech, které používá NLP. První díl seriálu najdete zde

Preference ve vzorcích myšlení

Je zajímavé, že našemu duševnímu životu často dominuje určitý způsob myšlení a nahlížení na svět. Pojďme se podívat na 3 hlavní podle NLP.

  • Vizuální – myslíme v obrazech; myšlenky, vzpomínky a představy reprezentují mentální obrazy.
  • Sluchový – přemýšlíme ve zvucích.
  • Pocitový – myšlenky reprezentujeme jako pocity.

Existuje ještě čichový/chuťový systém nebo způsob myšlení, který vyjadřují např. věty typu: „Větřím nějakou levotu.“ nebo „Zachutnal mi život.“, ale ten není moc častý a nebývá dominantní.

Prezentace pomocí NLP

Pokud chceme někoho zaujmout nebo se s ním dostat do hlubšího kontaktu, díváme se, jakou řečí mluví, jestli jde o vizuální typ, který používá slova a fráze jako: Jak to vidíš? Ukaž mi to. Vypadá to dobře., apod. nebo sluchový typ, který používá slova jako slyšet, naladit se, znít apod. nebo pocitový, který může používat i kinestetická slova jako dotýkat se, táhnout, držet apod. Tím, že budeme používat slova ve stejném módu, navodíme pocit důvěry. Když bychom prezentovali před větším publikem, je vhodné hovořit všemi vzory, abychom zaujali co největší počet účastníků. K tomu potřebujeme znát námi preferovaný vzorec a být ochotní vykročit z něj mimo naši komfortní zónu.

Postoj zvídavosti

Sue Knight ve své vynikající knize „NLP v praxi“ píše: „Schopnost klást otázky a naslouchat otevřeně a „čistě“ není běžná. Bez ní ovšem jdeme životem tak, že se utvrzujeme v myšlenkách, které jsme si již osvojili a osvojujeme si jenom málo nového.“ Zvídavost je základním postojem, který v sobě zahrnuje otevřenost a zároveň schopnost naslouchat bez hodnocení skrze naši mapu světa. Do jaké míry dokážeme odhlédnout od své mapy světa, do té míry ji můžeme měnit.

Nepředpojaté otázky

Jedním z nástrojů zvídavého a „čistého“ zkoumání jsou nepředpojaté otázky. Být nepředpojatý znamená být tak trochu naivní, plně přítomný, vnímavý, fascinovaný a ve střehu. Pomocí nepředpojatých otázek můžeme zkoumat to, co některé lidi činí vynikající nebo najít klíč ke změně.

Typickým příkladem nepředpojaté otázky je: A … (zrcadlím slova mého partnera) jak…? Velmi důležitý je náš vnitřní postoj při kladení těchto otázek, musí být upřímný, zvídavý a nesoudící.

Pomocí otázek tohoto typu se můžeme dostat ke struktuře zkušenosti nebo dovednosti druhého člověka, což může pomoci jemu samému lépe si osahat a rozvinout něco, co dělá intuitivně nebo nevědomě dobře a tuto schopnost/kvalitu vědomě rozvíjet a posilovat. Rovněž nám to umožní tento postup zkopírovat.

Metafory

Sue hovoří o metaforách jako o klíčích k našemu podvědomí. Metafora je způsob vyjádření nebo zobrazení jedné věci pomocí druhé. Např. o životě můžeme hovořit jako o „procházce růžovým sadem“ nebo jako o „bitevním poli“. Metafora tak zachycuje podstatu struktury naší zkušenosti. Metafory obcházejí vědomé bloky a pronikají do nevědomé části naší mysli, proto je používáme při komunikaci s naším podvědomím. Mnoho řečníků a lídrů pomocí nich dosahuje skvělých výsledků.

Cvičení na závěr

Pokud byste měli nakreslit metaforu pro svůj dosavadní život, jak by vypadala?

  • Je možné v ní uvidět nějaké poučení?
  • Můžete se na ni podívat v jiném světle?
  • Rezonuje s vámi nebo byste raději nějakou jinou?

Zdroj: Sue Knight: NLP v praxi, Management Press, Praha 2011.

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasujících 0

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img